Työterveyslaitos

En avgiftsfri handbok för digital facilitering – den nya grundkompetensen i arbetslivet

Dela

Arbete och arbetsgemenskaper utvecklas allt mer på nätet. Samtidigt har digital facilitering av samarbete blivit en viktig ny arbetslivskompetens. Arbetshälsoinstitutets nya handbok Kehitä työtä verkossa! är en snabb och enkel introduktion till den digital faciliteringen och utnyttjandet av artificiell intelligens i den.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 12.5.2022

Utveckling av arbetet har överförts till digitala plattformar, och det finns många fördelar med detta. Plats, tid eller storlek på mötesrummet begränsar inte deltagarantalet. Deltagande är lätt och interaktivt: alla kan delta, dela sina tankar och diskutera.

En digital plattform kräver emellertid ny slags kompetenser av facilitatorn, speciellt i att stödja interaktion och utnyttja olika perspektiv som en resurs för utveckling.

– Facilitatorn har som uppgift att hjälpa deltagarna reflektera, ta ställning och skapa gemensamma lösningar. Handledning är framför allt att understödja samarbete istället för att dela ut information, berättar Arbetshälsoinstitutets specialsakkunnig Anna-Leena Kurki.

AI-verktyg till stöd för facilitatorn och hjälp vid utveckling 

Digitala plattformar erbjuder nya möjligheter till utvecklingsarbete. Det kan emellertid vara svårt att följa den rika och mångfacetterade debatt som växer fram på plattformen. Till exempel Howspace-plattformens AI-verktyg som baserar sig på analys av naturligt språk medför nya och inspirerande möjligheter till utvecklingen.

– Med hjälp av AI-verktygen kan man göra mycket: aktivera deltagare, sammanfatta diskussioner och synliggöra förändringar i diskussionen – samt mycket annat. AI-verktygen klarar enkelt av vissa faciliteringsuppgifter som tidigare har varit besvärliga, berättar specialsakkunnig Kirsi Yli-Kaitala från Arbetshälsoinstitutet.

AI-verktyg på Howspace-plattformen är sammanfattning, ordmoln, temakluster och känsloanalys. Nyttan av dessa är snabb genomgång av textmaterial och en lättare förståelse av samtalets innehåll. AI-verktyg kan även användas som impuls till interaktion. Med hjälp av dem kan nya idéer skapas. 

Att utveckla arbetet på digitala plattformar lättar på många utmaningar i utvecklingen, men är inte heller problemfritt. Deltagandeaktiviteten kan vara svag, interaktionen kan förbli lam och åtagandet i processen ytligt. Allt detta kan klaras av med bra faciliteringskompetenser.

Bekanta dig med handboken

Mer information

  • specialsakkunnig Anna-Leena Kurki, Arbetshälsoinstitutet, anna-leena.kurki@ttl.fi, puh. +358 30 474 2958
  • specialsakkunnig Kirsi Yli-Kaitala, Arbetshälsoinstitutet, kirsi.yli-kaitala@ttl.fi, puh. +358 30 474 2026

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Arbetsförmågan hos dem som arbetar på distans kan stödjas också på organisationsnivå23.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 18.5.2022 Under tiden med distansarbete har det utarbetats mångahanda tipslistor och handböcker för att stödja och förbättra arbetstagarnas välbefinnande. Det är dock värdefullt att utvidga perspektivet från individen till organisationen, eftersom arbetsgivarna har ansvaret för att stödja arbetsförmågan. Arbetshälsoinstitutets nya handbok Työkyvyn tukeminen etätyössä (Att stödja arbetsförmågan i distansarbete) tipsar om god praxis för att leda distansarbete, stödja arbetsförmågan samt stödja hälsa och återhämtning.

Etätyötä tekevien työkykyä kannattaa tukea organisaatio edellä23.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen mediatiedote 23.5.2022 Etätyöaikana on laadittu monenlaisia vinkkilistoja ja oppaita työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi ja kohentamiseksi. Näkökulmaa on kuitenkin hyvä laajentaa yksilöstä organisaatioon, koska työnantajat ovat vastuussa työkyvyn tukemisesta. Työterveyslaitoksen uusi Työkyvyn tukeminen etätyössä -opas vinkkaa hyviä käytäntöjä etätyön johtamiseen, työkykyyn tuen käytäntöihin ja terveyden ja palautumisen tukemiseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum