Suomen ympäristökeskus

Finlands miljöcentral förnyar sin organisation: visionen är hållbarhetsomställningen, ett liv som ryms på jorden   

Dela
Enligt Världsekonomiska forumets färska bedömning är klimatförändringen och naturförlusten de största globala riskerna under de kommande tio åren. Internationella avtal och program har utarbetats för att minska riskerna, många branscher har börjat söka mer hållbara produktionsformer och medborgarnas intresse för miljöfrågor har ökat. Trycket på att påskynda den gröna övergången har ökat, men förändringen framskrider långsamt. Finlands miljöcentral (Syke) har som sitt huvudsakliga mål ställt upp åstadkommandet av en hållbarhetsomställning.
Bild: Lev Karavanov, Adobe Stock.
Bild: Lev Karavanov, Adobe Stock.

Hållbarhetsomställningen vänder snabbt vårt samhälle så att vi verkar inom gränserna för jordens bärkraft. Finlands miljöcentral har ordnat sin organisation och inriktat sin sakkunskap på att hitta lösningar på centrala utmaningar. I omorganiseringarna har samtidigt också det visuella utseendet och logotypen uppdaterats så att de motsvarar kärnan i verksamheten. 

I egenskap av statens forskningsinstitut producerar Finlands miljöcentral information och tjänster för att bygga upp ett hållbart samhälle och främja en hållbar livsstil. Samarbetet är intensivt i Finland och internationellt.   

”Främjandet av samhällets hållbarhet är Sykes lagstadgade uppgift. Det finns nu mer efterfrågan på vårt arbete än någonsin tidigare. Vi tar vårt ansvar i den förnyade organisationen genom att söka lösningar med hjälp av forskning och information, i samarbete med våra partner”, berättar Leif Schulman generaldirektör för Finlands miljöcentral.   

”Vi skapar hopp med kunskap. Forskningsbaserad kunskap och förståelse gör det möjligt att även i brytningsskedet beakta de totala konsekvenserna av besluten och dess rättvisa. Vårt mål är en bra framtid för alla”, fortsätter generaldirektör Schulman. 

"I det samhälleliga beslutsfattandet behövs gemensamt godkända, tillförlitliga lägesbilder. Dem främjar vi exempelvis med öppen och tillgänglig naturdata”, säger generaldirektör Schulman. 

Den nya organisationen startade i början av året 

Finlands miljöcentrals organisation har förnyats för att främja hållbarhetsomställningen. Kärnan i den nya organisationen är fem lösningsenheter som undersöker klimatförändringen, den cirkulära ekonomin, naturen, vattnet och havet samt samhällen. Enheterna söker lösningar för att bygga upp ett hållbart samhälle och en hållbar livsstil som 

  • påskyndar bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen, 
  • påskyndar övergången till en hållbar cirkulär ekonomi och bioekonomi, 
  • främjar välfärd med hjälp av naturbaserade lösningar och förebygger naturförlusten, 
  • utvecklar nya metoder för att uppnå en god status på hav och vattendrag samt hållbar användning av vattenresurser,
  • stöder stadsregionerna i deras utveckling som föregångare inom hållbarhet. 

I den nya organisationen finns dessutom genomskärande enheter som främjarförändringen i samhället och kvaliteten på informationsproduktionen inom Syke samt forskningsinfrastruktur och digitala tjänster. De myndighetsuppgifter som ankommer på Finlands miljöcentral sköts inom ramen för en separat funktion för myndighetstjänster.  

"Information som producerats högklassigt som möjligt och i vidsträckt samarbete är en hjärtesak för oss, men informationen i sig gör inte hållbarhetsomställningenFör att kunskapen ska kunna stöda samhällsförändringen är det viktigt att identifiera informationsbehov och lösa problem tillsammans med olika aktörer samt att lära sig tillsammans", säger forskningsdirektör Eeva Primmer vid Finlands miljöcentral. 

Den nya logotypen visar tidens berättelse 

"Finlands miljöcentrals nya logotyp visar den aktuella berättelsen om vårt arbete enkelt och okonstlat. Där finns ett starkt budskap om nödvändigheten av en mer hållbar livsstil, ett övergripande förändringsbehov och vår långsiktiga gemensamma uppgift att skapa ett liv som ryms på jorden under de närmaste decennierna", säger kommunikationsdirektör Kirsi Norros vid Finlands miljöcentral. 

Det klotlika stabila naturlandskapet i den tidigare logotypen har omvandlats till en planet som ligger på sneddenenligt sin axel för att visa rörelse, brytning och behovet av balans på jorden. Färgpaletten i den grafiska profilen har inspirerats av satellitbilder av jorden. 

"Finlands miljöcentral påverkar med sin forskning och sakkunskap många delområden i samhället. Vi betonar vår roll som en oberoende, modig och konstruktiv påverkare som skapar lösningar och hopp i hoten", sammanfattar kommunikationsdirektör Kirsi Norros. 

En annan synlig förändring är att organisationen i fortsättningen skriver sin förkortning Syke, enligt Institutet för de inhemska språkens rekommendation. Syke använder oftare det officiella namnet Finlands miljöcentral i stället för enbart förkortningen. 

Den förnyade visuella profilen tas i bruk stegvis. Sykes samarbetspartner i varumärkesförnyelsen var KMG Turku.  

Mer information 

  • Generaldirektör Leif Schulman, kontakta assistent Laura Hautalampi, tel. +358 (0)295 251 129 
  • Forskningsdirektör Eeva Primmer, tel. tel. +358 (0)295 251 521  
  • Kommunikationsdirektör Kirsi Norros, tel. +358 (0)295 251 460
  • e-post: förnamn.efternamn@syke.fi 

Om Finlands miljöcentral (Syke)

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Bild: Lev Karavanov, Adobe Stock.
Bild: Lev Karavanov, Adobe Stock.
Ladda ned bild
Eeva Primmer, Forskningsdirektör. Syke. Bild: Kai Widell.
Eeva Primmer, Forskningsdirektör. Syke. Bild: Kai Widell.
Ladda ned bild
Leif Schulman,  Generaldirektör, Syke. Bild: Kai Widell.
Leif Schulman, Generaldirektör, Syke. Bild: Kai Widell.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu. 

 

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

In 2021, municipalities’ climate emissions remained at the previous year’s level30.5.2023 08:00:00 EEST | Press release

According to the Finnish Environment Institute (Syke), municipalities’ total greenhouse gas emissions in 2021 remained at the previous year’s level. Although the transition towards low-carbon solutions in heating methods continued, the positive emissions development was slowed down especially by the higher consumption of heating energy in buildings when compared to the previous year.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum