Korkein oikeus / Högsta domstolen

Justitierådet för viss tid Pekka Pulkkinen blir ledamot i högsta domstolen

Dela

Republikens president har fredagen den 25 november 2022 utnämnt ledamoten för viss tid i högsta domstolen (HD), justitierådet Pekka Pulkkinen till en tjänst som ledamot i HD från och med den 1 januari 2023.

Pulkkinen har arbetat som ledamot för viss tid i HD sedan 1.6.2022. Han har tidigare arbetat på justitieministeriet i lagberedningsuppgifter sedan 2001 och i chefsuppgifter inom lagberedning sedan 2018 som lagstiftningsdirektör och senare som enhetschef. Han har deltagit i flera nationella och internationella lagberedningsprojekt, särskilt på bolagsrättens, sakrättens och obligationsrättens områden.

Han har tidigare arbetat som föredragande i högsta domstolen och Helsingfors hovrätt samt som forskare.

Nyckelord

Kontakter

Kanslichef Wilhelm Norrman, tfn 02956 40110, wilhelm.norrman(at)oikeus.fi

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

Ansökan om besvärstillstånd från en jurist som är medlem i Hell’s Angels Motorcycle Club avslogs21.12.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Högsta domstolen (HD) beviljade inte besvärstillstånd i ett ärende där Helsingfors hovrätt och rättegångsbiträdesnämnden hade ansett att sökanden på grund av sitt medlemskap i Hell’s Angels Motorcycle Club var uppenbart olämplig för uppdraget som rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Av denna orsak hade juristens tillstånd att sköta uppdraget återkallats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum