HUS

HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder till ett extra möte 3.10.2022.

Dela

Vid mötet fortsätter behandlingen av det utmanande budgetförslaget för 2023.

HUS-sammanslutningen godkände HUS budgetram vid sitt möte den 7.7.2022. Den fastställda budgetramen var cirka 95 miljoner euro lägre än HUS förslag, vilket förutsätter att ett betydande anpassningsprogram bereds. HUS-sammanslutningens styrelse behandlade budgetberedningsläget den 26.9.

Det föreslås att sammanslutningens styrelse vid sitt möte den 3.10 fattar beslut om åtgärder, genom vilka HUS-sammanslutningens budgetförslag för 2o23 bereds till ett nollresultat. Budgeten ska vara i balans för att HUS ska kunna genomföra de investeringar som produktionen av tjänster inom den specialiserade sjukvården och den krävande specialiserade sjukvården kräver från och med 2023. Metoder för att anpassa budgeten till ett nollresultat är att öka intäkterna och minska kostnaderna.

För att öka intäkterna föreslås för styrelsen att klientavgifterna höjs (4 miljoner euro) samt att egendom säljs (2,5 miljoner euro).

I tillägg till dessa föreslås att styrelsen ska vidta åtgärder för att minska HUS-sammanslutningens kostnader. Till dessa hör:
• resultatenhetsspecifika produktivitets- och sparåtgärder (20,2 miljoner euro)
• minskning av IKT-kostnaderna så att de inte försämrar patientsäkerheten, informationssäkerheten eller dataskyddet (18,0 miljoner euro)
• kostnadsbesparingar som hänför sig till enskilda enheter såsom minskning av det egna forskningsanslaget, halvering av utvecklingsprojekt eller minskning av personalförmånerna (20,5 miljoner euro)
• profilering av HUS servicenätverk och sjukhus, såsom en minskning av journätverket och omorganisering av Raseborgs sjukhus tillsammans med Västra Nylands välfärdsområde (18,1 miljoner euro)
• en frysning av räntebetalningen på grundkapitalet för 2023 (11,7 miljoner euro).

Den sammanlagda effekten av de föreslagna åtgärderna är cirka 95 miljoner euro. De föreslagna åtgärderna får inte äventyra patientsäkerheten och man strävar efter att undvika åtgärder som riktar sig till personalen.

Det extra mötet hålls den 3.10.2022 kl. 8.30. Budgeten och ekonomiplanen behandlas också vid HUS-sammanslutningens styrelsemöten den 24.10 och 14.11 och HUS-sammanslutningens stämma beslutar om budgeten 2023 i december.

För mera information
- HUS-sammanslutningens styrelseordförande Risto Rautava, tel. 040 504 5851
- verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt assistent Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 eller e-post förnamn.efternamn@hus.fi
- ekonomidirektör Jari Finnilä, HUS, e-post förnamn.efternamn@hus.fi

Nyckelord

Länkar

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

HUS mottagning för kärlavvikelser har förbättrat behandlingen och diagnostiken av kärlavvikelser så att den är likvärdig i hela Finland2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

I HUS grundades för 20 år sedan ett expertnätverk för behandling och diagnostik av kärlavvikelser i enlighet med modellen för internationella referenssjukhus. Sedan dess har man målmedvetet utvecklat expertisen i synnerhet när det gäller behandlingen av svåra och sällsynta blodkärlavvikelser. Den evidensbaserade vården har utvecklats också genom eget forskningsarbete.

HUSin suonianomaliayksikkö on parantanut suonipoikkeavuuksien hoitoa ja diagnostiikkaa yhdenvertaiseksi koko Suomessa2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

HUSiin perustettiin 20 vuotta sitten kansainvälisten referenssisairaaloiden mallin mukainen asiantuntijaverkosto suonipoikkeavuuksien hoitoon ja diagnostiikkaan. Tästä lähtien erikoisosaamista etenkin vaikealaatuisten ja harvinaisten verisuonianomalioiden hoidossa on määrätietoisesti kehitetty. Näyttöön perustuvaa hoitoa on kehitetty myös omalla tutkimustyöllä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum