HUS

HUS mottagning för kärlavvikelser har förbättrat behandlingen och diagnostiken av kärlavvikelser så att den är likvärdig i hela Finland

Dela

I HUS grundades för 20 år sedan ett expertnätverk för behandling och diagnostik av kärlavvikelser i enlighet med modellen för internationella referenssjukhus. Sedan dess har man målmedvetet utvecklat expertisen i synnerhet när det gäller behandlingen av svåra och sällsynta blodkärlavvikelser. Den evidensbaserade vården har utvecklats också genom eget forskningsarbete.

Expertnätverkets syfte har varit att förenhetliga vården och producera högklassigt forskningsdata för diagnostik och behandling av kärlavvikelser. I och med detta har HUS utvecklats till ett nationellt konsultationscentrum som har förbättrat behandlingen av kärlavvikelser i hela Finland.

HUS mottagning för kärlavvikelser fungerar virtuellt. Experter på bl.a. barn-, plastik-, mun-, käk- och kärlkirurgi, öron-, ögon-, blod-, cancer- och hudsjukdomar, bilddiagnostik, genetik och patologi finns att tillgå. Forskningsgruppen som leds av ledande barnkirurg, docent Kristiina Kyrklund består nu av 21 forskare. Undersökningen har preciserat diagnostiseringen av kärlavvikelser och de långvariga resultaten av vården.

I forskningsarbetet har man strävat efter att utveckla den evidensbaserade vården. Till resultaten hör bl.a. bättre val av diagnostik och behandlingsform m.h.a. vävnadsprover, goda resultat av vård där kärlen täpps till och sedan skrumpnar ihop (skleroterapi) vid medfödda skelettmissbildningar och lymfatiska missbildningar, val av ett skleroserande ämne med få biverkningar vid venmissbildningar samt beaktande av koagulationsrubbningarnas mångfald och betydelse vid behandlingen.

”Det finns mycket att undersöka för att förstå uppkomsten av kärlavvikelser och utveckla vården. Målet är att i fortsättningen intensifiera forskningssamarbetet med både Helsingfors universitet och blodkärlsforskningen på A.I. Virtanen-institutet vid Östra Finlands universitet”, berättar Päivi Salminen, barnkirurg, som leder Sällsynta kärlavvikelser-programmet på HUS.

Från början av 2016 var kärlavvikelser ett av HUS första program för Sällsynta sjukdomar. HUS har varit medlem av de europeiska referensnätverken för sällsynta multisystemiska kärlsjukdomar (www.vascern.eu) sedan de grundades. Syftet med referensnätverket är att förenhetliga den tidiga diagnostiken i fråga om sällsynta sjukdomar, tillgången till vård och vårdpraxis samt att i samarbete med patientorganisationerna producera information för experter och patienter.

Nyckelord

Kontakter

Ledaren för Sällsynta kärlavvikelser -programmet, barnkirurg, överläkare i barnkirurgi, Päivi Salminen, HUS Sjukvård för barn och unga, paivi.salminen@hus.fi p. 050 427 2510

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum