HUS

Lagen om sexualbrott som förnyas vid årsskiftet ökar antalet besök på Seri-stödcentren

Dela

Offer för sexuellt våld är nöjda med Seri-stödcentrets tjänster.

Finlands lag om sexualbrott förnyas vid årsskiftet. Målet med lagen är att stärka skyddet för den sexuella självbestämmanderätten och den personliga integriteten. En central ändring är att bestämmelsen om våldtäktsbrott ändras så att den grundar sig på samtycke. Ändringen leder till att fler gärningar omfattas av strafflagen. Lagreformen syns också i HUS Seri-stödcenters verksamhet.

”Reformen av strafflagen är utmärkt, men vi oroar oss för det ökande antalet besök vid Seri-stödcentret och hur vi kan svara på detta”, säger Riina Korjamo, ansvarig läkare vid Seri-stödcentret vid HUS.

Lagreformen ökar antalet förundersökningar, åtalsprövningar och åtal till tingsrätterna samt antalet behandlingar i hovrätterna.

”Den förlänger också behandlingstiderna om man inte får tillräckliga resurser för behandlingen. Detta innebär att offrens behov av stöd förlängs och att återhämtningen kan bli långsammare”.

I lagreformen utnyttjades Seri-stödcentrets enkätundersökning

86 procent av klienterna vid Seri-stödcentret vid HUS upplever att de vid centret får sådan service och sådant stöd som de behöver. De anser att psykologtjänster och juridisk rådgivning är de viktigaste tjänsterna i det första skedet. Även kamratstöd skulle ha upplevts som viktigt. Klienterna behöver dessutom bättre tillgång till fortsatt vård, stöd under en längre tid och närtjänster. Den vanligaste orsaken till att tjänsterna inte används är att klienten vill glömma hela saken.

Resultaten framgår av en mellanrapport för den enkätundersökning Seri-stödcentret genomfört. Enkäten besvarades av 235 klienter vid Seri-stödcentret under perioden 1.6.2017–29.2.2020.

Korjamo berättar att resultaten av undersökningen utnyttjas i stor utsträckning i verksamheten.

”Vi genomför aktivt undersökningar som direkt påverkar vårdpraxisen hos oss och på riksnivå. Utifrån resultaten kommer vi till exempel nästa år att utöka psykologresurserna och vi har startat kamratstödsgrupper”.

Resultaten har utnyttjats bland annat för att utveckla Seri-stödcenternätverkets tjänster och i arbetet med att förnya lagstiftningen om sexualbrott.

Suorana HUSista -informationsmöte 2.12.2022: Vård av offer för sexuellt våld vid Seri-stödcentret
Se inspelningen på YouTube genom att klicka på denna länk.

Nyckelord

Kontakter

Riina Korjamo, ansvarig läkare vid Seri-stödcentret vid HUS
riina.korjamo@hus.fi

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum