Säteilyturvakeskus (STUK)

Länderna i Europa utvärderar brandskyddet vid kärntekniska anläggningar – kommentarer begärs om utvärderingsplanen

Dela

EU-ländernas kärnsäkerhetsmyndigheters grupp ENSREG har beslutat att länderna gemensamt ska genomföra en kollegial utvärdering av brandskyddet vid kärntekniska anläggningar i EU-länderna. Alla EU-medborgare och intressentgrupper har nu möjlighet att kommentera utvärderingsplanen.

Kärnsäkerhetsdirektivet kräver en kollegial utvärdering av säkerheten vid kärntekniska anläggningar vart sjätte år. EU-ländernas kärnsäkerhetsmyndigheters grupp ENSREG har beslutat att temat för den kollegiala utvärderingen denna gång ska vara brandskyddet vid kärntekniska anläggningar, vilket i praktiken avser beredskapen för situationer där en eldsvåda skulle bryta ut på en kärnteknisk anläggning.

Planen för att genomföra den kollegiala utvärderingen och den tillhörande planen för samråden med intressentgrupperna har nu publicerats på ENSREG:s webbplats. Planen kan kommenteras till och med den 27 maj 2022.

I Finland kommer den kollegiala utvärderingen att gälla kärnkraftverken i Olkiluoto och Lovisa samt mellanlagret för använt kärnbränsle i Olkiluoto.

Med kärnteknisk anläggning avses inte bara kärnkraftverk, utan även anrikningsverk, kärnbränsletillverkningsanläggningar, upparbetningsanläggningar, forskningsreaktorer, lager för använt kärnbränsle och lager för radioaktivt avfall.

Kommentering sker på internät

Utvärderingsplanen finns tillgänglig för kommentarer på ENSREG:s webbplats till och med den 27 maj: TPR 2 public engagement | ENSREG Enkäten är på engelska.

ENSREG, European Nuclear Safety Regulators Group är en oberoende, rådgivande sakkunniggrupp som består av EU-ländernas kärnsäkerhetsmyndigheter. Beslutet om att starta gruppen fattades av Europeiska rådet 2007. STUK har aktivt deltagit i ENSREG:s arbete ända sedan gruppen startades.

Mer om kollegial utvärdering (bilagor):

  1. Vad är kollegial utvärdering?
  2. En aktuell kollegial utvärdering av hanteringen av åldrandet
  3. En annan aktuell kollegial utvärdering av brandskyddet

Nyckelord

Kontakter

Direktör Kirsi Alm-Lytz, 09 759 88 2663

Dokument

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum