Säteilyturvakeskus (STUK)

Försvunna strålkällor ett besvär för stålindustrin

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK) fick inom ett år sex anmälningar om strålkällor som hamnat i smältningen av återvinningsmetall i Outokumpus stålverk i Torneå. Eftersom stålverkets säkerhetsfunktioner är i sin ordning orsakade strålningen ingen fara för någon.

STUK klassificerade händelserna till nivå 1 på den internationella skalan för kärnkrafts- och strålningshändelser (INES). Nivå 1 på skalan med sju nivåer betyder ”exceptionell händelse som påverkar säkerheten”.

Tommi Toivonen, direktör för avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet på STUK, påpekar att det alltid finns en risk när en strålkälla hamnar i smältningen.  Strålningsmätningen och larmsystemet måste fungera och de anställda måste veta vad de ska göra när en sådan situation inträffar.

De smälta strålkällorna förorsakade ingen fara för omgivningen. Merparten av de radioaktiva ämnena band sig i slaggen. En liten del fastnade i dammet och i fabrikens filter. Slagget som innehåller radioaktiva ämnen är avfall och dess hantering och ansamling förorsakade mycket extra arbete för fabriken.

Internationellt problem

Bland metallskrot i stålverket i Torneå smältes fem gånger strålkällor där de radioaktiva ämnena var americium (Am-241) och en gång smältes barium (Ba-133). Detta skedde mellan december 2019 och december 2020 . Eftersom händelserna märktes först vid smältningen är det oklart om det handlade om en eller flera strålkällorna som smältes.

Ursprunget till strålkällorna bland lasten som kom från utlandet är inte känt. Americium är en strålkälla till exempel i fukt- och täthetsmätare som används inom industrin och barium till exempel i kalibreringskällor i instrument som används inom hälso- och sjukvården samt industrin.

Stålverket mäter strålningen från all återvinningsmetall. Strålkällor i en stor mängd metallskrot inom strålningsskärmar upptäcks nödvändigtvis inte av en väl fungerande övervakning eftersom den omringande återvinningsmetallen dämpar effektivt strålningen. Det är i synnerhet svårt att upptäcka Am-241 bland återvinningsmetall.

”I jämförelse med andra länder upptäcks i Finland mycket ofta strålkällor bland metallskrot som kommer hit”, konstaterar direktör Tommi Toivonen. Enligt honom är det ett bevis på finländska företags goda övervakning och ansvarsfullhet. Strålkällor upptäcks och dessa meddelas myndigheten.

Problemet med strålkällor är ett internationellt problem. ”Här i Finland vårdas symptomen, men sjukdomen måste botas genom internationellt samarbete”, säger direktör Toivonen. I Finland skulle situationen underlättas om de som använder strålkällor sköter om sina källor på ett ändamålsenligt sätt och genom att strålkällorna hålls under myndighetsuppsikt under hela sin livscykel. Till exempel genom att utveckla mättekniken kunde situationen underlättas så att borttappade strålkällor kunde bättre upptäckas bland materialflödet.

Nyckelord

Kontakter

Direktör Tommi Toivonen, tfn (09) 759 88 660

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK observerade ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet vid strålningsövervakningen av miljön år 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK)) övervakar strålningen i miljön på många sätt. Föremål för övervakningen är konstgjorda radioaktiva ämnen, såsom cesium-137, som härstammar från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som finns kvar i små mängder i den finländska naturen ännu under årtionden. Därtill övervakar STUK naturliga strålkällor, såsom radon. Resultaten från strålningsövervakningen av miljön finns i årsrapporten Strålningsövervakning av miljön i Finland 2020.

STUK ei havainnut ympäristön säteilyvalvonnassa merkittävää poikkeavaa radioaktiivisuutta vuonna 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyä ympäristössä monin tavoin. Valvonnan kohteena ovat keinotekoiset radioaktiiviset aineet, kuten Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin oleva cesium-137, jota on pieninä määrinä jäljellä vielä vuosikymmenten ajan Suomen luonnossa. Lisäksi STUK valvoo luonnollista alkuperää olevia säteilyn lähteitä, kuten radonia. Ympäristön säteilyvalvonnan tulokset löytyvät Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2020 -vuosiraportista.

STUKin kolmannesvuosiraportti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonnasta21.5.2021 11:30:00 EEST | Tiedote

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy etenee kohti loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen jättämistä. Säteilyturvakeskus (STUK) hyväksyi huhtikuussa Eurajoen Olkiluodon kallioperään louhittavien loppusijoitustunneleiden kalliotekniset suunnitteluaineistot ja teki huhtikuun lopussa tunneleiden aloitusvalmiustarkastuksen. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen loppusijoitushankkeesta vastaava Posiva Oy saattoi aloittaa loppusijoitustunneleiden louhimisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum