VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari: ”Politiskt beslutsfattande i realtid kräver nytt slags stöd av tjänstemännen”

Jaa

Statens revisionsverks (VTV) årsberättelse till riksdagen har publicerats. I översikten tar generaldirektör Tytti Yli-Viikari upp matchningsproblemet mellan politiken och tjänstemannaberedningen. Det politiska beslutsfattandet har förändrats och behöver en öppen, transparent, snabb och interaktiv tjänstemannaberedning för att lyckas. Tjänstemännen ansvarar för att lyfta fram vad som är möjligt respektive omöjligt med tanke på lagstiftningen och statsfinanserna. Yli-Viikari framhåller även behovet av en egen riskhanteringspolitik för statsrådet.

Tytti Yli-Viikari: "Nutidens politik passar inte ihop med tidskrävande tjänstemannaberedning"

I generaldirektörens översikt lyfter Tytti Yli-Viikari fram problemet med matchningen av politiken och tjänstemannaberedningen.

- Känslan av brådska, rollförvirring och knappa resurser medför stor press. Utmaningar i tjänstemannaarbetet är att förväntningarna på öppenhet och transparens har förändrats, ärenden är komplicerade och information om resultat ska ges omgående. Därför har tjänstemännen börjat dela information, nätverka och föra en öppen diskussion i sociala medier. Försökskulturen har också blivit starkare, resonerar Yli-Viikari.

Enligt Yli-Viikari bör tjänstemännen granska sina arbetssätt kritiskt och fundera över hur de politiska aktörerna kan tillhandahållas nytt slags stöd och service. Politiskt beslutsfattande i realtid är krävande. Resultat förväntas omgående och nya frågor lyfts fram innan lärdom har dragits av tidigare erfarenheter. Om tjänstemannaberedningen inte läggs om för att den ska tillhandahålla en tillförlitlig och relevant plattform för politiken, sker förbiledning och beredning som styrs av impulser från aktörer utanför förvaltningen. I så fall blir kvaliteten på beslutsfattandets faktaunderlag och omfattningen av konsekvensbedömningar lidande.

- Observationer vid våra granskningar vittnar om att politik som bedrivs i realtid och i sociala medier inte passar in i den tidskrävande och enhetliga tjänstemannaberedningen. Politikerna och tjänstemannakåren bör lösa detta problem i samarbete, betonar Yli-Viikari.

För närvarande uppmuntrar verksamhetskulturen i Finland med dess bedömningar och mätningar snarare till att eftersträva säkerhet än till förnyande risktagning, konstaterar Yli-Viikari. Det gäller att identifiera riskerna och fastställa en godtagbar risknivå så att riskhanteringen kan tillåta en djärvare verksamhet. Betydelsen av riskhantering är särskilt stor när beslut fattas på statsrådets nivå. En övergripande riskhantering skulle stödjas av statsrådets egen riskhanteringspolicy.

Huvudteman i årsberättelsen är digitalisering, strukturella reformer, vård- och landskapsreformen och innovationer

Till följd av digitaliseringen deltar allt fler parter i tillhandahållandet av tjänster utöver statliga aktörer. Ansvarsområdena inom förvaltningen är till alla delar inte klara, särskilt när det gäller funktionssäkerhet och informationssäkerhet. Vid strukturella reformer betonas omfattande faktaunderlag och högkvalitativa konsekvensbedömningar. Det är lättare att göra fördelaktiga val i relation till målen när risker och osäkra faktorer har identifierats på ett systematiskt sätt.

- I anslutning till förvaltningens strukturella förändringar gäller det att säkerställa att förvaltningens tjänster kan tillhandahållas även under förändringen, betonar överdirektör Marko Männikkö.

Med avseende på vård- och landskapsreformen ligger fokus i årsberättelsen på de väsentliga risker som hänför sig till uppfyllelsen av sparmålet. För att sparmålet ska kunna nås, krävs det att del- och etappmål ställs upp för de olika delområdena och att måluppfyllelsen följs upp på ett systematiskt sätt.

I årsberättelsen behandlas främjandet av näringsverksamhet bland annat utgående från på vilket sätt god innovationsfrämjande praxis har tillämpats inom statlig upphandling. Arbetet med att främja innovation genom offentlig upphandling har stor potential, eftersom det totala värdet på den offentliga upphandlingen i Finland uppgår till cirka 35 miljarder euro per år. Hittills har staten genomfört få offentliga innovationsupphandlingar.

- De nationella innovationsstrategierna bör förankras bättre i alla upphandlingsenheter inom den offentliga förvaltningen, konstaterar Männikkö.

VTV överlämnade sin årsberättelse till riksdagen den 19 september. Berättelsen innehåller en sammanfattning av skötseln av statsfinanserna, förvaltningen och de ur riksdagens synpunkt viktigaste observationerna vid revisionerna.

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari
040 525 3034, tytti.yli-viikari@vtv.fi

Överdirektör Marko Männikkö (effektivitetsrevision och finanspolitik)
0400 815 726, marko.mannikko@vtv.fi

Överdirektör Marjatta Kimmonen (redovisningsrevision och laglighetsgranskning)
050 534 7514, marjatta.kimmonen@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Presidentvalet 2018: Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering16.10.2017 10:01Tiedote

Förhandsredovisning av valfinansiering Vid behov får ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet, före valdagen till Statens revisionsverk (VTV) lämna in en frivillig förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. En frivillig förhandsredovisning av valfinansiering kan lämnas in även av alla partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar. Förhandsredovisningen kan lämnas in 28.11.2017–9.2.2018. För det första valet ska förhandsredovisningen lämnas skriftligen till revisionsverket senast 26.1.2018 före kl. 15. Om en andra omgång hålls, kan förhandsredovisningen för det första valet kompletteras före den andra valdagen. Om en förhandsredovisning inte har lämnats in före den första valdagen, kan den också lämnas in före den andra valdagen. I bägge fallen ska en förhandsredovisning av valfinansieringen lämnas in skriftligen senast 9.2.2018 före k

Presidentinvaali 2018: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta16.10.2017 10:00Tiedote

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta Ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset. Ennakkoilmoituksia voi tehdä 21.12.2017 ja 9.2.2018 välisenä aikana. Ensimmäisen vaalin osalta ennakkoilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti tarkastusvirastolle 26.1.2018 klo 15 mennessä. Mikäli toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaalin osalta tehtyä ennakkoilmoitusta voidaan täydentää ennen toista vaalipäivää. Mikäli ennakkoilmoitusta ei jätetty ennen ensimmäistä vaalipäivää, voi ennakkoilmoituksen jättää myös ennen toista vaalipäivää. Molemmissa tapauksissa ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta tulee jättää kirjallisesti 9.2.2018 klo 15

Satsningar på funktionssäkerhet och cyberskydd behövs i statsförvaltningens centraliserade informations- och kommunikationstjänster10.10.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) har granskat styrning av funktionssäkerheten i statens e-tjänster och organisering av cyberskyddet i statsförvaltningen. Finansministeriet har en nyckelroll i övergripande styrning och säkring av resurser. Statsrådet har utarbetat strategier men alla mål har inte uppnåtts i genomförandet. Styråtgärderna har i stor utsträckning avsett enskilda ämbetsverk, men behovet att styra helheter växer ständigt. Ämbetsverkens riskhantering har till viss del varit oenhetlig. Det finns problem med hur de centraliserade IKT-tjänsterna och finansieringsmodellen fungerar, vilket även påverkar funktionssäkerheten i tjänsterna och cyberskyddet inom statsförvaltningen.

Valtionhallinnon ICT-palvelujen keskittämisessä on panostettava toimintavarmuuteen ja kybersuojaukseen10.10.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut valtion sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjausta ja kybersuojauksen järjestämistä valtionhallinnossa. Valtiovarainministeriö on avainroolissa kokonaisvaltaisen ohjauksen ja resurssien turvaamisessa. Valtioneuvosto on laatinut strategioita, mutta niiden toimeenpanossa ei ole saavutettu kaikkia tavoitteita. Ohjaustoimet ovat pitkälti kohdistuneet yksittäisiin virastoihin, mutta tarve ohjata kokonaisuuksia kasvaa jatkuvasti. Myös riskienhallinnassa on ollut epäyhtenäisyyttä virastojen välillä. Keskitettyjen ICT-palvelujen toiminnassa ja rahoitusmallissa on ongelmia, joilla on vaikutusta myös valtionhallinnon palvelujen toimintavarmuuden ja kybersuojauksen tilaan.

VTV granskade företagsstöden: EU-reglerna följs, prövningen av stödets nödvändighet behöver förbättras3.10.2017 07:01Tiedote

VTV utredde lagenligheten vid ansökan, beviljande, utbetalning och tillsyn över användningen av företagsstöd. År 2016 uppgick de stöd som betalades ut till näringslivet ur statsbudgeten till 4,136 miljarder euro, varav VTV:s granskning täcker en fjärdedel. VTV upptäckte problem i prövningen av stödets nödvändighet. EU:s regler för statligt stöd har följts väl.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme