Business Finland

I Kristinestad är ansvarsfull turism en försäljningstrumf

Dela

Kristinestad med sina drygt 6 000 invånare har satsat på att utveckla ansvarsfull turism. Staden är den andra i Finland som har fått Visit Finlands märke Sustainable Travel Finland för turistorter. Receptet för framgång är tillräckliga resurser, ett nära samarbete mellan företagarna på den lilla orten och en gemensam önskan att utveckla branschen.

Bild: Eleonora Bed & Breakfast
Bild: Eleonora Bed & Breakfast

Kristinestad är den andra finländska turistorten som har fått Visit Finlands märke Sustainable Travel Finland (STF) för hållbar turism, det första beviljades Posio 2020. Mer än hälften av Kristinestads företag som betjänar internationella turister innehar ett STF-märke, vilket är ett av de kriterier som fastställts för turistorten i programmet.  

– Totalt finns sju kriterier: turistorten ska bland annat förbinda sig till de nationella principerna för hållbar turism, öka kunskaperna om verksamhet enligt en hållbar utveckling hos företagen i regionen, kommunicera om verksamhet enligt en hållbar utveckling via flera kanaler och utarbeta en utvecklingsplan som uppdateras, berättar Hanna Muoniovaara, som ansvarar för kust- och skärgårdsområdets storområden vid Visit Finland. 

I Kristinestad har projektledaren Janne Smeds, primus motor för en ansvarsfull turism, ägnat hälften av sin arbetstid åt att främja ansvarsfull turism. 

– Denna viktiga öronmärkning av arbetstiden har gjort det möjligt för mig att personligen besöka företrädare för lokala företag och hjälpa dem med till exempel certifieringsarbetet. Ibland hjälper jag till och med till med översättningsarbetet för att garantera en äkta tvåspråkighet. Vi har också ett nära samarbete med Vasa, Jakobstad och Närpes gällande utvecklingen av turismen, säger Smeds. 

I Kristinestads ansvarsarbete deltar även Eleonora Bed & Breakfast, som grundades av Camilla Stenholm i Wihuris gamla gård, en inkvarteringsanläggning med sex rum som redan från början är designad med hänsyn till ansvarsaspekterna.  

– Miljön är viktig för oss och återspeglas i allt vi gör, från sortering av sopor till jordvärmesystem. Också socialt ansvarstagande är viktigt för oss och vi har till exempel anställt ukrainska arbetstagare i vårt företag, säger verkställande direktör Camilla Stenholm. 

De turistföretag som fått Sustainable Travel Finland-märket i Kristinestad är: Cafe Tinka, Eleonora Bed & Breakfast, Hotell Krepelin, Jungman Restaurant Café Bar och Restaurang Crazy Cat. Janne Smeds säger att arbetet inte slutar här. 

– På Kristinestads traditionella höstmarknad belönar vi för första gången årets ansvarsfulla företag. Jag hoppas att vi, inspirerade av det ansvarsmärke och pris som tilldelats staden, kommer att locka fler turistföretag att delta, kommenterar Smeds. 

Kontakter

Mer information för medier:

Hanna Muoniovaara, Regional Partnership Manager
Visit Finland | Business Finland
hanna.muoniovaara@businessfinland.fi 040 350 9882

Heli Hemgård, Communications Manager
Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard@businessfinland.fi 040 901 5219

Janne Smeds, Projektledare
Kristinestads näringslivscentral
janne.smeds@krs.fi 040 588 3432

Bilder

Bild: Eleonora Bed & Breakfast
Bild: Eleonora Bed & Breakfast
Ladda ned bild
Kristinestad Kim Hammarberg
Kristinestad Kim Hammarberg
Ladda ned bild
Kristinestad Sanna Wallenius
Kristinestad Sanna Wallenius
Ladda ned bild

Länkar

Om

Business Finland
Business Finland
PL 358
00180 Helsinki

http://www.businessfinland.fi

Visit Finland ansvarar i egenskap av nationell expert och aktiv aktör inom turismbranschen för främjande av turistresor från utlandet till Finland. Visit Finland stöder företag och grupper av företag inom branschen i utveckling och marknadsföring av turismtjänster för den internationella marknaden. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 760 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland ingår i Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi