Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD beviljande besvärstillstånd i ärendet som gäller användning av ett fotografi som publicerats på ett Instagram-konto

Dela

Högsta domstolen (HD) har beviljat mediabolaget Sanoma Media Finland Oy besvärstillstånd.

I samband med en artikel om en person i offentligheten publicerade Ilta-Sanomat i webbversionen av tidningen en skärmdump av ett fotografi som personen lagt ut på sitt Instagram-konto. Marknadsdomstolen ansåg i sin dom att mediabolaget inte hade haft rätt att göra fotografiet tillgängligt för allmänheten utan fotografens samtycke och ålade mediabolaget att betala gottgörelse till fotografen på grund av kränkning av ensamrätten, som grundar sig på upphovsrättslagen.

Den fråga som behandlas i HD gäller huruvida mediabolaget har haft rätt att publicera fotografier i webbpublikationen på grund av pressens så kallade citaträtt enligt upphovsrättslagen.


Ärendets diarienummer i HD: S2021/318

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Sanna Holkeri, tfn 029 56 40014, sanna.holkeri(at)oikeus.fi

Handlingsbeställningar: viestinta.kko(at)oikeus.fi

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD förbjöd användning av känsliga klientuppgifter i samband med undersökningen av dataintrånget hos Vastaamo6.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Högsta domstolen (HD) ansåg att klientuppgifterna hos Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy, som tillhandahåller mentalvårdstjänster, innehåller känsliga uppgifter om personers hälsotillstånd vilka berörs av förbudet mot att vittna för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Därför får material som innehåller klientuppgifter inte beslagtas eller undersökas eller tillgodogöras i samband för förundersökning av brottmål.

KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä6.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Korkein oikeus (KKO) katsoi, että mielenterveyspalveluita tarjoavan Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n asiakastiedot sisältävät henkilön terveydentilaa koskevia arkaluonteisia tietoja, joita koskee terveydenhuollon ammattihenkilön todistamiskielto. Sen vuoksi asiakastiedot sisältävää aineistoa ei saa rikosasian esitutkinnassa takavarikoida eikä tutkia tai hyödyntää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum