HUS

Beslut av HUS fullmäktige 16.12.2021: En stark strategi som grund för ekonomiplaneringen

Dela

Upphandlingsfullmakter preciserades i samkommunens förvaltningsstadga.

Ekonomin för 2022 i balans

Fullmäktige godkände samkommunens strategiska mål för 2022:

  1. Vi har tillräckligt med kunnig personal,
  2. Vi förbättrar den totala produktiviteten tillsammans med våra social- och hälsovårdspartner genom att utnyttja enhetliga processer och vårdkedjor,
  3. Vi mäter vårdresultaten och utvecklar vår verksamhet på ett omfattande sätt utifrån dem och responsen,
  4. Vi producerar smidiga digitala tjänster och fungerande verktyg för både kunderna och personalen.

Coronapandemin som började våren 2020 har belastat HUS område särskilt hårt. Övergången till 2022 sker i en historiskt svår situation med tanke på tillgången till vård. Också i arbetsmarknadsläget för vårdpersonal har det ur arbetsgivarens synvinkel skett en betydande försämring.

Fullmäktige godkände budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–24. I budgeten för 2022 är resultatmålet för räkenskapsperioden 15,0 miljoner euro, varvid det täcker underskottet i balansräkningen för 2019. Det kommer att beredas ett ändringsförslag om detta till fullmäktige i juni i syfte att reducera räkenskapsperiodens resultatmål till ett nollresultat. Det här är baserat på att fullmäktige vid sitt möte fastställde att underskottet ska täckas redan i samband med fastställandet av bokslutet för 2021.

De bindande nettokostnaderna uppgår till högst 1 973,6 miljoner euro och den långfristiga lånestocken till högst 906,7 miljoner euro i slutet av året. Resultatområdenas investeringstak är 287,71 miljoner euro.

Medlemskommunernas betalningsandel i budgeten för 2022 är 1 988,587 miljoner euro. Jämfört med 2021 är tillväxten fyra procent. Pandemin har ökat patientköer som överskrider vårdgarantin. Patientköerna har också ökat på grund av övrigt servicebehov. Läget medför utmaningar för samkommunens verksamhet och ekonomi.

I budgeten ingår flera separata anslag, varav den största är ett forskningsanslag på 17 miljoner euro.

För mera information:

Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila@hus.fi
Fullmäktigeordförande Maaret Laine, maaret.laine@lohja.fi

Förvaltningsstadgan uppdateras

Fullmäktige godkände flera förändringar i samkommunens förvaltningsstadga.

Den mest betydande förändringen gäller upphandlingsfullmakter, som begränsades i fråga om upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet. Syftet med ändringarna är att förbättra den centraliserade samordningen av upphandlingar och säkerställa att en enhetlig upphandlingsprocess förverkligas. Upphandlingar på HUS som överstiger det nationella tröskelvärdet kan i fortsättningen göras enbart av verkställande direktören, direktören för upphandlingar, direktören för IT-förvaltning och direktören för Apotek.

I förvaltningsstadgan preciserades därtill resultatområdenas inbördes ansvarsfördelning och bestämmelser som gäller medicinsk ledning.

Mer information för media:

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner@hus.fi

Protokoll och alla beslut

Nyckelord

Länkar

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum