Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndighetens kvalitetsundersökning ger vid handen att verksamhetens kvalitet upplevs som bra, medan resurserna och säkerhetshoten bekymrar

Dela

Resultaten från Brottspåföljdsmyndighetens kvalitetsmätning 2019 har nu gjorts offentliga. I kvalitetsmätningen kartläggs kvaliteten i Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet och resultaten tillvaratas när det gäller att utveckla verksamheten. Kvaliteten i verksamheten upplevs alltjämt som åtminstone bra. Resurserna och säkerhetshoten är något som sticker ut i resultaten.

Ingen markant ändring i personalens, fångarnas och samhällspåföljdsklienternas bedömning av kvaliteten har skett jämfört med 2016. Kvaliteten upplevs alltjämt som åtminstone bra på det stora hela.

Personalen i byråerna för samhällspåföljder, utvärderingscentra och stödpatrullerna samt samhällspåföljdsklienterna upplever fortfarande en bättre kvalitet än vad är fallet med fängelsepersonalen och fångarna. Skillnaderna mellan grupperna har visserligen reducerats något.

Förbättrad interaktion mellan personalen och klienterna

Enligt undersökningen av kvaliteten under 2019 är fångarna nu något nöjdare med den mottagning och orientering de får. Dessutom har personalens sätt att bemöta fångarna utvecklats i samma positiva riktning som på samhällspåföljdssidan. Också fängelsepersonalen upplever att deras relationer och växelverkan med fångarna har blivit bättre.

I likhet med samhällspåföljdsklienterna är fångarna nu mer motiverade än tidigare att engagera sig i planerna för strafftiden. Fångarna upplevde dock inte att verkställigheten erbjöd adekvata möjligheter för att genomföra planerna.

Säkerhetshot och genomförande av planerna för strafftiden sticker ut

Personalen i såväl fängelserna som byråerna för samhällspåföljder upplever att resursbristen utgör ett hinder när det gäller att genomföra planerna för strafftiden i enlighet med de utsatta målen.

Personalen i fängelserna, byråerna för samhällspåföljder och stödpatrullerna samt fångarna upplevde att speciellt säkerhetshoten från organiserad brottslighet har ökat sedan 2016. Enligt personalen har det blivit svårare att identifiera säkerhetshot, och detta gäller såväl fängelse som samhällspåföljder. Samtidigt uttalar man en önskan om att få bättre säkerhetsarrangemang.

– Kvalitetsmätningarna synliggör den dagliga verksamheten och problemen samt utvecklingsutmaningarna och utvecklingsförloppen. I den senast genomförda mätningen lyfte man fram som utvecklingsutmaning, förutom säkerheten, bland annat hur man kunde förbättra förutsättningarna för att få planerna för strafftiden genomförda på ett ändamålsenligt sätt, både när det gäller samhällspåföljder och fängelsestraff, funderar Henrik Linderborg,specialforskare vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Svarsaktiviteten 2019 blev lägre i alla grupper jämfört med 2016 års mätning.

Brottspåföljdsmyndigheten utgör regelbundet vart tredje år en kvalitetsmätning i form av en enkät som riktas såväl till personalen i fängelserna, utvärderingscentra, byråerna för samhällspåföljder och stödpatrullerna som till samhällspåföljdsklienterna och fångarna.

Ta del av resultaten från Brottspåföljdsmyndighetens kvalitetsmätning 2019 på vår webbsida. Ett sammandrag av undersökningsrapporten finns att läsa på svenska och engelska.

För mer information kontakta
Brottspåföljdsmyndigheten
Specialforskare Henrik Linderborg +358 29 56 88507, henrik.linderborg@om.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Ledarskap, kompetensutveckling och placering lyfts fram som utvecklingsobjekt i Brottspåföljdsmyndighetens utredning om kvinnliga intagna19.10.2020 12:04:15 EESTTiedote

I utredningen kartlades kvinnliga intagnas trygghet och säkerhet och hur väl man i sysselsättningarna lyckas tillvarata deras särbehov. Utvecklingsobjekt som lyfts fram är hur man ska leda och organisera arbetet med kvinnliga intagna, utveckla kompetens för kvinnospecifikt arbete och var någonstans man ska ha platserna som är avsedda kvinnor lokaliserade. I utredningen läggs fram förslag till åtgärder för att förbättra situationen för kvinnliga intagna i Brottspåföljdsmyndighetens anstalter.

Naisvankiselvityksessä Rikosseuraamuslaitoksen kehittämiskohteena johtaminen, naiserityisen työn osaaminen ja naisvankien sijoittelu19.10.2020 12:03:46 EESTTiedote

Selvityksessä kartoitettiin naisvankien turvallisuutta ja toimintojen sopivuutta naisvankien erityistarpeisiin. Kehittämiskohteeksi nousivat naisvankityön johtaminen ja organisointi, naiserityisen työn osaamisen kehittäminen ja naisvankipaikkojen sijoittelu. Selvityksessä tuotettiin toimenpide-ehdotuksia naisvankien tilanteen kehittämiseksi Rikosseuraamuslaitoksessa.

Toppmodernt fängelse för kvinnor i Tavastehus bidrar till att omdana kulturen inom Brottspåföljdsmyndigheten16.10.2020 12:37:13 EESTTiedote

Ett nytt slutet fängelse för kvinnor med 100 platser tas i drift i Tavastehus vid ingången av november. Det handlar om ett projekt som är unikt även i internationellt sammanhang och ett första objekt som är uppfört med utgångspunkt i Brottspåföljdsmyndighetens nya anstaltskoncept. Cellerna är digitaliserade med var sin terminalutrustning. Målet är att fångarna ska ha bättre förutsättningar för ett liv utan kriminalitet när de blir frigivna.

Hämeenlinnaan valmistunut kansainvälisesti edistyksellinen vankila naisille uudistaa Rikosseuraamuslaitoksen toimintakulttuuria16.10.2020 12:36:51 EESTTiedote

Hämeenlinnan uusi satapaikkainen suljettu vankila naisille otetaan käyttöön marraskuun alussa. Se on kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke ja ensimmäinen uuden vankilakonseptin mukaisesti toteutettava kohde. Sellit ovat digisellejä eli niissä on sellipäätteet. Tavoitteena on, että vapautuessaan vangeilla on paremmat edellytykset rikoksettomaan elämään.

Rikosseuraamuslaitoksen laatututkimuksen mukaan toiminnan laatu koetaan hyväksi, resurssit ja turvallisuusuhat huolettavat7.10.2020 13:36:39 EESTTiedote

Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2019 laatumittauksen tulokset on julkaistu. Laatumittauksella selvitetään Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan laadukkuutta, ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Rikosseuraamuslaitoksen toiminta koetaan edelleen vähintäänkin hyvänä. Resurssit ja turvallisuusuhat nousevat esiin tutkimustuloksissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum