Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Inbjudan till Aurums grundstensläggning 8.5

Dela

Välkommen till grundstensläggning för den nya universitetsbyggnaden Aurum onsdagen den 8.5.2019 kl. 13 på adressen Henriksgatan 2, Åbo.

Huvudanvändare av Aurum är Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik samt Åbo universitets institution för kemi. Övriga användare är bland annat Åbo universitets biodiversitetsenhet och bibliotek. Nybyggnaden är en del av Scientia Aboensis-samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet.

I byggnaden kommer det att finnas utrymmen som är avsedda för undervisning och forskning med laboratorier, samt ett gym, restauranglokaler och lokaler för företag. Planlösningarna är multifunktionella och flexibla, och stöder positiv synergi. Lösningarna stöder gemensam verksamhet och gemensamma tjänster. På så sätt säkrar man en hög användningsgrad och att utrymmena används ekonomiskt.

Byggnadsarbetena startade hösten 2018 och det är tänkt att byggnaden ska stå färdig hösten 2021. Byggnadens bruttokvadratantal är 23 000 kvadratmeter.

Aurum är planerad av Aihio Arkkitehdit Oy och huvudplanerare är arkitekt Piia Viitanen. Projektledningsentrepenör är Skanska Talonrakennus Oy.

Med Aurum vill man uppnå en BREEAM-miljöklassificering på nivån Excellent. I framtiden kommer jordenergi att användas i byggnaden, och på byggnadsplatsen gör man under våren jordenergibrunnar.

Program

kl.13 välkomsthälsning

Festtal:

  • stadsdirektör Minna Arve, Åbo stad
  • rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi
  • vicerektor Kalle-Antti Suominen, Åbo universitet
  • koncernchef Anders Danielsson, Skanska AB
  • verkställande direktör Mauno Sievänen, Finlands Universitetsfastigheter Ab

Stadgarna läses och en cylinder fylls

ca kl. 14.00 går vi till Café Arken, Fabriksgatan 2, Åbo:

  • festbuffé
  • musik och mingel

Om du vill boka intervjuer med talarna eller vill ha mer information om Aurum, ta kontakt med Anita Rinne: anita.rinne@sykoy.fi, tfn 050 534 634

Välkommen!

Finlands Universitetsfastigheter Ab

Nyckelord

Om

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
PL 310
33101 Tampere

http://www.sykoy.fi

Finlands Universitetsfastigheter Ab

Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) är en nationell campusutvecklare som äger och utvecklar fastigheter på sina campusområden. Vi utvecklar attraktiva campusområden och skapar möjligheter för regional tillväxt genom att förena vetenskap och forskning, näringslivet och en levande stad med varandra. Vi erbjuder bland annat framtidens lokallösningar för högskolor, företag och serviceproducenter samt kostnadseffektiva lokaler som motsvarar kundernas behov. SYK ägs av finska staten och 10 universitet utanför huvudstadsregionen. Företagets balansvärde är ca. en miljard euro och det består av universitetens 310 byggnader. Omsättningen för 2018 var 159,5 miljoner euro. www.sykoy.fi

 

 

Följ Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaksi Sanna Sianoja25.9.2019 09:06:32 EEST | Tiedote

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri, MBA Sanna Sianoja, 49. Sianoja aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta 2019. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mauno Sievänen siirtyy eläkkeelle vuodenvaihteessa. SYK:n hallitus teki valinnan suuresta, noin 80 hakijan joukosta. Hallitus painotti valinnassa kiinteistö- ja rakennusalan kokemusta sekä laaja-alaista strategista ja operatiivista kokemusta niin johtamisesta kuin liiketoiminnastakin. Sanna Sianoja erottui joukosta myös vahvojen vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitojensa ansiosta. – Sanna Sianoja on kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistökehityksen ammattilainen. Hänellä on hyvät valmiudet lähteä kehittämään yliopistokampuksia yhdessä yhtiön muiden ammattilaisten sekä kampuksilla toimivien vuokralaisten kanssa. Sannan tavoitteellinen työskentelyote, hyvät vuorovaikutustaidot ja kansainvälinen kokemus tekivät meihin suuren vaikutuksen, toteaa SYK:n hallituksen puheenjohtaja, Päivi Mikkola. – Odo

Oamk Linnanmaa -rakennushankkeen harjannostajaiset5.6.2019 13:06:43 EEST | Tiedote

Oamk Linnanmaa -rakennushanke on keväällä 2019 saavuttanut ajankohdan, jossa kaikki hankkeeseen sisältyvät toteutusvaiheet ovat käynnistyneet. Keskiviikkona 5.6.2019 pidettävät harjannostajaiset juhlistavat hankeosapuolten yhteistyötä, ja juhlalla kiitetään rakennustyöhön osallistuneita monivuotisesta projektista. Projekti päättyy syksyllä 2020, kun Oamkin toiminta käynnistyy uusissa tiloissa. Oamk Linnanmaa -rakennushanke kokoaa pääosan Oulun ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehitystoiminnoista yhteen rakennukseen Linnanmaan kampukselle. Vaiheistetussa hankkeessa peruskorjattavat uudet, modernit ja monikäyttöiset tilat mahdollistavat tehokkaan yhteistyön Oulun yliopiston kanssa, niin tilojen kuin toiminnankin osalta. Linnanmaan kampus muodostaa pohjoisosaan sijoittuvien ammattikorkeakoulun ja eteläosaan sijoittuvien yliopiston tilojen sekä palveluiden kanssa vetovoimaisen kokonaisuuden, jossa yritystoiminta, tutkimus ja ainutlaatuinen oppimisympäristö kohtaavat. Kasvavaa opis

Kutsu Aurumin peruskivenmuurausjuhlaan 8.5.2.5.2019 13:02:23 EEST | Kutsu

Tervetuloa Aurum-uudisrakennuksen peruskivenmuurausjuhlaan keskiviikkona 8.5.2019 klo 13 osoitteessa Henrikinkatu 2, Turku. Aurumin pääkäyttäjät ovat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemian laitos. Muita käyttäjiä ovat muun muassa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja kirjasto. Uudisrakennus on osa Åbo Akademin ja Turun yliopiston välistä Scientia Aboensis -yhteistyötä. Rakennukseen tulee opetukseen ja tutkimukseen tarkoitetut tilat laboratorioineen, kuntosali- ja ravintolatilat sekä tiloja yrityksille. Tilaratkaisut ovat monikäyttöisiä ja joustavia, ja ne tukevat positiivista synergiaa. Ratkaisut tukevat yhteistä toimintaa ja yhteisiä palveluja. Näin varmistetaan korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2018, ja rakennuksen on määrä valmistua syksyllä 2021. Rakennuksen bruttoneliömäärä on 23 000 neliötä. Aurumin on suunnitellut Aihio Arkkitehdit Oy, ja pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Piia Viit