VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Balansering av den offentliga ekonomin kräver ytterligare åtgärder

Jaa

Statens revisionsverk har gett ut en rapport med en utvärdering av regeringens finanspolitik mot gällande regelverk och regeringens målsättningar. Enligt revisionsverkets bedömning bygger regeringens valperiodsmål i fråga om balansering av den offentliga ekonomin allt mer på att sysselsättningsläget ska bli bättre. Statens revisionsverk anser att sysselsättningsmålet är viktigt och att de sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringen beslutat om och delvis verkställt bidrar till att stabilisera den offentliga ekonomin. Balansering av statsfinanserna kräver dock ytterligare åtgärder.

I rapporten om finanspolitiken utvärderar revisionsverket styrningen av den offentliga ekonomin och uppfyllelsen av regeringens mål samt iakttagandet av ramarna för statsfinanserna och EU:s stabilitets- och tillväxtpakt både under 2016 och föregripande för 2017. Revisionsverket gör också en bedömning av hur realistiska Finansministeriets prognoser som utgör underlag för planen för de offentliga finanserna våren 2017 är.

Regeringens medelfristiga mål för det strukturella saldot i de offentliga finanserna är minst -0,5 procent. Målet baserar sig på en sysselsättningsgrad på 72 procent och den därav följande ekonomiska tillväxten. Med de åtgärder som slogs fast i halvtidsöverläggningarna våren 2017 kommer sysselsättningsmålet dock inte att uppnås före 2019. Det innebär att det medelfristiga målet inte heller uppnås. Regeringens mål för balansering av de offentliga finanserna under valperioden och speciellt för förbättring av det strukturella saldot kräver med andra ord ytterligare åtgärder.

– Finansministeriets prognoser om BNP-tillväxten och utvecklingen av det strukturella saldot 2017–2019 är försiktiga, trots att prognoserna nu är mer positiva jämfört med i höstas. Enligt vår bedömning kommer prognoserna att justeras ytterligare i en positiv riktning, speciellt för 2017, säger revisionschef Matti Okko.

Enligt revisionsverkets observationer iakttogs ramarna för statsfinanserna under 2016 och utgifterna utanför ramarna låg på en stabil nivå.

Finland levde under 2016 upp till bestämmelserna i den förebyggande delen av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Enligt prognoserna våren 2017 kommer Finland att uppfylla kriterierna i den förebyggande delen även under innevarande år 2017 trots att det strukturella saldot enligt prognoserna försämras markant. Att Finland ändå anses leva efter reglerna beror på den flexibilitet som kommissionen tillåter. Enligt kommissionens bedömning uppfyllde Finland också kriterierna i stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del under 2016.

– Med större flexibilitet i stabilitets- och tillväxtpaktens regler och ökad tillämpning av kommissionens prövning har regelverket blivit mer komplext och mindre transparent. Flexibla regler är visserligen på sin plats bland annat med tanke på att trygga en hållbar offentlig ekonomi och viktiga strukturella reformer, men ökad flexibilitet kan försämra utgångspunkterna för en förutsägbar och konsekvent finanspolitik. För Finland innebär ökad flexibilitet i kriterierna i den förebyggande delen att det blir svårt att få skuldsättningen att vända, säger ekonom Jenni Jaakkola.

Statens revisionsverk är ett oberoende organ som ska övervaka efterlevnaden av finanspolitiska lagar och utvärdera tillförlitligheten och transparensen hos ekonomiska prognoser. Tillsynsuppgiften omfattar bedömningar av styrningen av den offentliga ekonomin som helhet, efterlevnaden av ramarna för statsfinanserna och iakttagandet av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

Rapport om finanspolitiken, våren 2017 (på finska)

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Presidentvalet 2018: Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering16.10.2017 10:01Tiedote

Förhandsredovisning av valfinansiering Vid behov får ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet, före valdagen till Statens revisionsverk (VTV) lämna in en frivillig förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. En frivillig förhandsredovisning av valfinansiering kan lämnas in även av alla partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar. Förhandsredovisningen kan lämnas in 28.11.2017–9.2.2018. För det första valet ska förhandsredovisningen lämnas skriftligen till revisionsverket senast 26.1.2018 före kl. 15. Om en andra omgång hålls, kan förhandsredovisningen för det första valet kompletteras före den andra valdagen. Om en förhandsredovisning inte har lämnats in före den första valdagen, kan den också lämnas in före den andra valdagen. I bägge fallen ska en förhandsredovisning av valfinansieringen lämnas in skriftligen senast 9.2.2018 före k

Presidentinvaali 2018: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta16.10.2017 10:00Tiedote

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta Ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset. Ennakkoilmoituksia voi tehdä 21.12.2017 ja 9.2.2018 välisenä aikana. Ensimmäisen vaalin osalta ennakkoilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti tarkastusvirastolle 26.1.2018 klo 15 mennessä. Mikäli toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaalin osalta tehtyä ennakkoilmoitusta voidaan täydentää ennen toista vaalipäivää. Mikäli ennakkoilmoitusta ei jätetty ennen ensimmäistä vaalipäivää, voi ennakkoilmoituksen jättää myös ennen toista vaalipäivää. Molemmissa tapauksissa ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta tulee jättää kirjallisesti 9.2.2018 klo 15

Satsningar på funktionssäkerhet och cyberskydd behövs i statsförvaltningens centraliserade informations- och kommunikationstjänster10.10.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) har granskat styrning av funktionssäkerheten i statens e-tjänster och organisering av cyberskyddet i statsförvaltningen. Finansministeriet har en nyckelroll i övergripande styrning och säkring av resurser. Statsrådet har utarbetat strategier men alla mål har inte uppnåtts i genomförandet. Styråtgärderna har i stor utsträckning avsett enskilda ämbetsverk, men behovet att styra helheter växer ständigt. Ämbetsverkens riskhantering har till viss del varit oenhetlig. Det finns problem med hur de centraliserade IKT-tjänsterna och finansieringsmodellen fungerar, vilket även påverkar funktionssäkerheten i tjänsterna och cyberskyddet inom statsförvaltningen.

Valtionhallinnon ICT-palvelujen keskittämisessä on panostettava toimintavarmuuteen ja kybersuojaukseen10.10.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut valtion sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjausta ja kybersuojauksen järjestämistä valtionhallinnossa. Valtiovarainministeriö on avainroolissa kokonaisvaltaisen ohjauksen ja resurssien turvaamisessa. Valtioneuvosto on laatinut strategioita, mutta niiden toimeenpanossa ei ole saavutettu kaikkia tavoitteita. Ohjaustoimet ovat pitkälti kohdistuneet yksittäisiin virastoihin, mutta tarve ohjata kokonaisuuksia kasvaa jatkuvasti. Myös riskienhallinnassa on ollut epäyhtenäisyyttä virastojen välillä. Keskitettyjen ICT-palvelujen toiminnassa ja rahoitusmallissa on ongelmia, joilla on vaikutusta myös valtionhallinnon palvelujen toimintavarmuuden ja kybersuojauksen tilaan.

VTV granskade företagsstöden: EU-reglerna följs, prövningen av stödets nödvändighet behöver förbättras3.10.2017 07:01Tiedote

VTV utredde lagenligheten vid ansökan, beviljande, utbetalning och tillsyn över användningen av företagsstöd. År 2016 uppgick de stöd som betalades ut till näringslivet ur statsbudgeten till 4,136 miljarder euro, varav VTV:s granskning täcker en fjärdedel. VTV upptäckte problem i prövningen av stödets nödvändighet. EU:s regler för statligt stöd har följts väl.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme