BlackRock

BlackRockin selvitys: Globaalit institutionaaliset sijoittajat siirtävät riskejään julkisilta yksityisille markkinoille

Jaa

Instituutiosijoittajat huolestuneita taloussuhdanteen kääntymisestä

Kun huolet taloussuhdanteen kääntymisestä laskuun kasvavat, institutionaaliset sijoittajat vähentävät riskejään lisäämällä sijoituksia yksityisille markkinoille. Tämä selviää BlackRockin vuosittain institutionaalisten asiakkaidensa parissa tekemästä globaalista selvityksestä.

Maailmanlaajuisesti yli puolet (56 %) asiakkaista sanoi taloussuhdanteen kääntymisen mahdollisuuden olevan yksi tärkeimmistä makroriskeistä, joka vaikuttaa sijoitusten allokointiin ja painotusten muutoksiin. Selvityksen mukaan erityisesti yksityiset markkinat ovat suosittuja vuonna 2019. Jo usean vuoden ajan sijoittajat ovat muuttaneet riskipainotuksiaan hakiessaan tuottoja kohteista, jotka eivät korreloi keskenään. Tämän trendin jatkona epälikvideihin vaihtoehtoihin sijoitetaan lisää varoja: 54 % vastaajista aikoo kasvattaa sijoituksia reaaliomaisuuteen, 47 % pääomasijoituksiin ja 40 % kiinteistöihin.

Selvitykseen osallistui 230 BlackRockin institutionaalista asiakasta, joiden hallinnoimat varat ovat yhteensä yli 7 biljoonaa dollaria globaalisti. Yli puolet (51 %) vastaajista aikoo vähentää sijoituksiaan julkisesti noteerattuihin osakkeisiin vuonna 2019. Trendi kiihtyy, sillä osakevähentäjien osuus oli 35 % vuonna 2018 ja 29 % vuonna 2017. Trendi näkyy selvimmin Yhdysvalloissa ja Kanadassa, missä yli kaksi kolmasosaa (68 %) vastaajista suunnittelee vähentävänsä osakesijoituksia. Manner-Euroopassa luku on vain 27 %.

“Kun talouden suhdanne kääntyy, uskomme yksityisten markkinoiden auttavan asiakkaitamme navigoimaan aiempaa haastavammassa ympäristössä”, sanoi Edwin Conway, BlackRockin instituutioasiakasliiketoiminnan globaali johtaja. ”Olemme korostaneet jo jonkin aikaa vaihtoehtoisten sijoituskohteiden mahdollisuuksia tuottojen lisäämiseksi ja hajautuksen parantamiseksi, joten emme olleet yllättyneitä asiakkaidemme lisätessä sijoituksia epälikvideihin sijoituskohteisiin, kuten yksityisiin lainoihin”.

Lisää sijoituksia korkoihin, käteinen edelleen tärkeää

Korkosijoituksiaan suunnitteli viime vuonna lisäävänsä 29 % vastaajista, tänä vuonna 38 %. Korkotuotteissa siirtyminen private credit -lainoihin jatkuu, sillä yli puolet (56 %) vastaajista suunnittelee lisäävänsä sijoituksia niihin. Vastaajat uskovat myös lisäävänsä sijoituksia muihin korkotuotteisiin, kuten lyhyen duraation tuotteisiin (30 %), arvopaperistettuihin sijoituksiin (27 %) ja kehittyville markkinoille (29 %) todennäköisesti näiden omaisuusluokkien tarjoama suhteellisen arvon takia.

Selvityksestä käy myös ilmi, että suurin osa instituutioista haluaa pitää käteisvaransa entisellään tai jopa kasvattaa niitä vuonna 2019. Näin erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueella, jossa kolmannes (33 %) vastaajista aikoo kasvattaa käteisvarojaan salkkujensa suojaamiseksi.

“Korkoihin siirtyminen korostuu erityisesti yrityseläkkeissä. Monet eläkejärjestelmätkeskittyvät riskin vähentämiseen, eläkevastuiden ja eläkevarojen välisen suhteen parantamiseen ja loppupeliin valmistautumiseen.”

Osakesijoituksissa painotus muuttuu kohti alfa-strategioita ja vastuullista sijoittamista

Osakesijoitusten vähentäminen lyhyellä aikavälillä on globaali trendi, mutta institutionaaliset sijoittavat muuttavat myös sijoitusten painotuksia osakesalkkujensa sisällä. Kolme tärkeintä teemaa on vähentää salkkujen riskiä pörssilistatuilla markkinoilla (41 % vastaajista), lisätä sijoituksia alfa-strategioihin (32 %) ja lisätä vastuullisen sijoittamisen (ESG) strategioiden painostusta sekä vaikuttavuussijoittamista (28 %).

“Volatiliteetti on lisääntynyt ja maailmassa on paljon epävarmuutta, ja siksi asiakkaat miettivät uudestaan, mitä tehdä riskisille sijoituksilleen. Asiakkaille on tärkeää pitää varansa sijoitettuina. Osakkeilla on edelleen erittäin tärkeä rooli salkuissa, ja alfa-strategiat ovat nykyisessä tilanteessa erityisen järkeviä. Asiakkaat pyrkivät entistä määrätietoisemmin tavoitteisiinsa alfasijoituksillaan.”

Lisätietoa selvityksestä

BlackRock teki globaalin selvityksen 230 suurimman institutionaalisen sijoittaja-asiakkaansa keskuudessa. Näiden hallinnoimat varat ovat yhteensä yli 7 biljoonaa dollaria. Kysely tehtiin neljän viikon aikana marraskuussa ja joulukuun alussa 2018.

Tasapainotusselvityksen tiedot[1]

Kuinka aiotte muuttaa sijoitustenne allokaatioita vuonna 2019?

lisäämme

pidämme ennallaan

vähennämme

Osakkeet

14 %

35 %

51 %

Korot

38 %

36 %

27 %

Hedge-rahastot

16 %

66 %

18 %

Pääomasijoitukset

47 %

43 %

11 %

Kiinteistöt

40 %

50 %

10 %

Reaaliomaisuus

54 %

41 %

5 %

Käteinen

20 %

65 %

15 %

Asiakastyyppi

% vastaajista

Yksityisen sektorin eläkeyhtiö

33 %

Julkisen sektorin eläkeyhtiö

28 %

Vakuutusyhtiö

20 %

Taft-Hartley/ammattiliitto/muu

6 %

Varainhoitaja

5 %

Lahjoitusrahasto tai säätiö

3 %

Yhden tai usean perheen sijoitusryhmä

3 %

Virallinen toimielin

2 %

BlackRock
BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Asiakkaidemme varainhoitajana tarjoamme heille sijoitus- ja teknologiaratkaisuja, joita he tarvitsevat tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 440 miljardin dollarin varoja (30.9.2018). Lisätietoja: www.blackrock.com

Alkuperäinen lehdistötiedote alla ja kokonaisuudessaan liitteenä. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

  

 

Global institutional investors shifting risks from public to private markets -- BlackRock study

Institutions concerned that economic cycle is turning

Amid rising concerns about a downturn in the economic cycle, institutional investors are looking to mitigate risks by increasing allocations to private markets according to BlackRock’s annual survey of global institutions.

Globally, over half (56%[2]) of clients stated that the possibility of the cycle turning is one of the most important macro risks influencing their rebalancing and asset allocation plans. The survey indicates that private markets will be particularly popular in 2019. In a continuation of a multi-year structural trend of reallocating risk in search of uncorrelated returns, illiquid alternatives are set to see further inflows, with 54% intending to increase exposure to real assets, 47% to private equity, and 40% to real estate.

According to the survey of 230 institutional clients, representing over US $7 trillion in investable assets globally, over half (51%) intend to decrease their allocation to public equities in 2019. This shift is accelerating, as 35% of clients planned reductions in 2018 and 29% in 2017. This trend is most pronounced in the U.S. and Canada, where over two thirds (68%) plan to reduce equity allocations, compared to just 27% in Continental Europe.

“As the economic cycle turns, we believe that private markets can help clients navigate this more challenging environment,” said Edwin Conway, Global Head of BlackRock’s Institutional Client Business. “We have been emphasizing the potential of alternatives to boost returns and improve diversification for some time, so we’re not surprised to see clients increasing allocations to illiquid assets, including private credit.”

Fixed income set to attract inflows, cash remains important

Intended fixed income allocations have seen a spike, from 29% planning to increase allocations last year, up to 38% this year. Within fixed income, the shift to private credit continues as over half (56%) of global respondents plan to increase their allocations. Respondents also expect to increase allocations to other fixed income areas, such as short duration (30%), securitized assets (27%) and emerging markets (29%), likely reflecting relative value opportunities in these asset classes.

But the survey also finds that the majority of institutions want to maintain or even increase their cash levels in 2019, especially in the Asia Pacific region, where a third (33%) plan to increase their cash holdings to protect their portfolios.

“The move into fixed income is especially pronounced for corporate pensions, as many defined benefit plans are focused on de-risking, locking in improvements to funded status, and preparing for an end-game”, Conway added. 

Shifting priorities within equities allocations – alpha-seeking strategies and ESG on the agenda

While the global trend is to reduce equity exposures over the short term, within equity portfolios, institutions are shifting their focus and priorities. The three most prominent considerations are to reduce public market risk within their portfolios, which was cited by two-fifths (41%), while a third (32%) will look to increase allocations to alpha-seeking strategies and a quarter (28%) will focus more on Environmental, Social and Governance (ESG) strategies and impact investing.

Conway concluded, “In a world of increased market volatility and great levels of uncertainty, clients are reimagining what they do with their risk assets. It’s important for clients to stay invested, with equities continuing to have a very significant role in portfolios and alpha seeking-strategies making particular sense in the current climate. We’re seeing clients becoming more purposeful about their alpha exposures going forward.”

About the survey

BlackRock conducted a global survey of 230 of its largest institutional clients representing over US $7 trillion in assets over a four-week period in November and early December 2018. 

Rebalancing survey data[3]

In 2019, how do you anticipate changing your allocations to the following?

% increase

% unchanged

% decrease

Equities

14%

35%

51%

Fixed Income

38%

36%

27%

Hedge Funds

16%

66%

18%

Private Equity

47%

43%

11%

Real Estate

40%

50%

10%

Real Assets

54%

41%

5%

Cash

20%

65%

15%

 

Type of client

% of respondents

Corporate Pension

33%

Public/Government Pension

28%

Insurance Company

20%

Taft-Hartley/Unions/Other

6%

Investment Manager

5%

Endowment or Foundation

3%

Single Family Office /Multi-Family Office

3%

Official Institution

2%

 

About BlackRock 

BlackRock helps investors build better financial futures. As a fiduciary to our clients, we provide the investment and technology solutions they need when planning for their most important goals. As of September 30, 2018, the firm managed approximately $6.44 trillion in assets on behalf of investors worldwide. For additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com |

This material is for distribution to Professional Clients (as defined by the FCA or MiFID Rules) and Qualified Investors only and should not be relied upon by any other persons. For qualified investors in Switzerland: this document shall be exclusively made available to, and directed at, qualified investors as defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006, as amended.

Issued in the Netherlands by the Amsterdam branch office of BlackRock Investment Management (UK) Limited: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: 020 7743 3000. Registered in England No. 2020394. For your protection telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Investment Management (UK) Limited.

In Hong Kong, this material is issued by BlackRock Asset Management North Asia Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong. This material is for distribution to "Professional Investors" (as defined in the Securities and Futures Ordinance (Cap.571 of the laws of Hong Kong) and any rules made under that ordinance.) and should not be relied upon by any other persons or redistributed to retail clients in Hong Kong. In Singapore, this is issued by BlackRock (Singapore) Limited (Co. registration no. 200010143N) for use only with institutional investors as defined in Section 4A of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore. In Taiwan, Independently operated by BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited. Address: 28/F, No. 95, Tun Hwa South Road, Section 2, Taipei 106, Taiwan. Tel: (02)23261600. For recipients in China: This material may not be distributed to individuals resident in the People's Republic of China ("PRC", for such purposes, excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) or entities registered in the PRC unless such parties have received all the required PRC government approvals to participate in any investment or receive any investment advisory or investment management services. In Australia, issued by BlackRock Investment Management (Australia) Limited ABN 13 006 165 975, AFSL 230 523 (BIMAL). This material is not a securities recommendation or an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any securities in any jurisdiction. The material provides general information only and does not take into account your individual objectives, financial situation, needs or circumstances. Before making any investment decision, you should therefore assess whether the material is appropriate for you and obtain financial advice tailored to you having regard to your individual objectives, financial situation, needs and circumstances. BIMAL, its officers, employees and agents believe that the information in this material and the sources on which it is based (which may be sourced from third parties) are correct as at the date of publication. While every care has been taken in the preparation of this material, no warranty of accuracy or reliability is given and no responsibility for the information is accepted by BIMAL, its officers, employees or agents. Any investment is subject to investment risk, including delays on the payment of withdrawal proceeds and the loss of income or the principal invested. While any forecasts, estimates and opinions in this material are made on a reasonable basis, actual future results and operations may differ materially from the forecasts, estimates and opinions set out in this material. No guarantee as to the repayment of capital or the performance of any product or rate of return referred to in this material is made by BIMAL or any entity in the BlackRock group of companies.

In Canada, this material is intended for accredited investors and permitted clients only.

Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or a strategy. Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.

Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of such research are being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change. They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

This document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock funds and has not been prepared in connection with any such offer.

This release will be for distribution in the US, for a retail audience.

© 2019 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY and the stylized i logo are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

COMMSH0119A-704316-10/10

[1]Pyöristysten takia prosenttilukujen summa voi olla yli tai alle 100 %.

[2] All figures mentioned throughout this release are sourced from BlackRock’s Global Rebalancing Survey, 2019.

[3]Percentages may not sum to 100% due to rounding


 
 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Tietoja julkaisijasta

BlackRock
BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Asiakkaidemme varainhoitajana tarjoamme heille sijoitus- ja teknologiaratkaisuja, joita he tarvitsevat tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 440 miljardin dollarin varoja (30.9.2018). Lisätietoja: www.blackrock.comTwitter: @blackrock | Blogi: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock.

 

 

 

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta BlackRock

BlackRock julkistaa suunnitelmansa vastuullisuuden edistämiseksi pörssiyhtiöissä18.3.2020 13:37:55 EETTiedote

BlackRock on julkaissut suunnitelmansa siitä, miten se aikoo vaikuttaa listattuihin yhtiöihin ja siten edistää vastuullisuutta sijoittamisessa oman tavoitteensa mukaisesti. BlackRock on asettanut mittareita, joilla se mittaa yhtiöiden edistymistä valituilla painopistealueilla. Yhtiö on myös määrittänyt hallituksen jäsenet, jotka BlackRockin näkökulmasta ovat vastuussa vastuullisuuden edistämisestä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme