Kontiotuote Oy

KONTIOTUOTE OY -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2022

Jaa
Vahvaa liikevaihdon kasvua, osittaisjakautuminen PRT-Forestista

Kontiotuote Oy -konsernin vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon liikevaihto kasvoi 38,0 % ja oli 49,2 miljoonaa euroa (H1 2021: 35,6 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa) vastaten 5,0 %:a liikevaihdosta (9,3 %). Konsernin rahoitusasema oli katsauskauden lopussa vahva. Konsernin likvidit varat olivat 30.6.2022 1,3 miljoonaa euroa, lisäksi konsernilla on 12.7.2022 alkaen viiden miljoonan euron shekkitililimiitti.

Konsernin muodostavat Kontiotuote Oy ja sen ruotsalainen tytäryhtiö Kontio Hus Ab. Konserni eriytyi PRT-Forest Oy:stä osittaisjakautumisella, joka tuli voimaan 31.5.2022.

TAMMI-KESÄKUU 2022

  • Kontiotuote Oy -konsernin tammi-kesäkuun 2022 liikevaihto oli 49,2 miljoonaa euroa (35,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 38,0 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat koronapandemian aikana käynnistynyt vapaa-ajan asuntojen myynnin kasvu, onnistumiset talopakettitoimituksissa sekä merkittävät projektitoimitukset.
  • Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain oli seuraava: kuluttajamyynti Suomessa 73 %, julkis- ja projektirakentaminen Suomessa 10 %, vienti 7 % ja muu liikevaihto 10 %.
  • Konsernin liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa). Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat muun muassa poikkeuksellisen voimakas materiaalihintojen nousu sekä kasvua tukevat panostukset tiedonhallintajärjestelmiin ja organisaation kyvykkyyksiin.
  • Konsernin tulos ennen veroja oli 2,4 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa).
  • Konserninomavaraisuusaste oli 30.6.2022 44,4 % ja nettovelkaantumisaste 13,4 %.

KONSERNIN AVAINLUVUT (TILINTARKASTAMATON)

AVAINLUVUT, 1 000 €

1.1.-30.6.2022

1.1.-30.6.2021

1.1.-31.12.2021

Liikevaihto

49 180

35 631

73 530

Liikevaihdon kasvu, %

38,0 %

8,3 %

17,0 %

Käyttökate (EBITDA)

3 718

4 497

7 366

   % liikevaihdosta

7,6 %

12,6 %

10,0 %

Liikevoitto/-tappio (EBIT)

2 460

3 321

5 007

   % liikevaihdosta

5,0 %

9,3 %

6,8 %

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

2 360

3 225

4 792

   % liikevaihdosta

4,8 %

9,0 %

6,5 %

Taseen loppusumma

43 878

39 647

34 103

Omavaraisuusaste, %

42,7 %

45,8 %

46,4 %

Nettovelkaantumisaste, %

18,4 %

18,2 %

16,3 %

Henkilöstömäärä kauden lopussa

288

246

267

Henkilöstömäärä keskimäärin

278

242

249

KONTIOTUOTE OY:N TOIMITUSJOHTAJA MIKA RYTKY:

Konsernin liikevaihto kehittyi tammi-kesäkuussa 2022 erityisen suotuisasti ja kasvoi 38,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat koronapandemian aikana käynnistynyt vapaa-ajan asuntojen myynnin kasvu, onnistumiset talopakettitoimituksissa sekä merkittävät projektitoimitukset. Vahvan kysynnän ansiosta kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli poikkeuksellisen suuri eikä normaalia vuosikiertoon liittyvää kausivaihtelua esiintynyt. Katsauskauden alkupuolella tuotannon kapasiteetti rajoitti kasvua ja pidensi toimitusaikoja. Kapasiteettia ja tehokkuutta on kuluvan vuoden kevään aikana kuitenkin pystytty kasvattamaan merkittävästi, mikä mahdollistaa liikevaihdon kasvun tulevaisuudessa.

Venäjän 24.2.2022 Ukrainaan aloittaman sodan suorat vaikutukset konsernin liikevaihdon kehitykseen ovat olleet vähäiset. Kontion hallitus teki 27.2.2022 päätöksen lopettaa kaikki liiketoiminta ja yhteistyö Venäjällä, ja päätös on toteutettu huomioiden asiakassopimusten ehdot sekä niihin liittyvät juridiset velvoitteet. Vuonna 2021 toimitukset Venäjälle vastasivat noin 0,3 % konsernin liikevaihdosta, eikä Kontio hanki puuta Venäjältä.

Rakennusmateriaalien hinnat ja erityisesti sahatavarahinnat lähtivät poikkeuksellisen kovaan nousuun kesällä 2021, ja hintataso on säilynyt korkealla myös vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Tästä huolimatta onnistuimme katsauskaudella pitämään kannattavuuden kohtuullisen hyvällä tasolla. Oma sahaustoimintamme tasoitti ja helpotti kustannusten hallintaa, mutta korkeat toimitusmäärät pakottivat myös ostamaan normaalia enemmän kallista sahatavaraa. Kiinteät kulut kasvoivat katsauskaudella merkittävästi, mutta olivat kuitenkin suhteellisesti vuoden 2021 ensimmäistä vuosipuoliskoa pienemmät. Kiinteiden kulujen kasvuun vaikuttivat katsauskaudella toteutetut panostukset tiedonhallintajärjestelmien kehittämiseen sekä organisaation kyvykkyyksien vahvistamiseen.

Kotimaan kuluttajamyynnissä omakotitalojen kysyntä on jatkanut positiivista kehitystään. Myös uudistettu vapaa-ajan asumisen mallistomme on otettu hyvin vastaan. Panostukset muuttovalmisliiketoimintaan kuluneen vuoden aikana ovat olleet merkittäviä, ja kuluvan vuoden alussa lanseerasimme uuden Kontio My house -muuttovalmismalliston. My House -mallisto on tuotteistettu, ja sen kehityksessä on huomioitu kuluttajien tarpeet, haaveet ja realiteetit, ja se vastaa hyvin omakotitalorakentajien tarpeisiin. Lisäksi Kontion muuttovalmistalojen myyntiverkostoa kotimaassa on vahvistettu.

Hirsi rakennusmateriaalina kiinnostaa vapaa-ajan kohteiden ja omakotitalojen lisäksi entistä enemmän hoiva-, päiväkoti- ja koulurakentamisessa kuin myös suuremmissa asunto- ja aluerakentamiskohteissa. Julkis- ja projektirakentamisessa kasvu on ollut vahvaa. Inflaation ja liiketoimintaympäristön epävarmuudet ovat kuitenkin hidastaneet asiakkaiden päätöksentekoa sekä projektien käynnistymistä.

Viennin osalta keskitymme valittuihin markkina-alueisiin ja uskomme, että viennin kehittämiseksi toteuttamamme toimenpiteet luovat edellytykset kansainvälisen liikevaihdon kasvulle tulevaisuudessa.

Katsauskaudella on tehty useita rekrytointeja, jotka vahvistavat organisaatiota sekä tuovat uutta osaamista konsernin eri toimintoihin. Johtajien rekrytointiprosessit on saatu vietyä onnistuneesti päätökseen, ja Kontion rakentamispalvelujohtajana on aloittanut 1.2.2022 insinööri Jorma Kariluoma, tehtaanjohtajana 7.3.2022 insinööri Mikko Suontausta sekä henkilöstöjohtajana 1.8.2022 kasvatustieteen maisteri Leena Ilvesluoto.

 

KONTIOTUOTE JA SEN RUOTSALAINEN TYTÄRYHTIÖ KONTIO HUS AB ERIYTYIVÄT OMAKSI KONSERNIKSEEN OSITTAISJAKAUTUMISELLA PRT-FOREST OY:STÄ

PRT-Forest Oy:n yhtiökokous päätti 28.4.2022, että Kontiotuote Oy ja sen ruotsalainen tytäryhtiö Kontio Hus Ab eriytetään omaksi konsernikseen osittaisjakautumisella. Jakautuminen on tullut voimaan 31.5.2022.

Osittaisjakautumisessa syntynyt uusi Kontiotuote Holding Oy omistaa Kontiotuote Oy:n koko osakekannan, joka edelleen omistaa koko Kontio Hus Ab:n osakekannan. Kontiotuote Holding Oy:llä ei käytännössä ole vaikutusta Kontiotuote -konsernin lukuihin. Jakautumisen jälkeen tarkoituksena on, että jakautumisessa syntynyt Kontiotuote Holding Oy sulautuu Kontiotuote Oy:hyn. Kontiotuote Holding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä sulautumisen 10.8.2022. Sulautumisen on tarkoitus tulla voimaan 30.9.2022.

KONTIOTUOTE OY

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mika Rytky, puh. 040 687 8449, mika.rytky@kontio.fi

Avainsanat

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kontiotuote Oy
Ranuantie 224
93100 Pudasjärvi

http://www.kontio.fi

Kontio on yksi maailman suurimmista hirsirakennusten valmistajista ja työllistämme lähes 300 työntekijää. Kontion liikevaihto vuonna 2021 oli 73,5 miljoonaa euroa, ja vientiä oli noin 20:een eri maahan.

Kontion hirsitaloja, -huviloita, -saunoja ja muita hirsirakennuksia valmistetaan tukeista asennusvalmiiksi hirsiksi Kontion omalla tuotantolaitoksella Pudasjärvellä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kontiotuote Oy

Kontiotuote-konsernin vuosikatsaus 1.1.–31.12.20221.3.2023 10:15:38 EET | Tiedote

Tässä vuosikatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. VAHVAA LIIKEVAIHDON KASVUA, IRTAANTUMINEN PRT-FOREST -KONSERNISTA Kontiotuote-konsernin vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 29,6 % ja oli 95,3 (73,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain oli seuraava: kuluttajamyynti Suomessa 72,1 % (69,5 %), julkis- ja projektirakentaminen Suomessa 10,5 % (5,0 %), vienti 10,5 % (12,5 %) ja muu liikevaihto 6,8 % (13,0 %). Vientiä oli kuluneena vuonna 17 (19) maahan. Konsernin käyttökate oli 5,6 (7,4) miljoonaa euroa eli 5,8 % (10,0 %) liikevaihdosta. Käyttökatteen kehitykseen vaikuttivat muun muassa poikkeuksellisen voimakas materiaalihintojen nousu sekä kasvua tukevat panostukset tiedonhallintajärjestelmiin ja organisaation kyvykkyyksiin. Konsernin liikevoitto oli 3,0 (5,0) miljoonaa euroa vastaten 3,1 % (6,8 %) liikevaihdosta. Konsernin rahavarat olivat

KONTIOTUOTE OY:N MUUTOSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN10.11.2022 14:15:56 EET | Tiedote

Yleinen taloudellinen tilanne on koko Euroopassa haasteellinen. Suomessa inflaatio on korkealla, korot nousemassa ja kuluttajaluottamus ennätyksellisen alhaalla. Kontiotuote Oy:n tilauskertymä on aiempaa vuotta alhaisemmalla tasolla eikä ole näkyvissä, että tilanne tulisi kehittymään lähitulevaisuudessa merkittävästi parempaan suuntaan. Varautuakseen muuttuneeseen kysyntätilanteeseen Kontiotuote Oy on käynyt muutosneuvottelut, jotka ovat koskeneet yhtiön koko henkilöstöä. Pienentyneen kapasiteettitarpeen johdosta toteutetaan tuotannon työntekijätehtävien osalta määräaikaisia lomautuksia ja muissa henkilöstöryhmissä määräaikaisia lomautuksia ja enintään 5 irtisanomista. Kontion johtajat, mukaan lukien toimitusjohtaja, pitävät vähintään yhden viikon ylimääräisen palkattoman loman. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 1,5 m€ säästöjä. Toimitusjohtaja Mika Rytky: ”Hirsiomakotitalojen sekä vapaa-ajan asuntojen kauppa on käynyt tilanteeseen nähden hyvin, mutta pudotusta viime vuoden h

Kontiotuote Oy -konsernin liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.20221.11.2022 12:36:11 EET | Tiedote

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, SULAUTUMINEN TOTEUTUNUT Tarkastelujakson (Q1-Q3/2022) liikevaihto kasvoi 30,2 % ja oli 75,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021: 58,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021: 5,6 miljoonaa euroa), vastaten 5,0 % liikevaihdosta. Konsernin rahoitusasema oli katsauskauden konsernilimiitti huomioiden hyvä. Kontiotuote holding Oy ja Kontiotuote Oy sulautuivat Kontiotuote Oy:ksi 30.9.2022.