Korkein hallinto-oikeus

HFD:s president Kari Kuusiniemi: Den finska rättsstatens praktiska problem syns i vardagen

Dela
En lång rättegångstid och höga rättegångskostnader har ringats in som den finska rättsstatens centrala problem. Det är rättsstatens fördel att domstolarna kan avgöra sina ärenden inom en skälig tid och i en rättvis rättegång med välmotiverade beslut.

Högsta förvaltningsdomstolens presidentKari Kuusiniemi öppnade idag den tjugonde förvaltningsdomstolsdagen. I sitt tal behandlar han rättsstatens praktiska problem; vissa av dem är klart igenkännbara medan andra grundar sig på sega föreställningar.

”Medborgarnas uppfattningar om rättsstaten grundar sig på mycket vardagliga händelser. En enda rättegång där parten känner sig illa eller nonchalant behandlad, där beslutet inte känns begripligt och rättvist eller som har räckt för länge enligt parten, är ett problem.”

Kuusiniemi lyfter fram besvärstillståndssystemet som ett exempel på att förkorta behandlingstiden. Dess syfte är att försnabba ärendets behandling och satsa resurserna på de ärenden där domstolen ger ett prejudikat eller annars ett beslut i sak.

”Det är ändå skäl märka att även i de fall där besvärstillstånd inte beviljas, behandlas ärendet grundligt i sammanträde utgående från besvärstillståndsansökan, det besvärsunderkastade beslutet, övrigt material och föredragandens promemoria. De här besluten fattas inte lättvindigt utan efter en omsorgsfull prövning av om förutsättningar för att bevilja besvärstillstånd finns.”

Samtidigt som vi kräver att domstolarna avgör ärendena effektivt och sakkunnigt måste vi säkerställa att myndigheter och domstolar har tillräckligt med tid att avgöra ärendena lagenligt i en adekvat process.

Kontaktuppgifter:

Karine Liger, kommunikationssakkunnig, högsta förvaltningsdomstolen, tfn.050 441 8457, förnamn.efternamn@oikeus.fi

HFD:s presidents tal

Kontakter

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

HFD anser betänkandet om att förnya lagstiftningen kring offentliga samfunds skadeståndsansvar ensidigt15.3.2023 11:28:02 EET | Tiedote

Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt utlåtande att arbetsgruppsbetänkandet om förnyelse av lagstiftningen gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar inte utgör en tillräcklig grund för att förnya lagstiftningen. Offentliga samfunds skadeståndsansvar är en principiellt betydande och komplex fråga som inte borde granskas enbart ur skadeståndsrättens synvinkel.

KHO pitää mietintöä julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamisesta yksipuolisena15.3.2023 11:24:28 EET | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus katsoo tänään antamassaan lausunnossa, että julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän mietintö ei anna riittävää pohjaa sääntelyn uudistamiselle. Julkisyhteisön korvausvastuu on periaatteellisesti merkittävä ja monitahoinen kysymys, jota ei tulisi tarkastella vain vahingonkorvausoikeuden kehikosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum