ELY-keskukset

Kainuun ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Nuojuankangas–Seitenoikea välisestä voimajohtohankkeen arviointiohjelmasta (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Jaa
Lausunto koskee Fingrid Oyj:n suunnitteleman uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen maalis-huhtikuussa nähtävillä ollutta ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma). Voimajohtohanke sijoittuu Puolangan, Ristijärven, Paltamon, Vaalan sekä mahdollisesti (sähköaseman sijoittumisesta riippuen) Hyrynsalmen alueelle.
Keskinen, Puolanka. Kuva © Sitowise Oy 2022.
Keskinen, Puolanka. Kuva © Sitowise Oy 2022.

Voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon rinnalle, jolloin johtoalue levenee noin 38–41 metriä. Vaalassa suunnitteilla on myös samaan maastokäytävään sijoittuva 2 x 110 kilovoltin Turkkiselän tuulipuiston voimajohtohanke, jonka tilavaraus on huomioitu tämän hankkeen esisuunnittelussa. Ristijärvellä samaan maastokäytävään sijoittuu myös nykyinen Leppikoski–Seitenoikea 110 kilovoltin voimajohto.

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä Vaalassa Nuojuankankaan ja Jaalangan välisellä osuudella: Pohjoinen vaihtoehto sijoittuu nykyisen 200 kilovoltin voimajohdon pohjoispuolella ja eteläinen vaihtoehto eteläpuolelle. Pohjoinen vaihtoehto erkanee nykyisen 200 kilovoltin voimajohdon rinnalta omaan maastokäytäväänsä noin kuuden kilometrin osuudella, ja eteläinen noin 2 kilometrin osuudella. Uudessa maastokäytävässä 400 + 110 kilovoltin voimajohtoalueen leveys on noin 62 metriä. Lisäksi tarkastellaan teknisiä vaihtoehtoja asutuksen sekä Natura 2000 -alueen kohdalla.

Yhteysviranomainen on tiedottanut arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella kuulutuksella 9.3.–17.4.2023. Nähtävilläoloaikana ELY-keskukseen saapui 17 lausuntoa ja 11 mielipidettä. Palautteissa kiinnitettiin huomiota maisema- ja kulttuuriympäristöjen sekä muinaisjäännösten vaalimiseen, hankkeen vaikutusten lieventämiseen, luontovaikutusten arvioinnin riittävyyteen, asumisterveyteen ja -viihtyvyyteen sekä voimajohtolinjaukseen ja pylvässijoitteluun.

Arviointiohjelmassa esitetään, että ympäristövaikutusten arviointi painotetaan seuraaviin merkittävimmiksi tunnistettuihin kohteisiin:

  • Asutus johtoreitin välittömässä läheisyydessä: Ihmisten elinolot ja viihtyvyys.
  • Metsätalousvaltainen ympäristö: nykyisen johtoalueen levenemisen vaikutukset metsänomistajille sekä metsiin.
  • Viljelykset johtoreitillä: vaikutukset viljelyyn.
  • Johtoreitin varren maisemat ja kulttuurimaiseman arvoalueet: vaikutukset lähi- ja kaukomaisemaan.
  • Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus koko hankealueen näkökulmasta
  • Johtoalueen levenemisen vaikutukset ekologisiin yhteyksiin ja elinympäristöjen jatkuvuuteen
  • Ilmastovaikutukset
  • Tuulivoimahankkeiden sähkönsiirtoreittien yhteisvaikutukset.

Yhteysviranomainen pitää esitettyä painotusta hyvänä. Lisäksi yhteysviranomainen pyytää selostuksessa mm. esittämään lieventämistoimia voimajohtojen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja lieventämiseen.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen siitä antama lausunto kokonaisuudessaan löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/nuojuaseitenoikeavoimajohtoYVA

Ympäristövaikutusten arviointi on lakisääteinen, kaksivaiheinen menettely, joka alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa ohjelman nähtäville ja saadun palautteen pohjalta yhteysviranomainen kirjoittaa ohjelmalausunnon.

Toisessa vaiheessa hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset selvitetään arviointiohjelman mukaisesti ja hankkeesta vastaava kokoaa tiedot arviointiselostukseen. Selostus asetetaan nähtäville ja saadun palautteen perusteella yhteysviranomainen koostaa perustellun päätelmän, jota käytetään hankkeen jatkosuunnittelussa ja liitetään hankesuunnittelun edetessä haettaviin lupiin.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Hankevastaavana YVA-menettelyssä on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, jossa yhteyshenkilöinä toimivat erikoisasiantuntija, maankäyttö ja ympäristö, Tiina Seppänen ja voimajohtosuunnittelun asiantuntijana Eeva Paitula, etunimi.sukunimi@fingrid.fi, puh. 030 395 5000


Ympäristövaikutusten arviointiohjelman on laatinut Fingrid Oyj:n toimeksiannosta konsulttityönä Sitowise Oy, jossa projektipäällikkönä toimii Lauri Erävuori ja projektikoordinaattorina Heli Vainio, etunimi.sukunimi@sitowise.com, puh. 020 747 6000


Yhteysviranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Lisätietoja ympäristöasiantuntija Mari Isojärvi, p. 0295 023 810, mari.isojarvi@ely-keskus.fi

Kuvat

Keskinen, Puolanka. Kuva © Sitowise Oy 2022.
Keskinen, Puolanka. Kuva © Sitowise Oy 2022.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Jalankulku- ja pyörätien suunnittelu maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmella on käynnistynyt (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)1.6.2023 09:56:36 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmelle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hyrynsalmen kunnan kanssa. Tiesuunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja pyörätien suunnittelu välille maantie 891 (Hyryntie) - Teollisuustien liittymä noin 1,1 kilometrin matkalle. Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2023. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2023. Syksyllä 2023 järjestetään Hyrynsalmella avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia.

”Samarbetet mellan aktörerna inom branschen för näringsåtervinning måste utökas”, konstaterades under seminariet i Tammerfors30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Återvinning av näringsämnen innefattar många affärsverksamhetsmöjligheter, och det fordrar samarbete mellan olika aktörer. Företagen som är verksamma inom branschen önskar en enhetlig och förutsägbar lagstiftning för verksamheten. Bland annat dessa spetsteman lyftes fram under miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets seminarium som fokuserade på återvinning av näringsämnen och på att sätta fart på investeringar i industriskala i anslutning till detta.

"Yhteistyötä kierrätysravinnealan toimijoiden välillä on lisättävä", todettiin seminaarissa Tampereella30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Ravinteiden kierrätyksessä on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, ja siihen vaaditaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Alalla toimivat yritykset toivovat lainsäädäntöön yhdenmukaisuutta ja ennustettavuutta. Muun muassa nämä kärkiteemat nousivat esiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä seminaarissa, jossa paneuduttiin ravinteiden kierrätykseen ja siihen liittyvien teollisen mittakaavan investointien vauhdittamiseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme