Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Etla: Käsijarrukäännös ja kannustava Suomi-strategia kasvun kiihdyttämiseksi ja velkaantumisen kääntämiseksi laskuun

Jaa

Valtion menoja rajoittavaan budjettikehykseen on sitouduttava ja velkaura on käännettävä laskuun, esittää Etla tänään julkaistussa muistiossaan. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on huolissaan siitä, ettei menokehykselle ole osoitettu kansallisia pitkän aikavälin tavoitteita, vaan sen sijaan keskitytään lähinnä vuotuisiin talousarvioihin. Myös sote-uudistuksen myötä syntyvien uusien hyvinvointialueiden menojen kontrollointi tulee pian ratkaista. Etlan ”Muistioita tulevalle hallitukselle” julkaistiin tänään virtuaalitilaisuudessa Helsingissä. Julkaisussa pohditaan tutkimukseen perustuvia keinoja mm. velkaantumisen lopettamiseksi, työvoiman riittävyyden varmistamiseksi, osaamistason nostamiseksi, investointien lisäämiseksi sekä vihreän siirtymän varmistamiseksi.

Etlan Muistioita tulevalle hallitukselle -julkaisun työryhmässä olivat Aki Kangasharju, Heli Koski, Antti Kauhanen, Päivi Puonti, Tero Kuusi, Tarmo Valkonen, Terhi Maczulskij ja Olli-Pekka Kuusela.
Etlan Muistioita tulevalle hallitukselle -julkaisun työryhmässä olivat Aki Kangasharju, Heli Koski, Antti Kauhanen, Päivi Puonti, Tero Kuusi, Tarmo Valkonen, Terhi Maczulskij ja Olli-Pekka Kuusela.

Etlan suositukset lyhyesti:

  • On laadittava kokonaisvaltainen ja kannustimia sisältävä Suomi-strategia talouskasvun kiihdyttämiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi.
  • Työmarkkinoille tarvitaan kannustimia, kuten ansiosidonnaisen keston puolitus, työtulovähennyksen korotus, päivähoitomaksujen alennus, kotihoidon tuen keston lyhentäminen ja korkeimman marginaaliveron alentaminen.
  • Osaamisen lisäämiseksi tarvitaan kannustimia, kuten korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen, lukukausimaksut ja mahdollisuus opintolainojen armahdukseen sekä aikuiskoulutusjärjestelmässä toinen samantasoinen koulutus asetettava maksulliseksi.
  • Työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi tarvitaan määräaikainen tuloverotuksen kevennys maahan muuttaville ulkomaalaisille asiantuntijoille sekä maahantulon lupaprosessien keventäminen.
  • Investointien vauhdittamiseksi tarvitaan parlamentaarisen t&k-tavoitteen toimeenpano niin, että yrityksille suunnattava tuki nousee OECD-maiden keskitasolle. Suorat tuet kohdennettava suurille yrityksille ja verotuet pk-sektorille.
  • Vihreään siirtymään tarvitaan hiilipäästöjen hinnoittelun tehostamista. Se tapahtuisi laajentamalla päästökauppaa ja vähentämällä fossiilisten polttoaineiden ja hiilipäästöjä kasvattavan maankäytön tukia.
  • Energiakriisin tulonjakovaikutuksia tulee lieventää vain väliaikaisilla tuilla, jotka eivät heikennä kannusteita vihreään siirtymään ja energiansäästöön.  
  • On sitouduttava valtion menokehyksen noudattamiseen ja kehys on johdettava pitkän tähtäimen velkatavoitteesta.
  • On tehtävä menosopeutus valtiovarainministeriön valmisteilla olevan menokartoituksen pohjalta.
  • Ei veronkiristyksiä, koska ne hidastavat talouskasvua.

Korkotason noustessa velasta tulossa yhä vaarallisempaa

Suomi on ulkoisille sokeille altis ja kestävyysvajeesta kärsivä kansantalous, jolloin on välttämätöntä pyrkiä hillitsemään julkisen talouden velkaantumista. Seuraavalla vaalikaudella tarvitaan kokonaisvaltaista ja kannustavaa “Suomi-strategiaa” kasvun kiihdyttämiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi. Valtion menokehystä on uudistettava ja Suomen finanssipolitiikka on selkeämmin ankkuroitava velkakestävyyden turvaamiseen. Tulevan hallituksen on määritettävä, millä keinoin jatkossa voidaan tehdä poikkeamia kehyksiin.

– Suomen talouspolitiikassa on tehtävä käsijarrukäännös. Viimeiseen 14 vuoteen ei ole ollut lainkaan talouskasvua, mutta julkinen velka jokaista suomalaista kohti on kaksinkertaistunut. Nyt korot ovat alkaneet nousta eikä velkaantumista vieläkään hillitä, näin emme voi jatkaa. On mahdotonta esittää täysin uusia keinoja, mitä ei olisi 14 vuoteen esitetty. Ehdotamme siksi monia vanhoja tuttujakin lääkkeitä, joita ei ole pantu toimeen. Näihin kuuluvat työnteon kannustavuuden, investointien ja työperäisen maahanmuuton lisääminen, osaamistason nostaminen ja vihreän siirtymän nopeuttaminen, luettelee Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Tänään julkaistussa ”Muistioita tulevalle hallitukselle” -koosteessa Etla esittää konkreettisia, tutkimukseen perustuvia uudistusehdotuksia, joilla velkaantumista saadaan hillittyä ja talouskasvua kiihdytettyä.

Etlan ehdottamia uudistuksia ongelmien ratkaisemiseksi esitetään kuudessa eri kokonaisuudessa: 1) kannustimet, 2) koulutus ja osaaminen, 3) maahanmuutto, 4) investoinnit, 5) vihreä siirtymä ja 6) finanssipolitiikan säännöt.

Työmarkkinoilla merkittäviä kannustinloukkuja

Kasvu edellyttää näkymää osaavasta työvoimasta, mutta myös työvoiman riittävyydestä on pidettävä huolta. Viime vuonna työttömyysloukussa eli tilanteessa, jossa henkilön ei kannata rahallisesti ottaa työtä vastaan, oli 136 500 henkeä.

– Vaikka työllisyysluvut ovat kohentuneet, on Suomessa edelleen suuri työttömien joukko. Palkkojen jyrkkä marginaaliverotus yhdessä tulonsiirtojärjestelmän kanssa luo kannustinongelmia laaja-alaisesti työmarkkinoille. Kannustimien parantaminen on kuitenkin tehtävä kohdennetusti, jotta toimet ovat kustannustehokkaita, toteaa Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti.

Maahanmuutto ei syrjäytä kotimaista osaamista

Väestön ikääntyminen luo erityistä painetta työmarkkinoille ja se lisää maahanmuuton merkitystä Suomen hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. Ilman työperäisen maahanmuuton merkittävää lisäystä kestävyysvajeen hillitseminen on entistä haasteellisempaa. Siksi on pyrittävä lisäämään myös Suomen houkuttelevuutta ulkomaisille osaajille.

– Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaaminen lisää innovaatiotoimintaa sekä kiihdyttää talouskasvua. Osaava ulkomainen työvoima ei tutkimusten perusteella syrjäytä kotimaista osaamista vaan lisää sitä. Lupaprosessia on jatkossa sujuvoitettava ja Suomen houkuttelevuutta lisättävä, esimerkiksi verotuksen keinoin, toteaa Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij.

Työperäisen maahanmuuton edistäminen vaatii lupaprosessien nopeuttamista ja sujuvoittamista. Etlan tutkijat suosittavat muistiossa myös määräaikaista tuloverotuksen kevennystä kaikille maahan muuttaville ulkomaisille asiantuntijoille ja tutkimus- ja kehitystyöhön tuleville.

“Muistioita tulevalle hallitukselle” on kokonaisuudessaan luettavissa Etlan nettisivuilla: etla.fi/julkaisut

Kangasharju, Aki – Kauhanen, Antti – Koski, Heli - Kuusela, Olli-Pekka – Kuusi, Tero – Maczulskij, Terhi – Puonti, Päivi - Valkonen, Tarmo: Muistioita tulevalle hallitukselle (Etla Muistio 114).

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tutkimusjohtaja Antti Kauhanen (osaaminen ja työmarkkinat)
Tutkija Olli-Pekka Kuusela (vihreä siirtymä)
Tutkimusjohtaja Tero Kuusi (julkinen talous ja kehysmenettely)
Tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij (työperäinen maahanmuutto)
Ennustepäällikkö Päivi Puonti (kannustinloukut ja työllisyys)
Tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen (innovaatiot)

Kuvat

Etlan Muistioita tulevalle hallitukselle -julkaisun työryhmässä olivat Aki Kangasharju, Heli Koski, Antti Kauhanen, Päivi Puonti, Tero Kuusi, Tarmo Valkonen, Terhi Maczulskij ja Olli-Pekka Kuusela.
Etlan Muistioita tulevalle hallitukselle -julkaisun työryhmässä olivat Aki Kangasharju, Heli Koski, Antti Kauhanen, Päivi Puonti, Tero Kuusi, Tarmo Valkonen, Terhi Maczulskij ja Olli-Pekka Kuusela.
Lataa
Toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Lataa
Ennustepäällikkö Päivi Puonti. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Ennustepäällikkö Päivi Puonti. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Lataa
Tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI

09 609 900http://www.etla.fi

ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Etla laski mikä pysäyttäisi työvoiman vähenemisen Suomessa – liki kolminkertainen nettomaahanmuutto3.2.2023 00:01:00 EET | Tiedote

Suomeen tarvitaan jopa 44 000 hengen nettomaahanmuutto nykyisellä ikä- ja sukupuolirakenteella, jotta syntyvien ja työikäisten ikäluokkien koko saataisiin vakaantumaan pysyvästi. Etlan tänään julkaiseman raportin mukaan määrä on liki kolminkertainen Tilastokeskuksen ennustamaan maahanmuuttoon nähden. Syy korkeaan arvioon piilee alhaisessa syntyvyydessä. Lisämuutto ei vielä riittäisi pysäyttämään väestön ikääntymistä eliniän pidentyessä, mutta huoltosuhteemme muuttuisi suotuisammaksi. Myös vaikutukset julkiselle taloudelle olisivat positiivisia.

Mitä luvassa vuonna 2023? Inflaatio hidastuu, mutta Suomi on suurien haasteiden edessä, sopeuttamisen lykkääminen lisäisi talouden riskejä28.12.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Vuonna 2023 aloittava hallitus on suurien haasteiden edessä, katsovat Etlan tutkijat. Suomen talouden rakenteita on uudistettava samalla kuin julkista taloutta on sopeutettava. Uuden hallituksen pitää vaalien jälkeen ryhtyä toimeen heti, sillä sopeuttamisen lykkääminen kasvattaa talouden riskejä. Talouskehityksen ennustamista vaikeuttaa nyt korkealla pysyttelevä inflaatio. Etla odottaa kuitenkin hintojen nousun hidastuvan ensi vuoden kuluessa dramaattisesti.

Etlan lausunto TKI-verovähennystä koskevasta lakialoitteesta30.11.2022 11:29:58 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla pitää pysyvän t&k-verohuojennusmallin käyttöönottoa kannatettavana toimena. Viimeaikainen kansainvälinen tutkimus tarjoaa t&k-verotukien kannustinvaikutuksista vahvaa näyttöä. Vieläkin tehokkaamman veroinstrumentista saisi kohdentamalla t&k-yhdistelmävähennyksen pelkästään pk-yrityksille, kirjoittaa tutkimusjohtaja Heli Koski tänään julkistetussa Etla-lausunnossa.

Koneet, laitteet ja metallituotteet puskevat vielä ylöspäin, mutta ”meillä on aika hyvä käsitys, miksi Suomi on vajoamassa taantumaan”22.11.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Muuta Eurooppaa selvästi rivakammin Suomessa kasvavat tänä vuonna koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistus, todetaan tänään julkaistussa Etlan Toimialakatsauksessa. Koneissa ja laitteissa tuotanto nousi tammi-elokuussa vuoden takaisesta yli kymmenen prosenttia ja metallituotteissa liki viisitoista. Useiden toimialojen positiivisesta kehityksestä huolimatta laskusuhdanne on Suomessa jo alkanut ja talous ajautuu taantumaan hyvin pian, arvioi Etla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme