Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL: Bruket av nollavtal och visstidsavtal måste minskas

Dela

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL vill skärpa arbetslivslagstiftningen för att minska risken för missbruk. Visstidsavtal och nollavtal borde motiveras bättre än i dagsläget. Myndigheternas tillsyn ska utvecklas för att förbättra arbetstagarnas rättsskydd.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL kräver att arbetslivslagstiftningen skärps så att samhället kan bli av med ogrundade visstidsanställningar och avtal med varierande arbetstid (nollavtal). Ordförande Päivi Niemi-Laine konstaterar att det borde vara tillåtet att använda nollavtal endast när behovet av arbetskraft varierar osedvanligt mycket. Förbundet publicerade sina mål för regeringsprogrammet på torsdag.

– Arbetsgivaren borde inte i fortsättningen kunna missbruka nollavtal utan konsekvenser. Vi vill att arbetsavtalslagen ska innehålla striktare förbud för ogrundade visstidsanställningar. Tillsynen måste utvecklas för att ta tag i problemen och förbättra arbetstagarens position och rättsskydd i konfliktsituationer.

Niemi-Laine vill påminna om att en arbetsgivare som gör sig skyldig till lönedumpning i dagens läge kommer undan med det.

– Det borde vara straffbart: Att betala för lite lön borde kriminaliseras och myndigheterna borde ha en lagstadgad rätt att ta tag i lönedumpning till exempel med samfundsbot.

– Möjligheten att lägga till en separat paragraf om lönebrott i strafflagen borde utredas. Bevisbördan i fall av lönedumpning ska vara hos företagen.

Ordförande Niemi-Laine ser möjligheter i att utveckla lagstiftningen om lokala avtal. Grunden för lokala förhandlingar ska vara de riksomfattande kollektivavtalen.

– När man utvecklar lagstiftningen om lokala avtal, till exempel arbetstids- och semesterlagen, måste man beakta kollektivavtalens prioritet i förhandlingar om anställningsvillkor.

Niemi-Laine anser att trepartssamarbetet är en god grund för arbetslivsutvecklingen. I samarbetet deltar arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna samt statsmakten.

– Allmänt bindande kollektivavtal tryggar arbetstagarnas minimianställningsvillkor vid sådana företag som inte hör till någon arbetsgivarorganisation. I fortsättningen kommer förhandlingarna på arbetsmarknaden att basera sig på både allmänt bindande och normalt bindande kollektivavtal, som kompletteras av lokala avtal enligt vad som fastställts i de riksomfattande kollektivavtalen.

Nyckelord

Kontakter

Päivi Niemi-LaineFackförbundet JHL:s ordförande

Tel:040 702 4772

Dokument

Länkar

Om

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI

010 77031http://www.jhl.fi

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s cirka 165 000 medlemmar jobbar med många slags uppgifter inom finländsk välfärd, omsorg och säkerhet. Branscher där det finns JHL-anslutna yrkespersoner är vård, omsorg, kosthåll, teknik och infrastruktur, trafik, renhållning och underhåll, förvaltning, fostran, bildning, fritid, kultur, säkerhet och räddning – i kommunerna, statssektorn, företagen och församlingarna. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn.

Följ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Ammattiliitto JHL:n kysely paljastaa: Päiväkotien epäkohtia jää hämärään, syynä varhaiskasvattajien pelko silmätikuksi joutumisesta10.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

JHL:n tekemä laaja kysely kertoo, että vuonna 2021 voimaan astunut laki varhaiskasvatuksessa työskentelevien ilmoitusvelvollisuudesta ei toimi käytännössä lainkaan. Velvoitekäytännöistä on informoitu työntekijöitä huonosti, yli kolmannes vastaajista ei tiennyt lainkaan mistä asiassa on kyse. Myös pelko seurauksista vaientaa työntekijöitä.

JHL: Köpkraften ska tryggas i vinterns och vårens lönehöjningsförhandlingar7.12.2022 08:30:00 EET | Tiedote

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL för under den pågående vintern och inkommande vår förhandlingar om lönehöjningarna år 2023 inom totalt cirka femtio arbets- och tjänstekollektivavtalsområden. JHL kräver att lönehöjningarna som det avtalas om för inkommande år tryggar köpkraften. Den försämring i köpkraften som skett detta år måste stoppas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum