HAM Helsingin taidemuseoHAM Helsingin taidemuseoHAM Helsingin taidemuseo

INVITATION: Helsinki Biennial’s press day on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. at HAM Helsinki Art Museum and Vallisaari Island

Share

The contemporary art event Helsinki Biennial 2023 will open to the public on Sunday 11 June on Vallisaari Island and at HAM Helsinki Art Museum. Additionally, the event will spread across the city throughout the summer. The biennial will present around 30 international artists and collectives. Through art, Helsinki Biennial 2023 reflects on some of the major issues of our time, such as the loss of biodiversity, political conflicts, and the impact of new technologies. The biennial’s title, New Directions May Emerge, refers to alternative ways of living in and understanding the world, whilst envisioning other potential futures. Approximately half of the works are new commissions.

The media is welcome to explore Helsinki Biennial’s main exhibitions on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. The event starts at HAM Helsinki Art Museum and continues on Vallisaari Island. Helsinki Biennial’s staff and artists will be present at the press event. Please sign up for the press day: Accreditation and sign up for the press day here. Please submit interview requests in connection with the accreditation. Please arrive on time. When arriving at the press event, media representatives will be given ferry passes to access Vallisaari.

PRESS DAY PROGRAMME
10 a.m. Press briefing begins at HAM Helsinki Art Museum
•    10.15–10.30 Speeches by Mayor Juhana Vartiainen, Director of HAM and Helsinki Biennial Arja Miller, and Helsinki Biennial 2023 Curator Joasia Krysa.
•    10.45–11.30 Media representatives are free to explore HAM Helsinki Art Museum’s biennial exhibition. 

The media event will continue on Vallisaari in the Helsinki Archipelago
•    11.30 The first bus leaves from in front of HAM (Eteläinen Rautatiekatu) for the Vallisaari ferry (Lyypekinlaituri by the biennial pavilion, next to the Vanha Kauppahalli / Old Market Hall) leaving at 12.00.
•    12.00 The second bus leaves from in front HAM (Eteläinen Rautatiekatu) for the Vallisaari ferry (Lyypekinlaituri by the biennial pavilion, next to the Vanha Kauppahalli / Old Market Hall) leaving at 12.00.
•    Helsinki Biennial representatives, event staff, and a great number of biennial artists will be present on Vallisaari.
•    On Vallisaari, you can move freely on marked paths. Please note that the complete biennial route is approximately three kilometres long, and the route is not entirely accessible.
•    Media representatives are free to explore Helsinki Biennial’s Vallisaari exhibition until 18.00.

Media representatives will return from Vallisaari to Kauppatori (Market Square) independently
•    Return transports to the mainland leave from the Torpedolahti pier according to regular services. Check the ferry schedule  here.
•     Trip duration is approximately 20 minutes.

More information:

Helsinki Biennial 2023, 11 June – 17 September 2023

Press photos for media Password: HB21media

International PR 
Pelham Communications
Alexia Menikou, alexia@pelhamcommunications.com and Yaz Ozkan, yaz@pelhamcommunications.com, +44 20 8969 3959 

Local PR 
Helsinki Biennial
Reetta Haarajoki, reetta.haarajoki@hamhelsinki.fi
+358 40 168 3669

Keywords

Links

Helsinki Biennial

Helsinki Biennial is an international contemporary art event which takes place on Vallisaari Island and extends to other locations on the mainland. Informed by Vallisaari – a former military island fusing wild nature and urban heritage – sustainable and responsible values lie at the core of Helsinki Biennial. Each edition includes major site-specific commissions by leading international artists. Helsinki Biennial embodies the city’s ambitious cultural vision, committed to developing Helsinki’s art scene both on a grassroots and institutional level. A major initiative of the City of Helsinki, the Biennial is produced by HAM Helsinki Art Museum. Its inaugural edition in 2021, ‘The Same Sea’, was curated by HAM’s head curators Pirkko Siitari and Taru Tappola. 

Subscribe to releases from HAM Helsingin taidemuseo

Subscribe to all the latest releases from HAM Helsingin taidemuseo by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from HAM Helsingin taidemuseo

INBJUDAN: Helsingforsbiennalens pressdag torsdag 8.6 från och med kl. 10 på HAM Helsingfors konstmuseum och Skanslandet25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen öppnar för allmänheten söndagen den 11 juni på Skanslandet och Helsingfors konstmuseum HAM. Evenemanget sprider sig också under sommaren till olika ställen runt om i staden. Det presenterar ungefär 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar med konstens hjälp vår tids brinnande frågor, såsom minskad biologisk mångfald, politiska sammanstötningar och effekter av ny teknologi. Underrubriken Nya riktningar kan uppstå hänvisar till ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Nästan hälften av verken är alldeles nya och aldrig tidigare skådade som skapats enkom för utställningens förevisningsplatser.

Helsinki Biennaalin mediatilaisuus to 8.6. klo 10 HAM Helsingin taidemuseossa ja Vallisaaressa25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali 2023 avautuu yleisölle sunnuntaina 11.6. Vallisaaressa ja HAM Helsingin taidemuseossa. Tapahtuma levittäytyy kesän aikana myös muualle kaupunkiin. Nykytaidetapahtuma esittelee noin 30 kansainvälistä taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Helsinki Biennaali 2023 käsittelee taiteen kautta aikamme polttavia kysymyksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, poliittisia yhteentörmäyksiä ja uusien teknologioiden vaikutuksia. Alaotsikko Uusia suuntia voi syntyä viittaa vaihtoehtoiseen tapaan elää maailmassa ja ymmärtää sitä – sekä kuvitella muita mahdollisia tulevaisuuksia. Teoksista noin puolet on täysin uusia ja ennenkokemattomia ja varta vasten näyttelyn esityspaikkoihin tehtyjä.

Milla Aska: Swirls, HAM galleriet 10.6.2023-30.7.202325.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Swirls av Milla Aska är en utställning med virvlande, hisnande sinnesförnimmelser och snurrande synintryck. Under sitt månglagrade innersta döljer de diffusa ytorna på målningarna ochfärgpennsteckningarnafigurer som långsamt blottläggs sökande sina former. I Askas observationer kopplas icke verbaliserade kroppsliga känslor samman med penseldrag som utforskar ytorna och konturer som stilla förflyktigas.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom