VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Hälsovårdscentralerna bör bli bättre på identifiering av och vårdplanering för kunder som är höganvändare av tjänster

20.6.2017 07:00 | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Jaa

Statens revisionsverk utredde förutsättningar för kostnadseffekterna vid vården av kunder som är höganvändare av primärvårdstjänster. Vid revisionen uppdagades brister vid identifiering av kunderna, samordning av vården samt i informationsutbytet. Hälsovårdscentralerna bör ha mer systematisk uppföljning av kundernas behov och användning av tjänster. Samordnade kriterier skulle underlätta identifieringen av höganvändande kunder, och en vårdplan som upprättats tillsammans med kunden är ett bra verktyg för uppföljning av vården. År 2014 använde kommunerna och staten över 2,8 miljarder euro på att ordna primärvårdstjänster.

Revisionen riktades in på hälsovårdares och sjukskötares mottagningsverksamhet inom öppenvården. Vid revisionen konstaterades att mindre än hälften av hälsovårdscentralerna strävade efter att identifiera långtidssjuka eller höganvändande kunder som en separat kundgrupp. Det finns inga enhetliga kriterier för identifieringen. Skriftliga anvisningar skulle skapa enhetligare rutiner och säkerställa likabehandling av kunderna. Endast 25 procent av de 118 hälsovårdscentraler som svarade på revisionsverkets enkät utgår från skriftliga anvisningar vid identifiering av kunder. Anvisningar saknas helt på 61 procent av hälsovårdscentralerna. Även användningen av patientdatasystem varierar. På hälsovårdscentralerna finns dock en medvetenhet om att höganvändande kunder bör tas bättre i beaktande, och nya anpassade tjänster utarbetas redan.

Endast en del av de höganvändande kunderna har en vårdplan och uppgifterna om kunderna förmedlas ibland dåligt mellan serviceleverantörerna. Genom individuell samordning av vården med hjälp av en kundansvarig skulle kundens behov beaktas bättre. I dag är kunderna i ojämlik ställning eftersom endast en del av hälsovårdscentralerna erbjuder individuell samordning av vården.

Kommunerna och staten använder mycket resurser på primärvården för höganvändande kunder, men det finns dåligt med information om det totala antalet kunder. Ekonomiska resurser bör riktas in på utbudet av förebyggande tjänster. Frågan är ytterst viktig för statsfinanserna: Om kunderna eller deras servicebehov inte identifieras i tid, kan det leda till användning av mer omfattande och dyrare tjänster inom social- och hälsovården eller den specialiserade sjukvården – och då ökar kostnaderna.

Utbytet av uppgifter om långtidssjuka och höganvändande kunder mellan serviceleverantörer bör bli bättre. Steg i denna riktning vore integration av patientdatasystemen och användning av kunddata vid identifiering av kunder och planering av vårdkedjor. Det behövs systematisk insamling av data om kunders användning av tjänster och därtill anknytande kostnader och dessa data bör användas effektivt vid hanteringen och utvecklingen av servicesystemet.

Social- och hälsovårdsministeriet bör ta fram enhetliga kriterier för identifiering av kunder. Det är centralt att kundernas behov identifieras, användningen av tjänster följs upp och kunderna bemöts på ett jämlikt sätt. Hälsovårdscentralerna bör tillsammans med kunderna lägga upp en vårdplan för den individuella vården och använda planen effektivare vid genomförande och uppföljning av vården.

Högbehövande och höganvändande kunder inom primärvården (revisionsberättelse 11/2017)

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Nina Martikka
ledande effektivitetsrevisor
tfn 09 432 5734
nina.martikka@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Terveyskeskusten tulisi parantaa paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamista ja hoidon suunnitelmallisuutta20.6.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti kustannusvaikuttavuuden edellytyksiä paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden hoidossa. Tarkastuksessa havaittiin puutteita asiakkaiden tunnistamisessa, hoidon koordinoinnissa ja tiedonvaihdossa. Terveyskeskusten tulisi seurata asiakkaiden palvelujen tarpeita ja käyttöä systemaattisemmin. Yhtenäinen kriteeristö edistäisi paljon palveluita käyttävien asiakkaiden tunnistamista, ja asiakkaan kanssa laadittu hoitosuunnitelma on hyvä väline hoidon seurantaan. Kunnat ja valtio käyttivät vuonna 2014 yli 2,8 miljardia euroa perusterveydenhuollon palvelujen järjestämiseen.

Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää lisätoimia15.6.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut raportin, jossa arvioidaan hallituksen finanssipolitiikkaa sääntöjen ja hallituksen tavoitteiden valossa. Tarkastusviraston arvioiden mukaan hallituksen vaalikaudelle asettamat julkisen talouden tasapainottamista koskevat tavoitteet nojaavat yhä vahvemmin työllisyystilanteen parantumiseen. VTV pitää työllisyystavoitetta tärkeänä ja katsoo hallituksen jo päättämien ja osin toteuttamien työllisyysasteen nostamiseen tähtäävien toimien tukevan julkisen talouden vakauttamista. Valtiontalouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin lisätoimia.

Balansering av den offentliga ekonomin kräver ytterligare åtgärder15.6.2017 07:00Tiedote

Statens revisionsverk har gett ut en rapport med en utvärdering av regeringens finanspolitik mot gällande regelverk och regeringens målsättningar. Enligt revisionsverkets bedömning bygger regeringens valperiodsmål i fråga om balansering av den offentliga ekonomin allt mer på att sysselsättningsläget ska bli bättre. Statens revisionsverk anser att sysselsättningsmålet är viktigt och att de sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringen beslutat om och delvis verkställt bidrar till att stabilisera den offentliga ekonomin. Balansering av statsfinanserna kräver dock ytterligare åtgärder.

Eduskunnan vaatimukset valtion tilinpäätösraportointia kohtaan täyttyivät aiempaa paremmin31.5.2017 12:00Tiedote

Valtion tilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Eduskunnan vaatimukset raportointia kohtaan ovat täyttyneet aiempaa paremmin, mutta raportoinnin laatu vaihtelee. Vaikuttavuustavoitteet on usein muotoiltu siten, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida. Kielteisten laillisuuskannanottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta.

Riksdagens krav på statens redovisningsrapportering uppfylldes bättre än tidigare31.5.2017 12:00Tiedote

Statsbokslutet för 2016 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser. De krav som riksdagen ställt på rapporteringen har uppfyllts bättre än tidigare, men kvaliteten på rapporteringen varierar. Ofta har resultatmålen uppställts så att det är svårt att rapportera om måluppfyllelsen. Antalet negativa ställningstaganden till lagenligheten ökade jämfört med året innan.

The National Audit Office of Finland examined how business executives view Finland as an investment environment27.4.2017 13:00Tiedote

The National Audit Office of Finland (NAOF) has examined how business executives view Finland as an investment environment. The purpose was to find out why Finnish economic growth remains slow even though the country ranks high in international competitiveness comparisons. The business executives, experts and government officials interviewed by NAOF listed a number of proposals for improving the investment environment. They included streamlining of permit processes and public contracts, better education and training paths, and a higher status for marketing.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme