Aluehallintovirasto

Aluehallintovirastolta uusi ympäristölupa Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen (Pohjois-Suomi)

Jaa

Aluehallintovirasto on myöntänyt Sotkamo Silver Oy:lle uuden ympäristöluvan Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen. Ympäristöluvassa on määrätty hakemuksessa esitettyjä tiukempia raja-arvoja päästöille. Niiden alittaminen edellyttää muun muassa kaivoksen vesien käsittelyn tehostamista nykyisestä. Jätealueiden sulkemista ja jälkihoitoa koskeva vakuus on kasvatettu noin 5,9 miljoonaan euroon.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 7.12.2020 myöntämä ympäristölupa koskee Sotkamon hopeakaivoksen toimintaa ja sen laajentamista ja muuttamista. Keskeisimmät muutokset vuonna 2019 käynnistyneessä toiminnassa aiempaan ympäristölupaan nähden ovat:

-        maanalaisesta kaivoksesta ja avolouhoksesta louhittavan monimetallimalmin ja sivukiven kokonaislouhintamäärän nostaminen yhteensä 1,8 miljoonaan tonniin vuodessa,

-        avolouhinnan jatkaminen koko kaivoksen suunnitellun toiminta-ajan (9 vuotta) ja avolouhinnan mahdollistaminen osittain myös kesäaikana,

-        esirikastuksen käyttöönotto ja vaahdotusrikastukseen syötettävän malmimäärän nostaminen 600 000 tonniin vuodessa ja

-        toiminnassa muodostuvien sivukivien pysyvä loppusijoittaminen uudelle kaivannaisjätteen jätealueelle.

Luvan saaja on jo tehostanut kaivoksen jäteveden käsittelyä ottamalla vuonna 2019 koekäyttöön jätevesien käsittelylaitoksen. Laitos jää pysyvästi osaksi kaivoksen vesien käsittelyä. Käsitellyt jätevedet johdetaan edelleen Koivupuron kautta alapuolisiin vesistöihin. Purkuvesistön ensimmäiset suuremmat järvet ovat Pieni-Hietanen ja Hietanen.

Määräykset pilaantumisen estämiseksi

Päätöksessä on annettu 64 lupamääräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi. Määräykset koskevat päästöjen rajoittamista sekä kaivannaisjätteiden ja muiden jätteiden käsittelyä.

Määräyksillä on rajoitettu Koivupuroon johdettavien käsiteltyjen jätevesien sallittuja haitta-ainepitoisuuksia sekä vuotuista kokonaiskuormitusta. Pitoisuusraja-arvot on määrätty arseenin, lyijyn, sinkin, antimonin, alumiinin, sulfaatin, kiintoaineen ja pH-arvon osalta sekä liukoisen elohopean ja kadmiumin osalta. Kuormitusta on rajoitettu typen ja fosforin osalta. Vuotuinen kokonaistyppikuormitus Koivupuroon saa olla enintään 12 400 kg vuoden 2022 loppuun saakka ja sen jälkeen 7 000 kg. Kuormitusraja-arvon alittaminen edellyttää tehokkaan laitosmaisen typenpoiston käyttöönottoa. Fosforin kokonaiskuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa.

Käsiteltyjen jätevesien lyijypitoisuus on jäänyt niin alhaiseksi, että aluehallintovirasto on luvan saajan hakemuksesta poistanut ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä nro 33/2013/1 purkuvesistöön määrätyn lyijyn sekoittumisvyöhykkeen.

Määräysten mukainen jätevesien johtaminen ei ennalta arvioiden juurikaan rajoita virkistyskäyttöä Pieni-Hietasessa tai Hietasessa tai niiden alapuolisissa vesistöissä. Kalastolle ja kalataloudelle aiheutuvat haitat kaivoksen vesien johtamisreitillä voidaan estää päätöksessä määrätyllä 2 000 euron suuruisella vuotuiselle kalatalousmaksulla tehtävin toimenpitein.

Melun rajoittamiseksi on annettu toiminta-aikarajoituksia ja ympäristömelutasoa koskevat raja-arvot. Lisäksi luvan saaja on velvoitettu toimenpiteisiin melun rajoittamiseksi.

Toiminnan ja päästöjen sekä niiden vaikutusten seuraamiseksi luvan saaja on määrätty tekemään kattavaa käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua.

Kaivoksen sulkemista koskeva vakuus

Luvan saajalle on määrätty jätealueiden sulkemista koskeva noin 5,9 miljoonan euron vakuus. Luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastoon uusi kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma sekä sulkemissuunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto antaa tarkempia määräyksiä jätealueiden sulkemisesta ja tarkistaa vakuussummaa.

Nähtävilläpito ja muutoksenhaku

Päätös on nähtävänä lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 13.1.2021 saakka.

Lisätietoja

                          Ympäristöylitarkastaja Maarit Saukkoriipi, puh. 0295 017 503

                           Ympäristöneuvos Sami Koivula, puh. 0295 017 651

Jakelu                                 MEDIA

Pohjois-Suomi
Vesi ja ympäristö

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Viestintä

Aluehallintoviraston viestintä palvelee toimittajia arkisin klo 9 - 16. Oheinen numero ohjaa vaihteeseen.

Puh:0295 016 000viestinta@avi.fi

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Abiturienttien lähiopetus sallittava19.1.2021 16:09:18 EETTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 19.1.2021 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötapahtumien rajoitus Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa 1. helmikuuta saakka, ja Kainuussa on voimassa 20 hengen kokoontumisrajoitus 9. helmikuuta saakka. Valmiustoimikunta evästi koronakoordinaatioryhmiä, että ylioppilaskirjoituksiin ja muihin loppututkintoihin valmistava lähiopetus toisella asteella sekä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi sallia paikallisilla päätöksillä.

Goda resultat från tillsynsprogramet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Regionförvaltningsverket och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovåden, Valvira har utövat en systematisk tillsyn enligt tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken sedan ingången av år 2020. Resultaten från tillsynen över personaldimensioneringen på kommunala daghem har varit goda. År 2021 kommer tillsynen att utövas över gruppstorlekarna på daghemmen. Även tillsynen över personaldimensioneringen kommer att fortsätta. Syftet med tillsynen är att se till att barnens intressen tillgodoses inom småbarnspedagogiken.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset vuodelta 2020 hyviä – vuonna 2021 valvotaan ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tehneet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa vuoden 2020 alusta. Kunnallisiin päiväkoteihin kohdistuneen henkilöstömitoituksen valvonnan tulokset olivat hyviä. Vuonna 2021 valvonta kohdistuu päiväkotien ryhmäkokoihin. Myös henkilöstömitoituksen valvontaa jatketaan. Valvonnalla vahvistetaan lapsen edun toteutumista varhaiskasvatuksessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme