Helsingin yliopisto

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland digitaliseras fram till 2024

Dela

Nationalbiblioteket digitaliserar under de kommande tre åren alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland. Projektet möjliggörs av ett stöd på totalt 1,85 miljoner euro från åtta finlandssvenska fonder och stiftelser. Tidningarna tillgängliggörs på webben samt på arkiv och friexemplarsbibliotek i bland annat Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo. Nyttjanderätterna till materialet är överenskomna med Kopiosto.

Borgåbladet 24.12.1929, nr 149, s.1
Borgåbladets förstasida 24.12.1929
Källa: Nationalbibliotekets digitala samlingar digi.kansalliskirjasto.fi
Borgåbladet 24.12.1929, nr 149, s.1 Borgåbladets förstasida 24.12.1929 Källa: Nationalbibliotekets digitala samlingar digi.kansalliskirjasto.fi

Fondfinansieringen gör det möjligt att digitalisera och tillgängliggöra alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland från 1940 fram till i dag.När projektet slutförts 2023 kommer närmare sex miljoner svenskspråkiga dagstidningssidor att finnas tillgängliga digitalt.

Projektet finansieras 2021–2023 med upp till 1,85 miljoner euro. Åtta fonder och stiftelser deltar i finansieringen: Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner och Harry Schaumans Stiftelse.

I början av 2021görs de svenskspråkiga dagstidningar som getts ut till och med 1939 öppet tillgängliga för användning på webben. I början av 2022 tillgängliggörs de dagstidningar som publicerats till och med 1949.De svenskspråkiga tidningarna till och med 1949 kommer att finnas tillgängliga för alla intresserade både i Finland och internationellt på webbplatsen digi.kansalliskirjasto.fi åtminstone fram till slutet av 2026.

Tillgängliggörandet av arkivmaterialet genomförs som ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Svenska litteratursällskapet i Finland, Ålands landskapsarkiv och Pressarkivföreningen. Öppnandet av materialethar möjliggjorts genom licensavtal mellan Nationalbiblioteket, de tre arkiven och upphovsrättsorganisationen Kopiosto.

Alla digitaliserade dagstidningar är enligt lagen tillgängliga på datorer på Nationalbiblioteket, Riksdagsbiblioteket och de fem andra friexemplarsbiblioteken, bland annat Åbo Akademis bibliotek. Dessutom kommer de svenskspråkiga digitaliserade dagstidningar som publicerats före utgången av 2018 efter hand även att kunna läsas på Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors och Vasa, Brages Pressarkiv i Helsingfors och Ålands landskapsarkiv.

Unikt forskningsmaterial

”Dagstidningarna är ett kulturhistoriskt rikt och mångsidigt forskningsmaterial. Det är mycket viktigt att de digitaliseras, och att de görs tillgängliga i större omfattning än det som krävs enligt lagen. Vi på Nationalbiblioteket är mycket glada över detta samarbete och över finansieringen vi fått för att främja processen”, konstaterar Nationalbibliotekets överbibliotekarie, professor Cecilia af Forselles.

”Att göra dagstidningarna tillgängliga och sökbara är av största betydelse för att levandegöra samhällsutvecklingen i Finland. Tidningarna utgör en enorm källa till information på svenska som kan användas i både forskning och undervisning. Vi är glada över att kunna bidra till utvecklandet av öppna digitala tjänster som människor ivrigt väntar på”, säger Dag Wallgren, vd för Svenska litteratursällskapet.

”Dagstidningarna är en del av vårt kulturarv och dokumenterar vårt samhälle, dess utveckling och historia. Jag är glad över att Ålands landskapsregering har möjlighet att delta i detta digitaliseringsprojekt och att våra svenskspråkiga dagstidningar görs tillgängliga”, konstaterar Ålands utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd.

”Det är fint att vi kan bidra till att göra svenskspråkiga dagstidningar tillgängliga för forskare och arkiv i ännu större omfattning”, säger Valtteri Niiranen,vd för Kopiosto. ”Samtidigt säkerställer vi att de som skapar och förlägger dagstidningarna får de upphovsrättsersättningar som de har rätt till för användningen av deras verk."

Kontakter

Kontaktchef Pirjo Karppinen, Nationalbiblioteket i Finland
Tfn 050 318 2320, pirjo.karppinen@helsinki.fi

Arkivchef Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland
Tfn 040 168 8088, kristina.linnovaara@sls.fi

Direktör Juha Jukkara, Kopiosto
Tfn 09 4315 2346, juha.jukkara@kopiosto.fi

Landskapsarkivarie Åke Söderlund, Ålands landskapsarkiv
Tfn 018 25340. ake.soderlund@regeringen.ax

Bilder

Borgåbladet 24.12.1929, nr 149, s.1
Borgåbladets förstasida 24.12.1929
Källa: Nationalbibliotekets digitala samlingar digi.kansalliskirjasto.fi
Borgåbladet 24.12.1929, nr 149, s.1 Borgåbladets förstasida 24.12.1929 Källa: Nationalbibliotekets digitala samlingar digi.kansalliskirjasto.fi
Ladda ned bild
Åbo Underrättelser 27.12.1929, nr 353, s. 1
Bore I stötte på problem till sjöss julnatten 1929.
Källa: Nationalbibliotekets digitala samlingar digi.kansalliskirjasto.fi
Åbo Underrättelser 27.12.1929, nr 353, s. 1 Bore I stötte på problem till sjöss julnatten 1929. Källa: Nationalbibliotekets digitala samlingar digi.kansalliskirjasto.fi
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

02941 911 (vaihde)https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto

Kansalliskirjasto vastaa kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta, säilyttämisestä ja käyttöön saattamisesta. Kirjasto toimii tutkimuskirjastona erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla ja on merkittävä kulttuuriperintödatan käyttöön asettaja. Strategiansa mukaisesti Kansalliskirjasto edistää avointa tiedettä ja digitalisaatiota.

Kansalliskirjasto on osa Helsingin yliopistoa, yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälistä tiedeyhteisöä. Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon.

Följ Helsingin yliopisto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin yliopisto

Kasvitieteelliset puutarhat tarjosivat hengähdyspaikan koronavuonna2.3.2021 15:31:49 EETTiedote

Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen yleisökohteissa – Luonnontieteellisessä museossa ja kahdessa kasvitieteellisessä puutarhassa – vieraili vuoden 2020 aikana yhteensä noin 233 000 eri-ikäistä luonnon ystävää. Koronavuosi koetteli Luomusta, mikä näkyi kävijämäärien hiipumisena. Kumpulan ja Kaisaniemen kasvitieteellisten puutarhojen ulkopuutarhat kuitenkin houkuttelivat runsaasti kävijöitä kasvien pariin, ja Kumpulan puutarhassa tehtiin jopa kävijäennätys.

Tutkijat löysivät mekanismin, jonka avulla solut rakentavat "minilihaksia" tumansa alle2.3.2021 10:42:17 EETTiedote

Helsingin yliopiston tutkimusryhmät selvittivät, miten lihaksien supistumisesta vastaava moottoriproteiini myosiini toimii muissa solutyypeissä muodostaen supistumiskykyisiä rakenteita solukalvon sisäpinnalle. Tämä on ensimmäinen kerta kun ”minilihasten”, jotka tunnetaan myös stressisäikeinä, on havaittu muodostuvan solun pohjalle myosiinin muokatessa solukalvon alaista aktiini-säieverkostoa. Ongelmat näiden ”minilihasten” muodostumisessa johtavat ihmisillä moniin häiriöihin, ja vakavimmissa tapauksissa syövän etenemiseen.

Tutkijat selvittivät, miksi HIV-potilaiden immuunijärjestelmä ei nykyisellä lääkehoidolla parane kaikilla tehokkaasti1.3.2021 10:00:00 EETTiedote

Uusi tutkimus osoittaa, että HIV-potilaiden immuunijärjestelmän toimintahäiriöön vaikuttavat merkittävästi proteiinikinaasit, jotka käynnistävät vastustuskykyä rapauttavan prosessin kehossa. Näitä proteiinikinaaseja salpaavat lääkkeet voivat olla ratkaisu HIV-potilaiden hoitoon, jos HI-virusta kantavan vastustuskyky ei parane ennalleen viruslääkityksen avulla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum