HUS

HUS fick status som kvalitetscentrum för kirurgisk behandling av äggstockscancer

Dela
ESGO-ackrediteringen är ett betydande bevis på operationsverksamhetens höga kvalitet.

HUS har beviljats ackreditering av European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) som kvalitetscentrum för kirurgisk behandling av äggstockscancer (ESGO Accredited Centre of Excellence in Advanced Ovarian Cancer Surgery). ESGO är en europeisk takorganisation inom gynekologisk onkologi vars syfte är att främja vården av gynekologiska cancerpatienter samt forskning och utbildning inom området.

Mikko Loukovaara, avdelningsöverläkare för gynekologiska cancersjukdomar, berättar att ackrediteringsprocessen omfattade ESGO:s expertpanels bedömning av huruvida kvalitetskriterierna för vård uppfylldes från början av 2020 till slutet av 2022.

"Den långa valideringsperioden gjorde processen krävande. Vi anpassade verksamheten till att motsvara ESGO:s kvalitetskriterier redan innan valideringen inleddes. Valideringsverktygen utvecklades bland annat genom att ta i bruk BCB-registret för gynekologiska cancersjukdomar. Uppgifterna kompletterades också med HUS Datapool."

I ackrediteringsprocessen användes ett poängsystem med tio kvalitetsmätare, bland annat operationsverksamhetens volym, undersökning och vård av patienter före och efter operation, operationsberättelserna och uppgifter från patologiska utlåtanden samt dokumentation av komplikationer. Särskild uppmärksamhet fästes vid andelen patienter som opererats utan tidigare cytostatikabehandling samt andelen patienter av vilka man kunde avlägsna alla synliga metastaser i bukhålan under operationen.

ESGO:s ackrediteringar har två nivåer, av vilka HUS beviljades den högre ackrediteringen på Centre of Excellence-nivå. Här beaktades särskilt HUS stora patientvolym, deltagande i kliniska läkemedelsprövningar och gynekologiska onkologers forskningsinkomster. På HUS opereras årligen cirka 150 personer som insjuknat i äggstockscancer.

Det finns 76 center för kirurgisk behandling av äggstockscancer ackrediterade av ESGO, varav 22 är Centre of Excellence-centrum. HUS är det första finländska centret som ackrediterats av ESGO. HUS har tidigare beviljats ESGO:s ackreditering som utbildningscentrum för gynekologisk onkologi.

Nyckelord

Kontakter

Mikko Loukovaara
avdelningsöverläkare polikliniken för gynekologiska cancersjukdomar
HUS Kvinnosjukdomar och förlossningar, Cancercentrum
mikko.loukovaara@hus.fi
tfn 050 4272526

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum