Säteilyturvakeskus (STUK)

Försvunna strålkällor ett besvär för stålindustrin

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK) fick inom ett år sex anmälningar om strålkällor som hamnat i smältningen av återvinningsmetall i Outokumpus stålverk i Torneå. Eftersom stålverkets säkerhetsfunktioner är i sin ordning orsakade strålningen ingen fara för någon.

STUK klassificerade händelserna till nivå 1 på den internationella skalan för kärnkrafts- och strålningshändelser (INES). Nivå 1 på skalan med sju nivåer betyder ”exceptionell händelse som påverkar säkerheten”.

Tommi Toivonen, direktör för avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet på STUK, påpekar att det alltid finns en risk när en strålkälla hamnar i smältningen.  Strålningsmätningen och larmsystemet måste fungera och de anställda måste veta vad de ska göra när en sådan situation inträffar.

De smälta strålkällorna förorsakade ingen fara för omgivningen. Merparten av de radioaktiva ämnena band sig i slaggen. En liten del fastnade i dammet och i fabrikens filter. Slagget som innehåller radioaktiva ämnen är avfall och dess hantering och ansamling förorsakade mycket extra arbete för fabriken.

Internationellt problem

Bland metallskrot i stålverket i Torneå smältes fem gånger strålkällor där de radioaktiva ämnena var americium (Am-241) och en gång smältes barium (Ba-133). Detta skedde mellan december 2019 och december 2020 . Eftersom händelserna märktes först vid smältningen är det oklart om det handlade om en eller flera strålkällorna som smältes.

Ursprunget till strålkällorna bland lasten som kom från utlandet är inte känt. Americium är en strålkälla till exempel i fukt- och täthetsmätare som används inom industrin och barium till exempel i kalibreringskällor i instrument som används inom hälso- och sjukvården samt industrin.

Stålverket mäter strålningen från all återvinningsmetall. Strålkällor i en stor mängd metallskrot inom strålningsskärmar upptäcks nödvändigtvis inte av en väl fungerande övervakning eftersom den omringande återvinningsmetallen dämpar effektivt strålningen. Det är i synnerhet svårt att upptäcka Am-241 bland återvinningsmetall.

”I jämförelse med andra länder upptäcks i Finland mycket ofta strålkällor bland metallskrot som kommer hit”, konstaterar direktör Tommi Toivonen. Enligt honom är det ett bevis på finländska företags goda övervakning och ansvarsfullhet. Strålkällor upptäcks och dessa meddelas myndigheten.

Problemet med strålkällor är ett internationellt problem. ”Här i Finland vårdas symptomen, men sjukdomen måste botas genom internationellt samarbete”, säger direktör Toivonen. I Finland skulle situationen underlättas om de som använder strålkällor sköter om sina källor på ett ändamålsenligt sätt och genom att strålkällorna hålls under myndighetsuppsikt under hela sin livscykel. Till exempel genom att utveckla mättekniken kunde situationen underlättas så att borttappade strålkällor kunde bättre upptäckas bland materialflödet.

Nyckelord

Kontakter

Direktör Tommi Toivonen, tfn (09) 759 88 660

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

The Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area together with the Norwegian and Swedish authorities19.7.2022 09:00:00 EEST | Press release

Together with the Swedish and Norwegian radiation safety authorities, the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area for monitoring the radiation doses of employees and environmental radiation. The total value of the support is approximately EUR 360,000. The new measuring equipment will be delivered to the area by the end of 2022.

Strålsäkerhetscentralen skickar mätinstrument till anläggningsområdet i Tjernobyl tillsammans med myndigheterna i Norge och Sverige19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen skickar tillsammans med strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige och Norge bland annat mätutrustning för övervakning av stråldoser hos arbetstagare och strålningsvärden i miljön till anläggningsområdet i Tjernobyl. Stödets värde är sammanlagt cirka 360 000 euro. De nya mätinstrumenten levereras till området före utgången av 2022.

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa mittauslaitteita Tšernobylin laitosalueelle19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Ruotsin ja Norjan säteilyvalvontaviranomaisten kanssa Tšernobylin laitosalueelle muun muassa työntekijöiden säteilyannosten valvontaan ja ympäristön säteilyarvojen seurantaan tarkoitettuja mittauslaitteistoja. Tuen arvo on yhteensä noin 360 000 euroa. Uudet mittalaitteet toimitetaan alueelle vuoden 2022 loppuun mennessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum