HUS

Behandling med coronavirusläkemedlet Paxlovid inleds på HUS

Dela

Paxlovid är det första orala läkemedlet för behandling av covid-19 som fått försäljningstillstånd i Europa. Social- och hälsovårdsministeriet har definierat målgrupperna för den nya Paxlovid-coronavirusmedicinen. De enheter som har hand om specialistsjukvården på HUS börjar genast ge läkemedlet till de patienter som följs upp hos dem, och som på grund av sin sjukdom eller läkemedelsbehandling lider av immunbrist. Läkemedlet ges också till vissa cancerpatienter och till personer med kronisk lungsjukdom.

Paxlovid är ett oralt coronavirusläkemedel som används inom öppenvården för vuxna som löper risk att drabbas av allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften eller ålder. Också vaccinationsbakgrund beaktas då man överväger att inleda behandling med läkemedlet. Paxlovid hindrar coronaviruset från att föröka sig i kroppen hos den som blivit smittad. Läkemedlet tas under fem dygn och är avgiftsfritt för patienten.

Vissa enheter som har hand om specialistsjukvården på HUS inleder i det första skedet behandling med Paxlovid för de patienter följs upp hos dem och som på grund av sin sjukdom eller läkemedelsbehandling lider av immunbrist. Läkemedlet ges också till vissa cancerpatienter och personer med svår kronisk lungsjukdom. På HUS webbplats hus.fi/coronamedicinering finns samlad information om hur patienterna i målgruppen ska agera för att få och inleda medicinering.

För att behandling med Paxlovid ska kunna påbörjas krävs att coronavirussmitta har konstaterats genom laboratorietest. Behandling med Paxlovid ska inledas som fort som möjligt efter det att symtomen har börjat, dock senast inom 5 dygn. Därför lönar det sig för dem som kan få läkemedlet att söka sig till test så snabbt som möjligt efter att symtomen börjat. Mer information om symtomen och om hur man söker sig till test finns på HUS webbplats hus.fi/corona.

De aktiva substanserna i läkemedlet är nirmatrelvir och ritonavir. Ritonavir har kända interaktioner med många andra läkemedel. Därför är läkemedelsbehandling med Paxlovid inte lämplig för alla som hör till riskgruppen för allvarlig covid-19 och den behandlande läkaren bör noggrant bedöma ifall läkemedlet är lämpligt för patienten.

 

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum