Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset investoivat ja työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi: Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Jaa

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa ja koronarahoitusta yli 60 miljoonaa.

Koronaviruspandemia on varjostanut yritysten ja yrittäjien liiketoimintaa vuonna 2020 voimakkaasti. Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset ovat investoineet ahkerasti. Maatilojen investointitukipäätöksiä tehtiin alueella 302 kappaletta ja avustusta on myönnetty 16 miljoonaa ja korkotukilainaa 17 miljoonaa euroa. Aktiivisimmin on in­vestoitu Kokkolassa, Uudessakaarlepyyssä, Närpiössä ja Kruunupyyssä. Viime vuoden aikana rahoitettiin myös 14 uutta maaseuturahaston kehittämishanketta. Vuoden toisella valintajaksolla käynnistyi useita hankkeita, jotka liittyvät vahvasti koronapandemian kan­nalta ajankohtaisiin toimialoihin, kuten matkailuun, turkisalaan ja digitalisaatioon.

Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin 23 hakijalle. Aloitustukien määrä on viime vuosina pysy­nyt melko alhaisella tasolla. Koronapandemian synnyttämän kiinnostuksen maaseutua kohtaan toivotaan vaikuttavan positiivisesti myös nuorten viljelijöiden tukeaan, mikä on tärkeää maatalouden jatkuvuudelle.

Yritykset panostivat kestävään kehitykseen

Koronapandemiasta huolimat­ta, maaseutuyritykset ovat pyrkineet sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin ja käynnistäneet kehittä­mistoimenpiteitä ja investointeja. Pohjanmaan ELY-keskus myönsi maaseudun yritystukea lähes 4 miljoonaa euroa. Erityisesti elintar­vikesektorin yritykset ja metallituotteiden valmistus­ta harjoittavat yritykset ovat tehneet investointeja. Myös Business Finlandin rahoitusta haettiin ahkerasti. Älykkäät ener­giajärjestelmät, sähköistyvä liikkuminen, energian varastointi ja kestävämmät tuotantomenetelmät pysyivät kehittämisen keskiössä vuoden 2019 tapaan. Keski-Pohjanmaalla panostettiin erityisesti kiertotalouteen.

Työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi koronavuonna

Koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet mittavat muutokset yritystoimintaan, mikä puolestaan on lisännyt työttömien ja lomautettujen määrää voimakkaasti. Työvoimapalvelut joustivat ja sopeuttivat toimintaansa tilanteeseen ja palvelut pysyttiin pääosin järjestämään suunnitellusti. Tilanteesta huolimatta yritykset hyödynsivät varsinkin yhteishankintakoulutuksia (Täsmä- ja RekryKoulutuksia) ahkerasti. RekryKoulutuksilla voidaan vastata nopeasti yksit­täisten yritysten työvoiman tarpeeseen. Hiljentynyt liiketoiminta mahdollisti yritysten henkilöstön kehittämisen, mikä puolestaan kertoo siitä, että alueen yrityksissä tarvitaan yhä enemmän lisäosaamista ja uusia osaavia tekijöitä. Viime vuonna RekryKoulutuksia järjestettiin yhteistyössä 24 yrityksen kanssa ja niihin osallistui 113 henkilöä.

Koronarahoitusta alueelle yli 60 miljoonaa

Pohjanmaan ELY-keskus osallistui vahvasti pk-yrityksille suunnattujen tilanneanalyysien ja kehittämisavustusten yhteiseen käsittelyurakkaan keväällä 2020. Rahoitusta myönnettiin yhteensä yli 14 miljoonaa Pohjanmaan ELY-keskusalueelle, mikä on auttanut yrityksiä sopeuttamaan toimintaansa muuttuneeseen ympäristöön. Pohjanmaan ELY-kes­kuksen alueella maaseudun alkutuotannon väliaikaista tukea on haettu eniten koko maassa, ennen kaikkea siksi, että alu­eella on paljon turkistarhoja. Marras­kuussa tuen enimmäismäärää korotettiin 10 000 eurosta 80 000 euroon, ja tällä on ollut myön­teinen vaikutus maatalousyritysten mahdolli­suuteen selvitä koronakriisistä.

Alueen pk-yritykset hyödynsivät laajasti Business Finlandin koronarahoitusta yli toimiala­rajojen, ja sitä kautta Business Finlandin asiakkuuteen siirtyi merkittäväs­ti uusia yrityksiä. Näiden kehitysprojektien kautta on odotettavissa merkittävästi uudis­tettuja uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toi­mintamalleja tulevien parin vuoden aikana.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ylijohtaja Timo Saari, puh. 0295 028 501
Maaseutuyksikön päällikkö Karin Kainlauri, puh. 0295 028 572
Työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö Hanna Auronen, puh. 0295 028 539
TE-toimiston johtaja Mika Palosaari, puh. 0295 056 150
Elinvoimapäällikkö Terhi Mäkinen, puh. 0295 028 595

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

SMF-företagens utsikter är ljusa inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

SMF-företagsbarometern som beskriver de små och medelstora företagens situation och stämning har publicerats. I SMF-företagsbarometern har man utrett de finländska små och medelstora företagens uppfattningar bland annat om den allmänna konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen vid det egna företaget. Utredningen har genomförts av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Trots utmaningar gjorde företag i Österbotten och Mellersta Österbotten investeringar och efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade: I fjol beviljades över 198 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ger årligen ut en publikation med uppgifter om den finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikationen omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens NTM-centrals område. I fjol beviljades över 198 miljoner euro i finansiering och över 60 euro i coronafinansiering till Österbottens NTM-centrals område.

Sysselsättningsöversikt för december: I december ökade arbetslösheten fortsättningsvis, men samtidigt ökade antalet lediga arbetsplatser en aning (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.1.2021 08:01:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av december sammanlagt 11 852 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 997 fler (+ 50,9 %) än för ett år sedan och 1 591 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 61,2 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 38,7 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland (10,3 %). Motsvarande andel i hela landet var 13,6 %.

Joulukuun työllisyyskatsaus: Joulukuussa työttömyys jatkoi kasvuaan, mutta samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä kasvoi hiukan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)28.1.2021 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli joulukuun lopussa yhteensä 11 852 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 997 enemmän (+ 50,9 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 1 591 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 61,2 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 38,7 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen alhaisin (10,3 %). Koko maassa vastaava osuus oli 13,6 %.

För att få kunnig arbetskraft till Österbottens NTM-centrals område behövs det att de högskoleutbildade stannar kvar i området och att de internationella personernas talanger tillvaratas bättre (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.1.2021 06:01:00 EETTiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten finns det ett stort behov av kunnig arbetskraft. På arbetskraftsbehoven kan man i framtiden svara bl.a. genom att locka de högskoleutbildade personerna att stanna inom området och genom att stödja företagen till exempel vid internationella rekryteringar och med utbildningsbehov. Inom området finns det gott samarbete, smidighet, företagsamhet och tjänster, men regionen borde marknadsföras vid rekrytering av kunnig arbetskraft så att hela livsmiljön görs synlig.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme