HAM Helsingin taidemuseo

Flis Holland: Off-Colour

Share
Flis Holland: Off-Colour, 2023
Flis Holland: Off-Colour, 2023

Flis Holland’s Off-Colour renegotiates our relationships with meteors and other bodies. 

On 13. August 2022 a 6-second video of a meteor was posted online. Twitter quickly suspended the account, citing a rule against sharing intimate media without the subject’s consent. The astronomer, scoffing at the idea of taking an intrusive or sexual video of a meteor, declared it an error of AI content moderation. The AI held its ground for three months.

Off-Colour presents us with corrupted dash cam footage, the fireballs overwritten by fantasy. In another video work, meteorite dust interferes with the diagnosis of an aberrant uterus. By unseeing what seems to be obvious we take our first step closer.

Holland (FI/UK) uses sci-fi to find wiggle room within their trans experience. In 2022 they were shortlisted for Below Zero Finnish Art Prize and showed work at Pori Biennale (FI) and Bemis Center (US). They are currently in residence at HIAP.

The exhibition is supported by Kone Foundation and Arts Promotion Centre Finland.

Audio descriptions and transcripts are available at www.flisholland.live

More information:

Press images Password: hammedia  

More information: Curator Heli Harni, HAM, +358 40 334 6071, heli.harni(at)hamhelsinki.fi  

We will not be holding a press conference. Interviews by the media: Communications Planner Reetta Haarajoki, +358 40 168 3669, reetta.haarajoki(at)hamhelsinki.fi,  

HAM gallery  
Tennis Palace / Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki  
Open: Tue 10-17.30, Wed-Sun 11.30-19, Mondays closed  
Always free admission to HAM gallery. 

  

 

Keywords

Contacts

 

Images

Flis Holland: Off-Colour, 2023
Flis Holland: Off-Colour, 2023
Download

About HAM Helsingin taidemuseo

HAM Helsingin taidemuseo
Eteläinen Rautatiekatu 8
00100 Helsinki

http://www.hamhelsinki.fi

 

 

Subscribe to releases from HAM Helsingin taidemuseo

Subscribe to all the latest releases from HAM Helsingin taidemuseo by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from HAM Helsingin taidemuseo

INBJUDAN: Helsingforsbiennalens pressdag torsdag 8.6 från och med kl. 10 på HAM Helsingfors konstmuseum och Skanslandet25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen öppnar för allmänheten söndagen den 11 juni på Skanslandet och Helsingfors konstmuseum HAM. Evenemanget sprider sig också under sommaren till olika ställen runt om i staden. Det presenterar ungefär 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar med konstens hjälp vår tids brinnande frågor, såsom minskad biologisk mångfald, politiska sammanstötningar och effekter av ny teknologi. Underrubriken Nya riktningar kan uppstå hänvisar till ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Nästan hälften av verken är alldeles nya och aldrig tidigare skådade som skapats enkom för utställningens förevisningsplatser.

INVITATION: Helsinki Biennial’s press day on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. at HAM Helsinki Art Museum and Vallisaari Island25.5.2023 13:00:00 EEST | Press Invitation

The contemporary art event Helsinki Biennial 2023 will open to the public on Sunday 11 June on Vallisaari Island and at HAM Helsinki Art Museum. Additionally, the event will spread across the city throughout the summer. The biennial will present around 30 international artists and collectives. Through art, Helsinki Biennial 2023 reflects on some of the major issues of our time, such as the loss of biodiversity, political conflicts, and the impact of new technologies. The biennial’s title, New Directions May Emerge, refers to alternative ways of living in and understanding the world, whilst envisioning other potential futures. Approximately half of the works are new commissions.

Helsinki Biennaalin mediatilaisuus to 8.6. klo 10 HAM Helsingin taidemuseossa ja Vallisaaressa25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali 2023 avautuu yleisölle sunnuntaina 11.6. Vallisaaressa ja HAM Helsingin taidemuseossa. Tapahtuma levittäytyy kesän aikana myös muualle kaupunkiin. Nykytaidetapahtuma esittelee noin 30 kansainvälistä taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Helsinki Biennaali 2023 käsittelee taiteen kautta aikamme polttavia kysymyksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, poliittisia yhteentörmäyksiä ja uusien teknologioiden vaikutuksia. Alaotsikko Uusia suuntia voi syntyä viittaa vaihtoehtoiseen tapaan elää maailmassa ja ymmärtää sitä – sekä kuvitella muita mahdollisia tulevaisuuksia. Teoksista noin puolet on täysin uusia ja ennenkokemattomia ja varta vasten näyttelyn esityspaikkoihin tehtyjä.

Milla Aska: Swirls, HAM galleriet 10.6.2023-30.7.202325.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Swirls av Milla Aska är en utställning med virvlande, hisnande sinnesförnimmelser och snurrande synintryck. Under sitt månglagrade innersta döljer de diffusa ytorna på målningarna ochfärgpennsteckningarnafigurer som långsamt blottläggs sökande sina former. I Askas observationer kopplas icke verbaliserade kroppsliga känslor samman med penseldrag som utforskar ytorna och konturer som stilla förflyktigas.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom