Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten hemställer om en ökning med 400 årsverken och nya fängelser i Rovaniemi och Åbo

Dela
Brottspåföljdsmyndigheten föreslår att ett nytt häkte ska byggas i Rovaniemi, ett öppet fängelse uppföras i Åbo och ett fängelsesjukhus i Vanda. Personalstyrkan bör utökas med 400 årsverken fram till 2027. Brottspåföljdsmyndighetens förslag till fängelsenätverket gäller regeringsperioden 2023–2027.

När antalet personal i fängelserna utökas blir det möjligt att organisera aktiviteter för de intagna på det sätt som lagen förutsätter och att säkerställa säkerheten vid verkställigheten av fängelsestraff. Övervakningsarbetet samt rehabiliterande och coachande insatser som sker ute på fängelserna skapar förutsättningar för att fångarna får bättre färdigheter får ett liv utan kriminalitet.

Syftet är att fängelsernas rumsliga lösningar ska stödja effektiviteten i verksamheten och bidra till arbetarskyddet. De nya anläggningarna bidrar också till en ökad utrymmeseffektivitet. Med tanke på driften av fängelserna är det väsentligt att anstalterna ligger på kort avstånd från rättsväsendets inrättningar, polisen samt social- och hälsovården och andra rehabiliterande tjänster.

– Förslaget till fängelsenätverket bygger på tanken om att få en minskad brottslighet och mer hållbar säkerhet. Ju bättre fångarna rehabiliteras under fängelsetiden, desto bättre chanser får de för ett liv utan kriminalitet. Vår personals säkerhet och välbefinnande är helt centralt för oss. Lokaler som utformas för en förändrad profil vad gäller funktionalitet och utrymmeslösningar ökar säkerheten för personalen, säger direktör Pauli Nieminen.

Brottspåföljdsmyndigheten föreslår följande projekt för regeringsperioden 2023–2027

  1. Ett nytt häkte med ca 40 platser ska byggas i Rovaniemi
  2. Ett nytt fångsjukhus ska uppföras i Vanda
  3. En ny öppen anstalt med ca 130 platser ska anläggas i Åbo
  4. Behovsplanering för fängelserna i Tammerfors-Birkaland och Nyland ska inledas.

Nya fängelser ökar kapaciteten i häkten och på öppna anstalter

Utifrån analysen som Brottspåföljdsmyndigheten gjort är de nämnda byggprojekten sådana där ett klart behov föreligger enligt prognoser som gäller efterfrågan och den demografiska utvecklingen. Närheten till tillväxtcentra medför bättre tillgång till utbildad arbetskraft som också stannar kvar i jobbet, vilket ökar säkerheten. Generaldirektör Arto Kujala säger att Brottspåföljdsmyndigheten går in för att behålla sin fina personal.

Det ökande antalet häktade i norra Finland gör att det behövs ett nytt fängelse som ska tillmötesgå behoven när det gäller häktesplatser i hela nordligaste Finland.

Vid Åbo fängelse finns byggnadsplats där en ny öppen anstalt kan anläggas. Öppna fängelset i Käyrä ligger cirka 20 kilometer bort och är svårt att övervaka och lokalerna där är i dåligt skick. Den omedelbara närheten till det slutna fängelset ska göra att mindre tid går åt förflyttningar och transporter mellan de två enheterna.

Utvecklingen av fängelsenätverket bör utvärderas varje regeringsperiod

Ur Brottspåföljdsmyndighetens synvinkel vore det angeläget att inleda behovsplaneringen för uppförandet av ett nytt fängelse i Nyland på en plats med goda transportförbindelser. Det nya fängelset är tänkt att vara i drift i början av 2030-talet. Baserat på Brottspåföljdsmyndighetens analys kommer fängelserna i Egentliga Tavastland, Satakunta och Birkaland att vara i behov av renovering senast i mitten på 2030-talet. I stället för renoveringar skulle det vara funktionellt och ekonomiskt sett motiverat att påbörja behovsplaneringen för att bygga ett nytt fängelse i Tammerfors-Birkaland.

Eftersom verksamhetsmiljön är i ständig förändring måste utvecklingen av fängelsenätverket regelbundet utvärderas i början av varje regeringsperiod och de centrala handlingslinjerna för planeringsperioderna fastställas. En bakgrundsanalys av utvecklingen av Brottspåföljdsmyndighetens fängelsenätverk fram till 2040 har tagits fram på uppdrag från justitieministeriets kanslichef. Under 2026 inleds en uppdatering av nätverksanalysen, varefter ett nytt förslag till åtgärder åren 2027–2031 ska utarbetas och framläggas den nya regeringen.

För mer information kontakta

Generaldirektör Arto Kujala, växel tfn +358 29 56 88500

Direktör för ansvarsområdet för utveckling och styrning Pauli Nieminen, tfn +358 29 56 83770, pauli.nieminen(at)om.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Uuden pääpoliisiaseman ja vankilan peruskivi muurattiin Oulussa26.5.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteishankkeena toteutettavan uuden pääpoliisiaseman ja vankilan peruskivi muurattiin tänään Oulun Ruskonselän rakennustyömaalla. Kyseessä on Suomessa ainutlaatuinen samalle tontille rakennettava poliisin, vankilan ja istuntosalin yhteishanke. Rakennustyöt etenevät vaiheittain, ja ensimmäisenä valmistuvat pääpoliisiaseman rakennustyöt vuoden 2024 loppuun mennessä. Rakennuttajana toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt ja päätoteuttajana SRV.

Vilma är fängelsehundarnas finländska mästare — tuff tävling skapar nätverk och tränar för verkliga situationer25.5.2023 15:59:16 EEST | Tiedote

Fängelsehundarnas finländska mästerskap avgjordes i tävlingarna vid i Kestilä fängelse 23 till 25 ​​maj 2023. Vinnaren blev labradorretriever Hakukoneen Twitter "Vilma" från Jokela fängelse, förd av väktare Heidi Ristimäki. Labradorretriever Santtu med Antte Röntynen från Sukeva fängelse tog andraplatsen. Labradorretriever Vinski och Tuomo Räsänen från Pyhäselkä fängelse tog tredje plats. Så gott som alla av de drygt 20 hundarna på Brottspåföljdsmyndigheten medverkade.

Vilma on vankilakoirien Suomen mestari – kovatasoisessa kilpailussa verkostoidutaan ja harjoitellaan tositilanteita varten25.5.2023 15:52:05 EEST | Tiedote

Vankilakoirien Suomen mestaruus ratkottiin kolmipäiväisissä kilpailuissa 23.–25.5.2023 Kestilän vankilassa. Voittajaksi kruunattiin Jokelan vankilan labradorinnoutaja Hakukoneen Twitter ”Vilma” ohjaajanaan vartija Heidi Ristimäki. Kilpailuissa toiseksi sijoittui Sukevan vankilan labradorinnoutaja Santtu ja Antte Röntynen. Kolmannelle sijalle ylsivät labradorinnoutaja Vinski ja Tuomo Räsänen Pyhäselän vankilasta. Paikalla olivat lähes kaikki Rikosseuraamuslaitoksen yli 20 koiraa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum