Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Fångar tränar artificiell intelligens inom ramen för utveckling av arbetsverksamheten

Dela

Att träna artificiell intelligens är den nya grenen i fångarnas arbetsverksamhet. Brottspåföljdsmyndigheten och företaget Vainu har tecknat ett samarbetsavtal enligt vilket Vainu köper fångarnas arbetsinsats i syfte att utbilda artificiell intelligens. Brottspåföljdsmyndigheten går in för att ständigt utveckla arbetsverksamheten mot en mer rehabiliterande och modernare riktning.

Vainu är ett företag vars verksamhet bygger på informationshämtning. Företaget läser in dagligen cirka 20 000 finskspråkiga texter med innehåll som handlar om näringsliv och företag. Det kan vara nyheter eller dokument från företags hemsidor, sociala medier eller annanstans.

Fångarnas uppgift är att utbilda den artificiella intelligensen så att den letar fram rätt slags information för Vainu. Fångar som är involverade i arbetet ska besvara enkla frågor såsom: "Handlar denna artikel om ett företagsförvärv?" Samma fråga upprepas flera gånger och ställs till olika personer, och detta ger upphov till högkvalitativt material som tränar Vainus artificiella intelligens. I slutänden förbättras Vainus företagsdatabas och Vainus kunder, som arbetar med företagsförvärv, lyckas bättre i sina objektsval.

För närvarande är två fängelser involverade i experimentet med sammanlagt 10 arbetsstationer reserverade för arbetet på detta stadium. Brottspåföljdsmyndigheten utvecklar arbetsverksamheten fortlöpande med prioritet för rehabiliterade effekt av det arbete som tillhandahålls och framtagning av kompetens för framtida arbetsliv. Den nya arbetsformen är intressant med tanke på dessa båda utgångspunkter.

”Artificiell intelligens skapar nya möjligheter, och så även i fängelsemiljön. Maskininlärning kan användas för att sysselsätta fångar. Att utnyttja teknik baserad på artificiell intelligens ändrar den nuvarande förståelsen av arbetslivet och de färdigheter som behövs där. I framtiden kommer elektroniska tjänster och verksamhetsmiljöer göra det möjligt att i fängelse syssla med arbeten där en dator används, till exempel att träna artificiell intelligens, som i detta pilotprojekt", menar specialinstruktör Olli-Pekka Palonen, som handleder fångar i deras arbete i Åbo fängelse.

Lärmiljö för ett liv utan kriminalitet

Arbetsverksamheten spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa en fånge mot ett liv utan kriminalitet och återintegration i samhället. Brottspåföljdsmyndigheten utvecklingsdirektör Pauli Nieminen betonar att alla tjänster, aktiviteter och rehabilitering i fängelserna tjänar som en väg till ett liv utan kriminalitet. Framtidens fängelse ska fungera som lärmiljö för ett liv utan kriminalitet.

"Just nu går vi in för att göra arbetsverksamheten mer studiebetonad. Meningen är att vid sidan av arbetet ska fången avlägga examen eller delar av examen. Ett betydande antal nya yrken kommer att skapas på arbetsmarknaden under de närmaste åren. I fängelserna är målet att utbilda fångar i områden där det kommer att bli brist på arbetskraft i framtiden. Samarbetet med Vainu, som nu inleds, är ett exempel på en ny väg in i arbetslivet. Brottspåföljdsmyndigheten har stort intresse för samarbete med näringslivet. Kan en fånge fortsätta direkt in i arbetslivet efter frigivningen har risken att återfalla i brott avsevärt reducerats”, fastslår Nieminen.

Förutom rutinmässiga fångarbeten behövs mer sådana sysslor där introduktionen är lättgörlig så att även fångar med korta straff får möjlighet att arbeta.

"Denna nya typ av arbete kan också bidra när det gäller att bedöma fångarnas arbetsförmåga och funktionsduglighet, vilket också utvecklas inom ramen för fängelsernas arbetsverksamhet. Genom att observera hur olika arbetsuppgifter går undan kan man få en bild av vad fången har för förmågor och eventuellt också problem ", menar specialsakkunnig Satu Rahkila på Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndigheten
Utvecklingsdirektör Pauli Nieminen, tfn 029 56 88504
Specialsakkunnig Satu Rahkila, tfn 029 56 88595

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Leijona Catering Ab och Brottspåföljdsmyndigheten stärker sitt strategiska partnerskap – Leijona tar över kiosktjänsterna i fängelserna inom ramen för mathållningstjänsterna25.11.2020 11:03:08 EETTiedote

Brottspåföljdsmyndigheten och Leijona Catering Ab har stärkt sitt partnerskapsavtal genom att utvidga servicehelheten till att även omfatta kiosktjänsterna. Avtalet har undertecknats den 24 november 2020. Målet är att utveckla Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande kioskverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt samt att bidra till likabehandling av fångarna och rikta resurserna till kärnfunktionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum