HUS

Coronavirussmitta hos gravida kvinnor väcker oro

Dela

I och med att deltavarianten av coronaviruset blivit vanligare har risken för att en gravid person ska smittas ökat betydligt. Deltavarianten orsakar en svårare sjukdomsbild hos gravida kvinnor än tidigare virusvarianter. Det förändrade läget syns på HUS som ett behov av intensivvård för gravida och som tidiga förlossningar.

Deltavarianten av coronaviruset smittar lättare än andra varianter och därför är det svårt att skydda sig mot den på annat sätt än genom att ta vaccinet. "Graviditet och coronavirusinfektion är på många sätt en dålig kombination. Graviditeten ökar risken för att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion. En stor livmoder minskar lungvolymen och vid coronavirusinfektion kan den gravidas oxidation försämras snabbt. Dessutom har gravida kvinnor en förhöjd risk för blodpropp och coronavirusinfektionen ökar risken ytterligare", berättar linjedirektör Aydin Tekay vid resultatenheten Kvinnosjukdomar och förlossningar på HUS.

Deltavarianten orsakar gravida en allvarligare sjukdom än s.k. vilt virus eller alfa-variant. Brittiska forskare har jämfört allvarsgraden och förlossningen hos gravida som vårdats på sjukhus vid olika tidpunkter och då olika typer av virus varit dominerande virus. Jämförelsen visar att deltavirus jämfört med tidigare virustyper orsakar fler tidiga förlossningar, förlossningar som inletts på grund av coronavirussmitta och kejsarsnitt. Dessutom ökar virusvarianten lunginflammationer, behovet av andningsstöd och intensivvård hos gravida och risken för intensivvård hos nyfödda.

Coronavirusvaccinet är säkert för gravida

Utifrån den enorma globala erfarenheten, djurförsök och forskningsrön som hittills har samlats in kan man säga att coronavirusvaccinet är säkert för både gravida kvinnor och foster. Coronavaccination skyddar gravida kvinnor mot en svår form av sjukdomen, sjukhus- eller intensivvård samt sannolikt även mot risken för tidig förlossning.

"En tredjedel av alla förlossningar i Finland sköts på HUS sjukhus. Vi har mycket erfarenhet av de problem som en svår sjukdom orsakar. Däremot känner vi inte till några fall där vaccinationen skulle ha orsakat problem för gravida, foster eller nyfödda", berättar Tekay.

Coronavirussjukdom hos gravida kan öka sannolikheten för tidig förlossning. Om en svår sjukdomsform leder till intensivvård för en gravid kvinna måste man i praktiken alltid göra kejsarsnitt. Under de senaste veckorna har nästan alla gravida kvinnor som genomgått kejsarsnitt eller intensivvård på HUS sjukhus på grund av en svår coronavirusinfektion varit ovaccinerade.

Coronavirussmitta ökar intensivvården av nyfödda

HUS Neonatal intensivvårdsavdelning Holmen har under coronavirusepidemin vårdat cirka 30 vuxna och för tidigt födda spädbarn på grund av mammans coronavirussmitta. Av dessa föddes 20 för tidigt. Ingen nyfödd har insjuknat i corona.

"Även om coronavirussmitta hos nyfödda är sällsynt ökar tidiga förlossningar utmaningarna och behovet av intensivvård. Prematuritet ökar behovet av stödbehandling för andningen och ju tidigare barnet föds, desto större är risken. Nästan alla små prematurer behöver andningsstödjande behandling och en stor del även andningsmaskinbehandling. Dessutom behöver prematurerna ofta intravenös näring och även antibiotikabehandling på grund av sin infektionskänslighet", berättar avdelningsöverläkare Marjo Metsäranta.

Vaccination av gravida kvinnor är viktigt för modern och barnet

HUS rekommenderar vaccin mot coronavirus för alla gravida kvinnor oberoende av graviditetens längd. Vaccinet rekommenderas också för ammande och den gravida personens närmaste krets. Försök till graviditet eller behandling mot barnlöshet behöver inte skjutas upp på grund av coronavirusvaccination. Det är särskilt viktigt att vaccinera sig om en gravid person utöver graviditeten har en på förhand förhöjd risk att insjukna i en svår sjukdomsform på grund av en bakomliggande sjukdom eller medicinering.

Impact of SARS-CoV-2 variant on the severity of maternal infection and perinatal outcomes: Data from the UK Obstetric Surveillance System national cohort

Nyckelord

Kontakter

HUS Kvinnosjukdomar och förlossningar
Linjedirektör, överläkare Aydin Tekay, tfn 050 444 9917, aydin.tekay@hus.fi

HUS Sjukvård för barn och unga
Avdelningsöverläkare Marjo Metsäranta, tfn 050 427 2487, marjo.metsaranta@hus.fi

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum