Säteilyturvakeskus (STUK)

IAEA and STUK inspected the nuclear material inventory of Olkiluoto nuclear power plant

Share

Last week, the International Atomic Energy Agency IAEA - in cooperation with Radiation and Nuclear Safety Authority - inspected the nuclear fuels of Teollisuuden Voima’s Olkiluoto nuclear power plant to ensure that they were located where they were supposed to be and that the operations were being carried out in accordance with the declarations and reports.

Figure text: IAEA’s inspectors using an electronic control device to check if the reactor’s cover has remained closed since the last inspection. Figure: TVO.

IAEA stated in March that it would continue to perform inspections of nuclear materials also during the coronavirus pandemic. This means that the countries and facilities to be inspected will have to take care of the arrangements required in this situation.

IAEA performs nuclear materials inspections in all the states party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, approximately 20 times a year in Finland. STUK always participates in the inspections and performs its own inspection at the same time.

STUK is responsible for overseeing that nuclear energy is used in accordance with the international treaties and that the nuclear materials used in Finland remain in peaceful use as required by the international Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). IAEA ensures in its inspections that everything is in order.

“The inspection was exceptional in many ways this time. The entry of IAEA’s inspectors into the country, for example, was arranged in cooperation with the Finnish Border Guard”, said Marko Hämäläinen, Section Head in charge of nuclear materials safeguards at STUK. Since the nuclear power plants apply strict restrictions required by the situation, moving around the plant and other practical inspection arrangements had to be organized differently than they usually are.

“The safeguards of nuclear materials are based on inspections ensuring that each fuel assembly brought to the plant is where it should be”, Hämäläinen describes the inspection.

This year marks the 50th anniversary of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). (https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1970/19700011)

Contacts

Further information:

Marko Hämäläinen, Section Head of Nuclear Materials Safeguards, tel. +358 9 759 88 374

Elina Martikka, Head of International Cooperation, tel. +358 9 759 88 373

Media contacts, tel. +358 10 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi

Twitter: www.twitter.com/STUK_FI

Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Images

About Säteilyturvakeskus (STUK)

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Subscribe to releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

Subscribe to all the latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK) by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

STUKin Helsingissä ja Kotkassa havaitsemilla radioaktiivisilla aineilla ei ole vaikutusta säteilytilanteeseen29.6.2020 13:38:09 EESTTiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Helsingissä 16.-17. kesäkuuta kerätyssä ilmanäytteessä pieniä määriä koboltin, ruteniumin ja cesiumin radioaktiivisia isotooppeja (Co-60, Ru-103, Cs-134 ja Cs-137). Myös Kotkassa 15.6.–22.6. kerätyssä näytteessä havaittiin samoja radioaktiivisia aineita. Niiden lisäksi Kotkan näytteessä havaittiin myös zirkoniumin ja niobiumin (Zr-95, Nb-95) radioaktiivisia isotooppeja. Ilmassa olleilla radioaktiivisilla hiukkasilla ei ole ollut vaikutusta säteilytilanteeseen. STUK mittaa säteilytilannetta 260 automaattisella mittausasemalla ja asemien mittaustulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti STUKin nettisivuilla (säteilytilanne tänään). Säteilytilanne on ollut jatkuvasti normaali. Havaittujen radioaktiivisten aineiden koostumus viittaa siihen, että ne ovat peräisin ydinreaktorin polttoaineesta. Koska havaitut pitoisuudet ovat hyvin pieniä, aineet voivat olla peräisin normaalista ydinreaktorien käytöstä tai niiden huollosta. STUK on ollut yhteydessä kotimaisii

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom