VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari: ”Politiskt beslutsfattande i realtid kräver nytt slags stöd av tjänstemännen”

Jaa

Statens revisionsverks (VTV) årsberättelse till riksdagen har publicerats. I översikten tar generaldirektör Tytti Yli-Viikari upp matchningsproblemet mellan politiken och tjänstemannaberedningen. Det politiska beslutsfattandet har förändrats och behöver en öppen, transparent, snabb och interaktiv tjänstemannaberedning för att lyckas. Tjänstemännen ansvarar för att lyfta fram vad som är möjligt respektive omöjligt med tanke på lagstiftningen och statsfinanserna. Yli-Viikari framhåller även behovet av en egen riskhanteringspolitik för statsrådet.

Tytti Yli-Viikari: "Nutidens politik passar inte ihop med tidskrävande tjänstemannaberedning"

I generaldirektörens översikt lyfter Tytti Yli-Viikari fram problemet med matchningen av politiken och tjänstemannaberedningen.

- Känslan av brådska, rollförvirring och knappa resurser medför stor press. Utmaningar i tjänstemannaarbetet är att förväntningarna på öppenhet och transparens har förändrats, ärenden är komplicerade och information om resultat ska ges omgående. Därför har tjänstemännen börjat dela information, nätverka och föra en öppen diskussion i sociala medier. Försökskulturen har också blivit starkare, resonerar Yli-Viikari.

Enligt Yli-Viikari bör tjänstemännen granska sina arbetssätt kritiskt och fundera över hur de politiska aktörerna kan tillhandahållas nytt slags stöd och service. Politiskt beslutsfattande i realtid är krävande. Resultat förväntas omgående och nya frågor lyfts fram innan lärdom har dragits av tidigare erfarenheter. Om tjänstemannaberedningen inte läggs om för att den ska tillhandahålla en tillförlitlig och relevant plattform för politiken, sker förbiledning och beredning som styrs av impulser från aktörer utanför förvaltningen. I så fall blir kvaliteten på beslutsfattandets faktaunderlag och omfattningen av konsekvensbedömningar lidande.

- Observationer vid våra granskningar vittnar om att politik som bedrivs i realtid och i sociala medier inte passar in i den tidskrävande och enhetliga tjänstemannaberedningen. Politikerna och tjänstemannakåren bör lösa detta problem i samarbete, betonar Yli-Viikari.

För närvarande uppmuntrar verksamhetskulturen i Finland med dess bedömningar och mätningar snarare till att eftersträva säkerhet än till förnyande risktagning, konstaterar Yli-Viikari. Det gäller att identifiera riskerna och fastställa en godtagbar risknivå så att riskhanteringen kan tillåta en djärvare verksamhet. Betydelsen av riskhantering är särskilt stor när beslut fattas på statsrådets nivå. En övergripande riskhantering skulle stödjas av statsrådets egen riskhanteringspolicy.

Huvudteman i årsberättelsen är digitalisering, strukturella reformer, vård- och landskapsreformen och innovationer

Till följd av digitaliseringen deltar allt fler parter i tillhandahållandet av tjänster utöver statliga aktörer. Ansvarsområdena inom förvaltningen är till alla delar inte klara, särskilt när det gäller funktionssäkerhet och informationssäkerhet. Vid strukturella reformer betonas omfattande faktaunderlag och högkvalitativa konsekvensbedömningar. Det är lättare att göra fördelaktiga val i relation till målen när risker och osäkra faktorer har identifierats på ett systematiskt sätt.

- I anslutning till förvaltningens strukturella förändringar gäller det att säkerställa att förvaltningens tjänster kan tillhandahållas även under förändringen, betonar överdirektör Marko Männikkö.

Med avseende på vård- och landskapsreformen ligger fokus i årsberättelsen på de väsentliga risker som hänför sig till uppfyllelsen av sparmålet. För att sparmålet ska kunna nås, krävs det att del- och etappmål ställs upp för de olika delområdena och att måluppfyllelsen följs upp på ett systematiskt sätt.

I årsberättelsen behandlas främjandet av näringsverksamhet bland annat utgående från på vilket sätt god innovationsfrämjande praxis har tillämpats inom statlig upphandling. Arbetet med att främja innovation genom offentlig upphandling har stor potential, eftersom det totala värdet på den offentliga upphandlingen i Finland uppgår till cirka 35 miljarder euro per år. Hittills har staten genomfört få offentliga innovationsupphandlingar.

- De nationella innovationsstrategierna bör förankras bättre i alla upphandlingsenheter inom den offentliga förvaltningen, konstaterar Männikkö.

VTV överlämnade sin årsberättelse till riksdagen den 19 september. Berättelsen innehåller en sammanfattning av skötseln av statsfinanserna, förvaltningen och de ur riksdagens synpunkt viktigaste observationerna vid revisionerna.

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari
040 525 3034, tytti.yli-viikari@vtv.fi

Överdirektör Marko Männikkö (effektivitetsrevision och finanspolitik)
0400 815 726, marko.mannikko@vtv.fi

Överdirektör Marjatta Kimmonen (redovisningsrevision och laglighetsgranskning)
050 534 7514, marjatta.kimmonen@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

De flesta fullmäktigeledamöter och ersättare som valts vid kommunalvalet lämnade in redovisningarna av valfinansieringen inom utsatt tid4.12.2017 12:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) har publicerat en berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2017. Skyldigheten att redovisa valfinansieringen gäller alla invalda fullmäktigeledamöter och ersättare. Antalet redovisningsskyldiga vid kommunalvalet var 17 532 och de flesta av dessa lämnade in redovisningen inom utsatt tid. VTV uppmanade 1 639 redovisningsskyldiga att lämna in en redovisning av valfinansieringen, och för tillfället finns det åtta personer som inte har lämnat in redovisningen. Redovisningarna av valfinansieringen finns i tjänsten www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Suurin osa kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valituista toimitti vaalirahoitusilmoituksensa määräajan puitteissa4.12.2017 12:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut eduskuntakertomuksen vuoden 2017 kuntavaalien vaalirahoituksen valvonnasta. Vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuus koskee valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittuja. Ilmoitusvelvollisia oli kuntavaaleissa 17 532 henkilöä, joista valtaosa toimitti ilmoituksen määräaikaan mennessä. 1 639 ilmoitusvelvollista sai VTV:ltä kehotuksen vaalirahoitusilmoituksen toimittamisesta ja tällä hetkellä ilmoitus puuttuu vielä kahdeksalta henkilöltä. Vaalirahoitusilmoitukset ovat luettavissa www.vaalirahoitusvalvonta.fi-palvelussa.

Revisionsorgan i EU-länder bedömde finanspolitiska EU-, IMF- och OECD-rekommendationer7.11.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) medverkade i en parallell revision av sex EU-länders finanspolitik utifrån internationella organisationers finanspolitiska rekommendationer och medlemsländernas åtgärder för att minska de finanspolitiska riskerna. Utöver Finland deltog Nederländerna, Lettland, Portugal, Sverige och Slovakien i revisionen. Enligt resultaten från den parallella revisionen har EU, OECD och IMF gett liknande finanspolitiska rekommendationer till respektive land. Vad gäller Finland har dessutom en avsevärd del av rekommendationerna upprepats år efter år.

EU-maiden tarkastusvirastot arvioivat EU:n, IMF:n ja OECD:n talouspoliittisia suosituksia7.11.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) oli mukana kuuden EU-maan finanssipolitiikan rinnakkaistarkastuksessa, jossa tarkasteltiin kansainvälisten organisaatioiden talouspoliittisia suosituksia ja jäsenmaiden toteuttamia toimia julkisen talouden riskien pienentämiseksi. Tarkastuksessa olivat mukana Suomen lisäksi Hollanti, Latvia, Portugali, Ruotsi ja Slovakia. Rinnakkaistarkastuksen tulosten mukaan EU:n, OECD:n ja IMF:n talouspoliittiset suositukset ovat kunkin maan kohdalla olleet samansuuntaisia. Suomelle annetuissa suosituksissa on lisäksi ollut huomattavasti toistoa vuodesta toiseen.

De offentliga finanserna stärks inte enligt regeringens mål för den finansiella ställningen3.11.2017 07:01Tiedote

Enligt VTV:s bedömning förbättras den offentliga sektorns finansiella ställning inte i takt med regeringens mål för mandatperioden trots att ekonomin går bättre. När man eliminerar det förbättrade konjunkturlägets effekt på finanserna och utgår från finansministeriets prognos visar beräkningarna att det strukturella saldot för den offentliga sektorn försämras åren 2017 och 2018. Det strukturella saldot beräknas bli -1,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2018 och hamnar då cirka 0,8 procentenheter från det medelfristiga målet (MTO). Trots att de offentliga finanserna stärks i år när ekonomin går bättre kommer inte heller det nominella balansmålet att uppnås under denna mandatperiod. Detta beror på att statsfinanserna stärks långsammare än planerat.

Julkisen talouden rahoitusasema ei vahvistu hallituksen tavoitteiden mukaisesti3.11.2017 07:00Tiedote

VTV:n arvion mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella. Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, josta on poistettu suhdannetilanteen kohentumisen vaikutus rahoitusasemaan, heikkenee valtiovarainministeriön ennusteeseen perustuvien laskelmien mukaan vuosina 2017 ja 2018. Rakenteellinen jäämä on noin -1,3 prosenttia vuonna 2018, jääden noin 0,8 prosenttiyksikön päähän sille asetetusta keskipitkän aikavälin tavoitteesta (MTO). Vaikka parantunut taloustilanne on vahvistanut julkista taloutta vuonna 2017, ei myöskään julkisen talouden nimellistä tasapainotavoitetta tulla saavuttamaan tällä vaalikaudella. Tämä johtuu valtiontalouden rahoitusaseman tavoiteltua hitaammasta vahvistumisesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme