HUS

Coronapandemins inverkan på organdonations- och transplantationsverksamheten var betydande år 2022

Dela

År 2022 genomfördes sammanlagt 371 organtransplantationer. Antalet är mindre än under tidigare år och orsaken har delvis varit att donatorerna inte har godkänts på grund av positiva coronatest.

Alla organtransplantationer i Finland har koncentrerats på riksnivå till HUS. Organtransplantationerna på vuxna patienter utförs vid Mejlans tornsjukhus och på barnpatienter vid Nya barnsjukhuset. År 2022 genomfördes 250 njurtransplantationer, varav 8 transplantationer var på barn. Det genomfördes 62 levertransplantationer, varav 7 på barn. Det genomfördes 20 bukspottkörteltransplantationer.Det genomfördes 20 bukspottkörteltransplantationer. Det genomfördes 19 hjärttransplantationer, varav 6 på barn. Det genomfördes 20 lungtransplantationer. Sammanlagt genomfördes 371 organtransplantationer år 2022, varav 21 på barn. År 2021 genomfördes 420 organtransplantationer.

Coronapandemins inverkan på organdonations-
och transplantationsverksamheten

På grund av positiva coronatestresultat var man tvungen att annullera 27 möjliga organdonationer.Det positiva testresultatet ledde till att donationsprocessen avbröts, så vi vet inte närmare om alla dessa skulle ha genomförts.Det kunde ha genomförts fler njurtransplantationer, uppskattningsvis 35–45 och 8–10 levertransplantationer av eventuella organdonatorer.Under coronapandemin har antalet hjärt- och lungtransplantationer minskat betydligt, eftersom organdonatorerna har varit sjukare och äldre och därför inte varit lämpliga som hjärt- och lungdonatorer.En del av transplantationerna har blivit annullerade på grund av coronainfektion, men transplantationen kunde ändå genomföras efter att sjukdomen hade upphört.Coronaviruset hade knappt någon betydelse för dödligheten bland dem som väntade på transplantation. 

"Alldeles i slutet av året publicerades internationella forskningsresultat och anvisningar om hur man ska gå till väga när det gäller coronapositiva donatorer.Vi har anpassat dessa till våra egna anvisningar.Ett positivt coronatestresultat förhindrar numera enbart lung- och tunntarmstransplantationer.De nya anvisningarna kommer säkert att höja donationsvolymen nu från årsskiftet", berättar överläkare Arno Nordin.

DCDD-verksamheten blir en del av den normala verksamheten

År 2022 var 113 donatorer döda varav vilka 10 var DCDD-givare (organdonation efter att blodcirkulationen avstannat och döden konstaterats).Antalet levande njurdonatorer var 42.Njurtransplantationer från levande donatorer har redan under några år ökat genom aktiv utbildning och resursanvändning.

Pilotprojektet för DCDD-verksamheten inleddes i september 2021 och gränsmärket för 10 patienter uppnåddes redan i augusti 2022.Därefter analyserades pilotprojektets resultat och man beslöt att fortsätta verksamheten som en normal del av organdonationerna.I december 2022 godkände alla universitetssjukhusens chefsöverläkare DCDD-verksamheten som en del av den normala organdonations- och organtransplantationsverksamheten. 

Medelåldern för organdonatorerna var 56,9 år.Av organdonatorerna var 50 (44%) kvinnor och 63 (56%) män.Antalet flerorgandonatorer, det vill säga donatorer som donerade mer än en typ av organ, var 77.Hjärnblödning var den vanligaste orsaken till att organdonatorer dog.  

För mer information  

Riksomfattande organdonationskoordinator Anna-Maria Koivusalo
Överläkare Arno Nordin
Avdelningsöverläkare Karl Lemström
Avdelningsöverläkare Timo Jahnukainen

Nyckelord

Bilder

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum