Säteilyturvakeskus (STUK)

Inga nya utsläpp men spår av Tjernobyl mäts fortfarande i miljön

Dela

År 2019 förekom inte sådana utsläpp av radioaktiva ämnen i miljön som skulle ha skadeverkningar på människors hälsa eller miljön. Uppgifterna framkommer i STUK:s nya rapport ”Strålningsövervakning av miljön i Finland – årsrapport 2019”.

STUK tar ungefär hundra prov på Östersjöns havsvatten, bottensediment, fisk och annan biota och analyserar radioaktiva ämnen i proverna.
STUK tar ungefär hundra prov på Östersjöns havsvatten, bottensediment, fisk och annan biota och analyserar radioaktiva ämnen i proverna.

Av rapporten framgår även att exponering för strålning som artificiella radioaktiva ämnen i miljön orsakade finländare i genomsnitt år 2019 var mindre än 0,02 millisievert. Jämfört med finländarnas genomsnittliga årliga total dos, 5,9 millisievert, är det en liten mängd.  Artificiella radioaktiva ämnen i miljön härstammar huvudsakligen från Tjernobylolyckan 1986 och kärnvapenprov som utfördes i atmosfären på 1950- och 1960-talet.

Alltid aktuell information om strålning i miljön

STUK övervakar strålning i miljön på flera sätt. Den mäter kontinuerligt den yttre dosraten i 260 mätpunkter i hela landet. Den fångar radioaktiva ämnen i utomhusluften med effektiva samlare på åtta orter. Prov, av vilka man mäter radioaktivitet av yt- och dricksvatten, avfallsslam, mjölk och livsmedel, samlas enligt ett exakt årsprogram i olika delar av landet. Programmet innehåller också mätningen av radioaktiva ämnen i människor samt mätningen av radon i inomhusluften.

Strålningsövervakning av miljön i Finland 2019-årsapport innehåller en sammanfattning av resultaten från strålningsövervakningen samt jämförelser med resultat från tidigare år. I rapporten finns också ett sammandrag över övervakningen av Östersjöns radioaktivitet.

LÄNKEN TILL RAPPORTEN Rapporten är på finska, svenska och engelska.

Kontakter

Laboratoriechef Aleksi Mattila, tfn 09 75988473

Bilder

STUK tar ungefär hundra prov på Östersjöns havsvatten, bottensediment, fisk och annan biota och analyserar radioaktiva ämnen i proverna.
STUK tar ungefär hundra prov på Östersjöns havsvatten, bottensediment, fisk och annan biota och analyserar radioaktiva ämnen i proverna.
Ladda ned bild

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum