VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Balansering av den offentliga ekonomin kräver ytterligare åtgärder

15.6.2017 07:00 | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Jaa

Statens revisionsverk har gett ut en rapport med en utvärdering av regeringens finanspolitik mot gällande regelverk och regeringens målsättningar. Enligt revisionsverkets bedömning bygger regeringens valperiodsmål i fråga om balansering av den offentliga ekonomin allt mer på att sysselsättningsläget ska bli bättre. Statens revisionsverk anser att sysselsättningsmålet är viktigt och att de sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringen beslutat om och delvis verkställt bidrar till att stabilisera den offentliga ekonomin. Balansering av statsfinanserna kräver dock ytterligare åtgärder.

I rapporten om finanspolitiken utvärderar revisionsverket styrningen av den offentliga ekonomin och uppfyllelsen av regeringens mål samt iakttagandet av ramarna för statsfinanserna och EU:s stabilitets- och tillväxtpakt både under 2016 och föregripande för 2017. Revisionsverket gör också en bedömning av hur realistiska Finansministeriets prognoser som utgör underlag för planen för de offentliga finanserna våren 2017 är.

Regeringens medelfristiga mål för det strukturella saldot i de offentliga finanserna är minst -0,5 procent. Målet baserar sig på en sysselsättningsgrad på 72 procent och den därav följande ekonomiska tillväxten. Med de åtgärder som slogs fast i halvtidsöverläggningarna våren 2017 kommer sysselsättningsmålet dock inte att uppnås före 2019. Det innebär att det medelfristiga målet inte heller uppnås. Regeringens mål för balansering av de offentliga finanserna under valperioden och speciellt för förbättring av det strukturella saldot kräver med andra ord ytterligare åtgärder.

– Finansministeriets prognoser om BNP-tillväxten och utvecklingen av det strukturella saldot 2017–2019 är försiktiga, trots att prognoserna nu är mer positiva jämfört med i höstas. Enligt vår bedömning kommer prognoserna att justeras ytterligare i en positiv riktning, speciellt för 2017, säger revisionschef Matti Okko.

Enligt revisionsverkets observationer iakttogs ramarna för statsfinanserna under 2016 och utgifterna utanför ramarna låg på en stabil nivå.

Finland levde under 2016 upp till bestämmelserna i den förebyggande delen av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Enligt prognoserna våren 2017 kommer Finland att uppfylla kriterierna i den förebyggande delen även under innevarande år 2017 trots att det strukturella saldot enligt prognoserna försämras markant. Att Finland ändå anses leva efter reglerna beror på den flexibilitet som kommissionen tillåter. Enligt kommissionens bedömning uppfyllde Finland också kriterierna i stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del under 2016.

– Med större flexibilitet i stabilitets- och tillväxtpaktens regler och ökad tillämpning av kommissionens prövning har regelverket blivit mer komplext och mindre transparent. Flexibla regler är visserligen på sin plats bland annat med tanke på att trygga en hållbar offentlig ekonomi och viktiga strukturella reformer, men ökad flexibilitet kan försämra utgångspunkterna för en förutsägbar och konsekvent finanspolitik. För Finland innebär ökad flexibilitet i kriterierna i den förebyggande delen att det blir svårt att få skuldsättningen att vända, säger ekonom Jenni Jaakkola.

Statens revisionsverk är ett oberoende organ som ska övervaka efterlevnaden av finanspolitiska lagar och utvärdera tillförlitligheten och transparensen hos ekonomiska prognoser. Tillsynsuppgiften omfattar bedömningar av styrningen av den offentliga ekonomin som helhet, efterlevnaden av ramarna för statsfinanserna och iakttagandet av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

Rapport om finanspolitiken, våren 2017 (på finska)

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Hälsovårdscentralerna bör bli bättre på identifiering av och vårdplanering för kunder som är höganvändare av tjänster20.6.2017 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde förutsättningar för kostnadseffekterna vid vården av kunder som är höganvändare av primärvårdstjänster. Vid revisionen uppdagades brister vid identifiering av kunderna, samordning av vården samt i informationsutbytet. Hälsovårdscentralerna bör ha mer systematisk uppföljning av kundernas behov och användning av tjänster. Samordnade kriterier skulle underlätta identifieringen av höganvändande kunder, och en vårdplan som upprättats tillsammans med kunden är ett bra verktyg för uppföljning av vården. År 2014 använde kommunerna och staten över 2,8 miljarder euro på att ordna primärvårdstjänster.

Terveyskeskusten tulisi parantaa paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamista ja hoidon suunnitelmallisuutta20.6.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti kustannusvaikuttavuuden edellytyksiä paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden hoidossa. Tarkastuksessa havaittiin puutteita asiakkaiden tunnistamisessa, hoidon koordinoinnissa ja tiedonvaihdossa. Terveyskeskusten tulisi seurata asiakkaiden palvelujen tarpeita ja käyttöä systemaattisemmin. Yhtenäinen kriteeristö edistäisi paljon palveluita käyttävien asiakkaiden tunnistamista, ja asiakkaan kanssa laadittu hoitosuunnitelma on hyvä väline hoidon seurantaan. Kunnat ja valtio käyttivät vuonna 2014 yli 2,8 miljardia euroa perusterveydenhuollon palvelujen järjestämiseen.

Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää lisätoimia15.6.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut raportin, jossa arvioidaan hallituksen finanssipolitiikkaa sääntöjen ja hallituksen tavoitteiden valossa. Tarkastusviraston arvioiden mukaan hallituksen vaalikaudelle asettamat julkisen talouden tasapainottamista koskevat tavoitteet nojaavat yhä vahvemmin työllisyystilanteen parantumiseen. VTV pitää työllisyystavoitetta tärkeänä ja katsoo hallituksen jo päättämien ja osin toteuttamien työllisyysasteen nostamiseen tähtäävien toimien tukevan julkisen talouden vakauttamista. Valtiontalouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin lisätoimia.

Eduskunnan vaatimukset valtion tilinpäätösraportointia kohtaan täyttyivät aiempaa paremmin31.5.2017 12:00Tiedote

Valtion tilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Eduskunnan vaatimukset raportointia kohtaan ovat täyttyneet aiempaa paremmin, mutta raportoinnin laatu vaihtelee. Vaikuttavuustavoitteet on usein muotoiltu siten, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida. Kielteisten laillisuuskannanottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta.

Riksdagens krav på statens redovisningsrapportering uppfylldes bättre än tidigare31.5.2017 12:00Tiedote

Statsbokslutet för 2016 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser. De krav som riksdagen ställt på rapporteringen har uppfyllts bättre än tidigare, men kvaliteten på rapporteringen varierar. Ofta har resultatmålen uppställts så att det är svårt att rapportera om måluppfyllelsen. Antalet negativa ställningstaganden till lagenligheten ökade jämfört med året innan.

The National Audit Office of Finland examined how business executives view Finland as an investment environment27.4.2017 13:00Tiedote

The National Audit Office of Finland (NAOF) has examined how business executives view Finland as an investment environment. The purpose was to find out why Finnish economic growth remains slow even though the country ranks high in international competitiveness comparisons. The business executives, experts and government officials interviewed by NAOF listed a number of proposals for improving the investment environment. They included streamlining of permit processes and public contracts, better education and training paths, and a higher status for marketing.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme