BlackRock

BlackRockin tutkimus: vastuullinen sijoittaminen kasvussa

Jaa

BlackRockin kyselyyn osallistuneet sijoittajat aikovat kaksinkertaistaa vastuullisesti sijoittamansa varat seuraavan viiden vuoden kuluessa. 88 prosenttia vastaajista sanoo ilmastoriskien olevan suurin huolenaihe sijoittamisessa. Suurin vastuullisen sijoittamisen este on saatavilla olevan tiedon laatu.

Globaalit terveyteen ja talouteen liittyvät haasteet eivät ole tänä vuonna vaimentaneet vastuullisen sijoittamisen kysyntää tai näkymiä. Tämä selviää BlackRockin Global Client Sustainable Investing -kyselytutkimuksesta. Sijoittajat suunnittelevat kaksinkertaistavansa sijoituksensa vastuullisiin tuotteisiin seuraavan viiden vuoden aikana, ja 20 % vastaajista sanoi pandemian itse asiassa kiihdyttävän vastuullista sijoittamista.

Aiemmin tänä vuonna tunnistamamme rakenteellinen muutos on alkanut vaikuttaa tosielämässä, kun poliittisten ja sääntelypaineiden lähentyminen, teknologinen kehitys ja asiakkaiden mieltymykset ovat puskeneet vastuullisuutta kohti sijoittamisen valtavirtaa globaalisti. Kyselytutkimuksemme tulokset osoittavat, että siirtymä kohti vastuullisuutta tapahtuu kaikkialla maailmassa", sanoo Christian Hyldahl, BlackRockin Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja.” 

Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 425 sijoittajaa 27 maasta. Mukana oli yksityisen ja julkisen sektorin eläkeyhtiöitä, varainhoitajia, säätiöitä ja globaaleja omaisuudenhoitajia, jotka hallinnoivat arviolta 25 biljoonaan dollarin varoja.

Vauhdin kiihtyminen tänä vuonna näyttää olevan alkua pysyvälle muutokselle, joka jatkuu ainakin seuraavat viisi vuotta. Kyselyyn vastanneet suunnittelevat kaksinkertaistavansa hallinnoimansa ESG-varat vuoteen 2025 mennessä. Vaikka vastuullisten sijoitusvarojen kasvu on suurinta Euroopassa, ilmiön merkitys kasvaa myös Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

ESG-tekijöiden integroiminen sijoittamiseen 

Enemmistö vastaajista pitää vastuullista sijoittamista olennaisena osana sijoitusprosesseja ja -tuloksia, ja 75 % käyttää tai harkitsee integroitua tapaa sijoittaa, jossa ympäristö- ja yhteiskunnallisiin näkökulmiin sekä hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät riskit on otettu huomioon sijoitussalkuissa. Integroidussa sijoittamistavassa tarkastellaan kaikkien omistuksien ESG-kriteerejä, ja kaikki sijoituspäätökset arvioidaan vastuullisuuden kokonaisuuden arvioivan linssin läpi.

Vaikka integroiminen pitää kärkipaikkaa, kohdennetut sijoitustavat, kuten teema- tai vaikuttavuusratkaisut, olivat myös suosittuja EMEA-alueella. Vastaavasti näihin strategioihin hakeutui 56 % ja 52 % vastaajista.

Vastuullisen sijoittamisen alueelliset erot 

Maailmanlaajuisesti vastuullisuuden kysyntään vaikuttavat eri alueilla erilaiset sääntely-ympäristöt, vallitsevat käsitykset, yritysten hallitusten ja johdon valvonta sekä tietoisuus vastuullisuuden tuottohyödyistä.

EMEA-alueen vastaajille tärkein syy (51 %) käyttää vastuullisia strategioita on se, että ”se on oikein”. Vain 37 % alueen vastaajista sanoi, että "sijoitusriskin vähentäminen" oli keskeinen tekijä päätöksenteossa. Amerikan mantereella riskien vähentäminen on toiseksi suurin tekijä (49 %), jota seuraavat "parempi riskikorjattu tuotto " ja "hallituksen tai johdon mandaatti" (molemmat 45 %).

APAC-alueella asiakaskysyntä on vähäisintä kaikista kolmesta alueesta, ja vain 19 % vastaajista mainitsee sen tärkeäksi tekijäksi päätöksenteossa.

”Alueesta riippuen asiakkaat suhtautuvat ESG-kysymyksiin ja soveltamiseen eri tavoin. Vaikka kaikki tunnustavat ilmastoriskien oleva etusijalla, ihmisoikeuksien, monimuotoisuuden ja osallisuuden huomioimisessa on eri tasoilla", Hyldahl sanoo.

"Asiakkaiden vastuullisen sijoittamisen syissä näkyy merkittävää alueellista vaihtelua. Monet eurooppalaiset sijoittajat näkevät vastuullisuuden hyödyt yhteiskunnallisten vaikutusten kautta. Yhdysvalloissa sijoittajat keskittyvät enemmän riskienhallintaan ja sijoitustuottoihin."

Ympäristöriskit asiakkaiden suurin huolenaihe 

Kaikkien alueiden vastaajat olivat samaa mieltä (88 %) siitä, että ilmastoriskit ovat suurin salkkuihin liittyvä huolenaihe tällä hetkellä. Vaikka ilmaston odotetaan jatkossakin olevan suurin huolenaihe, yhä useampi kyselyyn vastanneista (58 %) kertoi, että sosiaalisiin kysymyksiin, kuten monimuotoisuuteen, osallisuuteen ja oikeudenmukaisiin työtapoihin, liittyvien huolien odotetaan kasvavan eniten seuraavien 3–5 vuoden aikana.

ESG-kriteerien käytön lisääntyminen sijoittamisessa johtuu monista syistä. Yksi tärkeimmistä on yritysten lisääntynyt tiedottaminen yleisölle sekä muut edistysaskeleet data-analytiikassa, jotka lisäävät ymmärrystä ESG-asioiden tärkeydestä sijoittamiselle.

Huolena tiedon laatu 

Tiedon laatu ja saatavuus ovat epäilemättä parantuneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Sen ansiosta sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksiään tiedon pohjalta. Institutionaalisten sijoittajien keskuudessa vallitsee kuitenkin huomattava yhteisymmärrys siitä, että alueeseen pitäisi panostaa enemmän. 

Yli puolet (53 %) vastaajista ilmoitti, että “ESG-datan ja -analytiikan heikko laatu tai saatavuus” on suurin este heidän vastuulliselle sijoittamiselleen. Estettä pidetään suurempana kuin mitään muuta.

Tietoa BlackRockin vastuullisuustoimenpiteistä 2020

Kuten tämän vuoden tutkimuksessa havaittiin, sijoittajat ympäri maailmaa vaativat toimialalta jatkuvaa keskittymistä vastuullisuutta koskeviin hankkeisiin, jotka auttavat heitä rakentamaan parempia riskikorjattua salkkuja tulevaisuutta varten", Hyldahl sanoo.

Tammikuussa BlackRock esitti sarjan toimia, joilla vastuullisuudesta tehdään yksi avainelementti riskienhallinnassa, salkunrakentamisessa, tuotekehityksessä ja vuorovaikutuksessa yritysten kanssa.

Enemmän tietoa BlackRockin vastuullisuustoimenpiteistä vuonna 2020 on saatavilla [täällä].

Keskeiset kohdat ovat: 

  • ESG-integrointi

Saavutimme tavoitteemme integroida ESG-tekijät kaikkiin BlackRockin strategioihin, joita on noin 5 600, aktiivisia ja neuvoa-antavia. Strategioissa on 2,7 biljoonaan dollarin varat.[i].

 

  • 39 miljardia sijoitettu vastuullisiin strategioihin

BlackRock toi markkinoille 93 uutta vastuullista ratkaisua vuonna 2020 auttaen asiakkaita sijoittamaan 39 miljardia dollaria vastuullisiin sijoitusstrategioihin. Näin saatiin aikaan 41 %:n kasvu hallinnoitavissa vastuullisissa varoissa verrattuna vuoden 2019 loppuun.

  • Kasvatimme salkkujen vastuullisia rakennuselementtejä 23 miljardiin dollariin

Vastuulliset rakennuselementit ovat kasvaneet räjähdysmäisesti BlackRockin globaaleissa mallisalkuissa. Vastuulliset hallinnoitavat varat loikkasivat vuoden 2019 450 miljoonasta dollarista 23 miljardiin dollariin vuonna 2020i.

  • Hylkäsimme lämpöhiilen tuotannon

Kaikki aktiivisesti hallinnoimamme sijoitussalkut ovat luopuneet kokonaan sijoituksista pörssiyrityksiin, joissa yli 25 % liikevaihdosta tulee lämpöhiilen tuotannosta.

  • Uusia työkaluja ilmastoriskien arvioimiseen

Aladdin Climate -työkalu asetti uuden standardin eri omaisuusluokkien ja sijoitussalkkujen ympäristöriskien arvioimiselle.

 

  • ESG-datan huima kasvu

BlackRock lisäsi 1 200 vastuullisuusmittaria Aladdiniin ja aloitti datakumppanuuden Sustainalyticsin, Refinitivin ja Rhodiumin kanssa auttaakseen asiakkaita ymmärtämään ESG:n liittyviä ja fyysisiä riskejä paremmin.

  • Vastuullisuuden laajentaminen uusille markkinoille ja uusiin strategioihin

BlackRock toi Meksikon markkinoille ensimmäiset vastuullisten strategioiden ESG-ratkaisut ja Yhdysvalloissa ensimmäiset indeksipohjaiset target date -ESG-rahastot sekä ensimmäiset yhden tikkerin ESG-allokaatio-ETF:t.

  • Vuorovaikutuksen ja avoimuuden tehostaminen

244 hiili-intensiivistä yhtiötä vaarassa joutua äänestykseen vuonna 2021, koska ne eivät ole edenneet merkittävästi ilmastotoimissaan. Läpinäkyvyyttä lisättiin yli 50:llä korkean profiilin Vote Bulletin -katsauksella, ja SASB-raporttien[ii] määrä kasvoi 288 % sen jälkeen, kun vaadimme SASB- ja TCFD-standardien mukaiseen raportointiin siirtymistä.

 

 

BlackRock
BlackRockin tarkoituksena on auttaa yhä useampia ihmisiä saavuttamaan taloudellista hyvinvointia. Sijoittajien varainhoitajana ja johtavana teknisten ratkaisujen tarjoajana asiakkaamme kääntyvät puoleemme tehdessään suunnitelmia tärkeimpien tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 7 808 miljardin dollarin varoja (30.9.2020). Lisätietoja: www.blackrock.com/corporate 

Investing involves risks, including possible loss of principal. The Funds’ environmental, social and governance ("ESG") investment strategies may limit the types and number of investment opportunities available to the Funds and, as a result, the Funds may underperform other funds that do not have an ESG focus. The Funds’ ESG investment strategies may result in the Funds investing in securities or industry sectors that underperform the market as a whole or underperform other funds screened for ESG standards.

 

Carefully consider the Funds' investment objectives, risk factors, and charges and expenses before investing. This and other information can be found in the Funds' prospectuses or, if available, the summary prospectuses which may be obtained by visiting www.blackrock.com. Read the prospectus carefully before investing.

Until 31 December 2020, issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 02020394. For your protection telephone calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock.

From 1 January 2021, in the event the United Kingdom and the European Union do not enter into an arrangement which permits United Kingdom firms to offer and provide financial services into the European Economic Area, the issuer of this material is:

(i)                     BlackRock Investment Management (UK) Limited for all outside of the European Economic Area; and

(ii)                    (ii) BlackRock (Netherlands) B.V. for in the European Economic Area,

BlackRock (Netherlands) B.V. is authorised and regulated by the Netherlands Authority for the Financial Markets. Registered office Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Trade Register No. 17068311 For your protection telephone calls are usually recorded.

©2020 BlackRock, Inc. All rights reserved. BLACKROCK is a registered trademarks of BlackRock, Inc., or its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.

Lisätietoja:

Anna-Mari Tiilikainen
Viestintätoimisto Cocomms
Puh. +358 50 558 0888
anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

[i]30.9.2020

[ii]Tiedot 1.1.2020 – 31.10.2020. Globaali SASB-standardien käyttö saatavilla täältä: https://www.sasb.org/global-use/ 


 
 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Tietoja julkaisijasta

BlackRock
BlackRockin tarkoituksena on auttaa yhä useampia ihmisiä saavuttamaan taloudellista hyvinvointia. Sijoittajien varainhoitajana ja johtavana teknisten ratkaisujen tarjoajana asiakkaamme kääntyvät puoleemme tehdessään suunnitelmia tärkeimpien tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 7 808 miljardin dollarin varoja (30.9.2020). Lisätietoja: www.blackrock.com/corporate  | 

 

 

 

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta BlackRock

Kiertotalous huomion kohteeksi koronapandemian aikana: neljä toimialaa vie kiertotaloutta eteenpäin vuonna 20218.3.2021 11:07:40 EET | Tiedote

BlackRockin toisen kerran koostetussa kiertotalousraportissa kerrotaan, kuinka koronapandemia uhkasi hidastaa maailman vastuullisuuden kehittymistä. Kiertotalouteen siirtyminen sai kuitenkin lisäpontta lisääntyvän sääntelyn, vastuullisia valintoja suosivan kuluttajakäyttäytymisen lisääntymisen sekä yritysten tekemien kiertotalouskäytäntöjen ansiosta. BlackRockin raportti nostaa esiin neljää toimialaa, joilta sijoittajien kannattaa etsiä kasvumahdollisuuksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme