BlackRockBlackRock

BlackRockilta alan kattavin vastuullisten ETF:ien sarja – kuusi uutta rahastoa korostaa ESG-tekijöitä ja tavoittelee 30 prosentin pienennystä hiilijalanjälkeen

Jaa

Sijoittajat pääsevät näkemään iShares-valikoiman ESG-tiedot uusien työkalujen avulla. Laajennettu tuotevalikoima ja työkalut parantavat valintamahdollisuuksia ja läpinäkyvyyttä ennennäkemättömällä tavalla. Eurooppa on trendin kärjessä, ESG-painotettuihin ETF:iin sijoitettujen varojen arvioidaan kasvavan 20-kertaisesti 250 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä.

BlackRock ottaa taas harppauksen eteenpäin tuodessaan vastuullista sijoittamista valtavirtaan Euroopassa ja globaalisti. Yhtiö julkistaa kuusi uutta vastuullista pörssinoteerattua rahastoa (ETF) ja antaa sijoittajille pääsyn iShares-tuotesarjansa ESG-tietoihin (sosiaaliset, ympäristöön ja hallintoon liittyvät tekijät).

”Eurooppa on vastuullisen sijoittamisen liikkeen eturintamassa. Vastuullista sijoittamista pidetään koko alueella sijoittamisen tulevaisuutena, ja monilla eurooppalaisilla asiakkaillamme on kaksi tavoitetta: vastata maailman yhteiskunnallisiin ja ympäristötarpeisiin ja samalla saada pitkällä aikavälillä riskikorjattua tuottoa taloudellisten tavoitteidensa saavuttamiseksi”, sanoo BlackRockin Philipp Hildebrand, Vice Chairman.

Tuoreeseen Greenwich Associatesin kyselyyn vastanneista Euroopan institutionaalisista sijoittajista noin puolet arvioi, että yli 50 prosenttia niiden varoista hoidetaan ESG-kriteerien mukaan viiden vuoden kuluessa. Institutionaalisten rahastojen ja vakuutusyhtiöiden keskuudessa vastaajista miltei 60 % oli tätä mieltä. Kyselyyn vastanneista 44 prosenttia ja omaisuudenhoitajista puolet käyttää ETF:iä päävälineenään ESG-sijoittamisessa.

BlackRock ennustaa Euroopan ESG-painotettuihin ETF:iin sijoitettujen varojen kasvavan 20-kertaisesti 250 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä nykyisestä 12 miljardista. Tämä edustaa 60 prosenttia niistä 400 miljardista dollarista, jotka BlackRockin arvion mukaan kertyvän ESG-perusteisiin ETF:iin maailmanlaajuisesti.

”Vastuullinen sijoittaminen merkitsee eri asioita eri ihmisille. Jotkut haluavat vain karttaa sijoituksia tietyntyyppisiin yhtiöihin, kun taas toiset haluavat vaikuttaa tietyn vastuullisen tuloksen saavuttamiseen. Meidän Sustainable Core ETF -sarjamme toimii muutoksen käynnistäjänä antamalla vaihtoehtoja ja läpinäkyvyyttä, jonka avulla sijoittajat voivat soveltaa ESG-kriteerejä salkkuihinsa. Uusilla rahastoilla iShares on luonut alan kattavimman rahastoperheen, josta löytyy asiakkaidemme ilmaisemien sijoitustavoitteiden ja -mieltymysten mukainen ratkaisu”, toteaa BlackRockin iShares-tuotteiden globaali johtaja Carolyn Weinberg.

Uusimmat rahastot iShares Sustainable Core -perheessä

Uudet iShares ESG Enhanced -osake-ETF:t on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat aktiivisesti parantaa salkkujensa ESG-arvoja ja vähentää sijoitustensa hiilidioksidi- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä sekä pitää seurantavirheen suhteessa tunnetuimiin vertailuindekseihin halutulla tasolla.

Kuusi rahasto seuraa MSCI-indeksejä, jotka painottavat arvopapereita maksimoidakseen ESG-arvot mutta pysyäkseen samalla lähellä vertailuindeksiä. Rahastot on optimoitu niin, että niiden sijoituskohteiden hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöt olisivat 30 prosenttia pienemmät kuin pääindeksillä. Ne myös seulovat pois yhtiöt, joihin liittyy kiistanalaisia tai ydinaseita, siviilikäyttöön tarkoitettu ampuma-aseita, tupakkatuotteita, lämpöhiiltä tai öljyhiekkaa. Samoin seulotaan vakaviin kiistoihin sekaantuneet yhtiöt sekä Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteita vastaan toimivat yhtiöt.

Rahaston nimi

Lyhenne

Kulusuhde

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

EEDS (Distr) EEUS (Acc)

0,10 %

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF

EEUD (Distr) EEUA (Acc)

0,15 %

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF

EMUD (Distr) EEUM (Acc)

0,15 %

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF

EEWD (Distr) EEWA (Acc)

0,20 %

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF

EEJD (Distr) EEJA (Acc)

0,20 %

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF

EEDM (Distr) EEEM (Acc)

0,23 %

“Salkkujen rakennustapa on uudistumassa Euroopassa. Sijoittajat vaativat lisää läpinäkyvyyttä, arvoa ja valinnanmahdollisuuksia. Koska monet sijoittajat miettivät salkkujen ESG-ominaisuuksia, haluamme edelleen etsiä uusia tapoja ilmentää sijoittajan vastuullisuusmieltymyksiä helposti ja kustannustehokkaasti sekä työkaluja, jotka paljastavat sijoituskohteina olevien ETF:ien ESG-ominaisuudet”, sanoo BlackRockin EMEA-alueen iShares-johtaja Stephen Cohen.

Vasta alussa: ETF kaikenlaisille vastuullisille sijoittajille Euroopassa

28 UCITS ETF -rahastollaan iSharesin vastuullisten rahastojen perhe on alan laajin ja laajenee edelleen. Vuonna 2018 eurooppalaiset sijoittajat toivat yli 1,4 miljardia dollaria iSharesin vastuullisiin ETF:in, enemmän kuin koskaan aiemmin.

Sijoittajat voivat nyt myös tarkastella iShares ETF:ien ESG-tietoja rahastojen verkkosivuilla, esimerkiksi niiden hiili-intensiteettiä tai yhteyksiä tiettyihin yrityksiin. Greenwichin kyselyyn osallistuneista 45 prosenttia sanoi, että he tarvitsisivat lisää tietoa ja tukea ymmärtääkseen paremmin ESG-arvojen toteuttamista salkuissaan.

”MSCI ymmärtää yhteyksistään yrityksiin ja varainhoitajiin, että monet sijoittajat haluavat tavoitella suurta ESG-painotusta sijoituksissaan, esimerkiksi hiilen tai kiistanalaisten alojen vähentämistä, mutta myös samanlaista profiilia kuin markkina-arvoilla painotetulla indeksillä. Jatkamme ESG-luokituskykyjemme, työkalujemme ja indeksiemme laajentamista asiakkaille, jotka haluavat käyttää ESG-ominaisuuksia entistä tiiviimmin sijoitusprosesseissaan mitattavien ja läpinäkyvien tulosten saamiseksi ja entistä parempien sijoituspäätösten tekemiseksi. MSCI on mielellään luonut iSharesille lisää ESG-indeksejä auttaakseen laajentamaan vastuullisten rahastojen sarjaansa laajan ESG-ratkaisujen kirjon tarjoamiseksi”, sanoo MCSI:n ESG-johtaja Remy Briand.

iSharesin vastuulliset rahastot (UCITS):

[kuva liitteenä]

* ‘Vältä’-luokkaan sisältyy myös kolme ETF:ää, jotka noudattavat islamilaisen lain mukaisia sijoitusperiaatteita

 

***

BlackRockin vastuullinen sijoittaminen

BlackRock on jo pitkään uskonut, että vastuullisuuteen liittyvillä aiheilla – hallituksen kokoonpanosta ihmispääoman hallintaan ja edelleen ilmastonmuutokseen – on pitkällä aikavälillä taloudellista vaikutusta. Siksi aiheet käyvät yhä tärkeämmiksi sijoitusprosesseissa.

iShares-rahastojen lisäksi BlackRock hoitaa tällä hetkellä laajaa vastuullisten sijoitusratkaisujen perhettä, joka ulottuu laajoista ESG-strategioista temaattisiin ja vaikuttavuusstrategoihin. Näiden avulla asiakkaat voivat sijoittaa pääomansa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. BlackRock hoitaa myös yhtä maailman suurimmista uusiutuvan energian rahastoista. BlackRock tuntee syvällisesti alfaa hakevat ja indeksistrategiat kaikissa omaisuuslajeissa ja jatkaa skaalautuvien tuotteiden ja räätälöityjen ratkaisujen rakentamista niissä.

BlackRock

BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Sijoittajien varainhoitajana ja johtavana teknisten ratkaisujen tarjoajana asiakkaamme kääntyvät puoleemme tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 5 987 miljardin dollarin varoja (31.12.2018). Lisätietoja: www.blackrock.com Twitter: @blackrock | Blogi: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock.

iShares
iShares vastaa sijoittajien muuttuviin tarpeisiin avaamalla mahdollisuuksia eri markkinoilla. iSharesilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ETF-rahastoista, joita sillä on maailmanlaajuisesti yli 800. iSharesin hallinnoimat varat ovat yli 1 700 miljardia dollaria (31.12.2018). iShares vie finanssialaa jatkuvasti eteenpäin. BlackRockin ammattimainen salkunhoito ja riskinhallinta ovat iShares-rahastojen taustalla. BlackRockin hallinnoitavaksi on uskottu enemmän varoja kuin millekään muulle sijoitusyhtiölle. [1]

[1] BlackRockin hallinnoimat varat olivat 5 987 miljardia dollaria 31.12.2018.

Alkuperäinen lehdistötiedote kokonaisuudessaan alla. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

BlackRock unveils industry’s most comprehensive sustainable ETF range with six new funds that enhance ESG scores and target 30% carbon reduction

  • New tools allow investors to access transparent ESG data across the full iShares suite
  • Newly expanded range and tools provide unprecedented choice and transparency for investors
  • Europe leading the global movement, with predicted 20x growth to $250bn in ESG ETF assets by 2028

Helsinki, 7 March 2019: BlackRock has taken another leap forward in its bid to bring sustainable investing to the mainstream, in Europe and globally, with the launch of six new sustainable equity exchange traded funds (ETFs), and providing access to environmental social and governance (ESG) data reporting across its iShares range[1].

Philipp Hildebrand, Vice Chairman, BlackRock said: “Europe is at the forefront of the sustainable investment movement. Across the region, sustainable investing is believed to be the future of investing and many European clients are pursuing the twin goals of addressing the world’s societal and environmental needs while also generating long term risk-adjusted returns needed to fulfil their financial goals.”

A recent Greenwich Associates study[2] shows that about half of the European institutional investors polled – and almost 60 percent of institutional funds and insurance companies – expect to have more than 50 percent of their assets managed with ESG criteria within five years. Forty-four percent of the study’s participants, and half of the investment managers polled, are using ETFs as a primary vehicle for ESG exposures.

BlackRock predicts European ESG ETF assets to grow 20x to $250bn by 2028, up from $12bn today.

This presents 60 percent of the $400bn in assets BlackRock believes ESG ETFs will gather globally.

Carolyn Weinberg, Global Head of iShares Product, at BlackRock, commented: “Sustainable investing means different things to different investors. Some want to simply avoid exposure to certain types of companies, while others are looking to advance specific sustainable outcomes. Our Sustainable Core ETF range is about setting a global catalyst for choice and transparency that allows investors to apply ESG considerations into the foundation of their portfolios. With these new funds, iShares has established the industry’s most comprehensive family of funds, accounting for the variety in investment objectives and preferences that our clients have expressed.”

Newest additions to the iShares Sustainable Core range

Building on the launch of six ESG Screened ETFs last year, the new equity iShares ESG Enhanced ETFs are designed for investors who are proactively looking to improve their portfolios’ ESG scores and reduce carbon and other Green House Gas (GHG) intensity, while maintaining a target tracking error to the world's most recognised benchmarks.

The six funds track MSCI indices that reweight securities to maximise ESG scores while remaining close to standard benchmarks. They are optimised to reduce carbon and GHG emissions intensity by 30% relative to the parent index and screen out companies with exposure to controversial and nuclear weapons, civilian firearms, tobacco, thermal coal and oil sands as well as those implicated in very severe controversies and those in violation of the United Nations Global Compact principles.

Fund name

Ticker

Total expense ratio

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

EEDS (Distr) EEUS (Acc)

0.10%

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF

EEUD (Distr) EEUA (Acc)

0.15%

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF

EMUD (Distr) EEUM (Acc)

0.15%

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF

EEWD (Distr) EEWA (Acc)

0.20%

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF

EEJD (Distr) EEJA (Acc)

0.20%

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF

EEDM (Distr) EEEM (Acc)

0.23%

Stephen Cohen, Head of iShares EMEA at BlackRock, said: “The way portfolios are built in Europe is undergoing an upheaval, with investors demanding more when it comes to transparency, value and choice. As many investors reflect on the ESG characteristics of their portfolios, we will continue to look for ways to make the expression of sustainability preferences easy and cost-efficient, while providing the tools that shine a light on the ESG profile of the ETFs they invest in.”

Just getting started: An ETF for every kind of sustainable investor in Europe

With 28 UCITS Sustainable ETFs across a comprehensive spectrum of outcomes and asset classes, the iShares range of sustainable funds is the broadest in the industry, and will continue to grow. In 2018, European investors added more than $1.4bn into iShares’ sustainable ETFs – the highest annual net flows on record.

Investors are also now able to look up essential ESG data for iShares ETFs on product webpages, such as carbon intensity data and select business involvement exposures. Forty-five percent of the Greenwich survey participants said they could use more information and support when it comes to understanding how to implement ESG in their portfolios.

Remy Briand, Head of ESG at MSCI said, “From our engagement with asset owners and wealth managers, MSCI understands many investors wish to target high ESG exposure with a reduction to carbon or controversial businesses while targeting a similar profile to the underlying market capitalized weighted index. We continue to expand our capabilities in ESG ratings, tools and indexes for a growing number of clients who want to better integrate ESG into their investment processes for measurable and transparent results and to power better investment decisions. MSCI is pleased to provide iShares with additional ESG indexes to help expand its sustainable core series to offer a wide range of ESG solutions.”  

The iShares sustainable range (UCITS):

[ks. liittenä oleva kuva]

* ‘Avoid’ category also includes three Islamic range ETFs that comply with Shariah investment principles

 

***

About Sustainable Investing at BlackRock

BlackRock has long believed that sustainability-related issues – from board composition to human capital management to climate change – have real long-term financial impacts, with increasing relevance in the investment process.

Beyond iShares funds, BlackRock currently manages a broad suite of dedicated sustainable investment solutions, ranging from broad ESG strategies to thematic and impact strategies that allow clients to align their capital with the UN Sustainable Development Goals. BlackRock also manages one of the largest renewable power funds globally. With deep expertise in alpha-seeking and index strategies, across public equity and debt, private renewable power, commodities and real asset strategies, BlackRock continues to build scalable products and customized solutions across asset classes.

About BlackRock

BlackRock helps investors build better financial futures. As a fiduciary to investors and a leading provider of financial technology, our clients turn to us for the solutions they need when planning for their most important goals. As of December 31, 2018, the firm managed approximately $5.98 trillion in assets on behalf of investors worldwide. For additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com 

About iShares

iShares unlocks opportunity across markets to meet the evolving needs of investors. With more than twenty years of experience, a global line-up of 800+ exchange traded funds (ETFs) and $1.7 trillion in assets under management as of December 31, 2018, iShares continues to drive progress for the financial industry. iShares funds are powered by the expert portfolio and risk management of BlackRock, trusted to manage more money than any other investment firm1.                                              

1 Based on $5.98 trillion in AUM as of 31 December, 2018

Risk Warnings

Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.

BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager.

In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from BlackRock.

Fund Risks

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF

Concentration Risk, Counterparty Risk, Currency Risk, Emerging Markets Risk, Equity Risk, Environmental, Social and Governance (ESG) Risk, Liquidity Risk

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF

Concentration Risk, Counterparty Risk, Equity Risk, Environmental, Social and Governance (ESG) Risk

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF

Concentration Risk, Counterparty Risk, Credit Risk, Equity Risk, Environmental, Social and Governance (ESG) Risk

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Concentration Risk, Counterparty Risk, Equity Risk, Environmental, Social and Governance (ESG) Risk

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

Concentration Risk, Counterparty Risk, Equity Risk, Environmental, Social and Governance (ESG) Risk

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF

Concentration Risk, Counterparty Risk, Equity Risk, Environmental, Social and Governance (ESG) Risk

Description of Fund Risks

Concentration Risk

Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events.

Counterparty Risk

The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Share Class to financial loss.

Currency Risk

The Fund invests in other currencies. Changes in exchange rates will therefore affect the value of the investment.

Emerging Markets Risk

Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund.

Equity Risk

Equity Risk: The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events.

Environmental, Social and Governance (ESG) Risk

The benchmark index’s ESG rating assessment of an issuer’s performance is intended to be relative to the standards of the issuer’s industry peers. No exclusion (apart from controversial weapons) is made on the basis of how ethical a particular industry/sector is perceived to be. Investors should therefore make a personal ethical assessment of the Index prior to investing in the Fund.

Liquidity Risk

Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily.

Credit Risk

The issuer of a financial asset held within the Fund may not pay income or repay capital to the Fund when due. If a financial institution is unable to meet its financial obligations, its financial assets may be subject to a write down in value or converted (i.e. “bail-in”) by relevant authorities to rescue the institution.

Regulatory Information

BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ('FCA'), having its registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, has issued this document for access by Professional Clients only and no other person should rely upon the information contained within it. For your protection, calls are usually recorded. For more information, including details of our privacy policy, please see the website at https://www.blackrock.com/uk/individual/compliance/privacy-policy . BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited.

Issued in the EEA by BlackRock (Netherlands) BV: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Trade Register No. 17068311. For more information, please see the website: www.blackrock.nl. For your protection telephone calls are usually recorded. For more information, including details of our privacy policy, please see the website at https://www.blackrock.com/international/individual/en-zz/compliance/privacy-policy. BlackRock is a trading name of BlackRock (Netherlands) BV.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland.

Further information about the Fund and the Share Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at www.ishares.com or by calling +44 (0)845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at http://deutsche-boerse.com and/or http://www.reuters.com. A UCITS ETF’s units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors who are not Authorised Participants must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and additional taxes in doing so. In addition, as the market price at which the Shares are traded on the secondary market may differ from the Net Asset Value per Share, investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling them.

For investors in Finland

The funds mentioned are registered for public distribution in Finland and are authorised by the Finanssivalvonta (Fiva), the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), in Finland. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company’s Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company’s Prospectus. This document is strictly confidential and may not be distributed without authorisation from BlackRock.

Index Disclaimers

iShares funds are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or any index on which such funds are based. The Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship that MSCI has with BlackRock and any related funds.

© 2019 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK and SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.


 
 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

BlackRock
BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Sijoittajien varainhoitajana ja johtavana teknisten ratkaisujen tarjoajana asiakkaamme kääntyvät puoleemme tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 5 987 miljardin dollarin varoja (31.12.2018). Lisätietoja: www.blackrock.com Twitter: @blackrock | Blogi: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock.

iShares
iShares vastaa sijoittajien muuttuviin tarpeisiin avaamalla mahdollisuuksia eri markkinoilla. iSharesilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ETF-rahastoista, joita sillä on maailmanlaajuisesti yli 800. iSharesin hallinnoimat varat ovat yli 1 700 miljardia dollaria (31.12.2018). iShares vie finanssialaa jatkuvasti eteenpäin. BlackRockin ammattimainen salkunhoito ja riskinhallinta ovat iShares-rahastojen taustalla. BlackRockin hallinnoitavaksi on uskottu enemmän varoja kuin millekään muulle sijoitusyhtiölle. [1]

[1] BlackRockin hallinnoimat varat olivat 5 987 miljardia dollaria 31.12.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta BlackRock

BlackRock julkistaa suunnitelmansa vastuullisuuden edistämiseksi pörssiyhtiöissä18.3.2020 13:37:55 EETTiedote

BlackRock on julkaissut suunnitelmansa siitä, miten se aikoo vaikuttaa listattuihin yhtiöihin ja siten edistää vastuullisuutta sijoittamisessa oman tavoitteensa mukaisesti. BlackRock on asettanut mittareita, joilla se mittaa yhtiöiden edistymistä valituilla painopistealueilla. Yhtiö on myös määrittänyt hallituksen jäsenet, jotka BlackRockin näkökulmasta ovat vastuussa vastuullisuuden edistämisestä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme