Lenovo Suomi

Lenovo paransi liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan yhdeksännellä vuosineljänneksellä peräkkäin

Jaa

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) julkisti tänään konsernin vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen, joka paransi sekä liikevaihtoa että kannattavuutta yhdeksäntenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Ensimmäisen vuosineljänneksen nettotulos kasvoi 11 % edellisvuodesta 516 miljoonaan dollariin ja 35 % edellisvuodesta 556 miljoonaan dollariin (ei HKFRS [1] perusteella). Liikevaihto kasvoi 17 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, mikä on 5 % enemmän kuin edellisvuonna kiintein valuuttakurssein.

Konsernin liikevaihto muissa kuin pc-liiketoiminnoissa nousi 37 prosenttiin, mikä osoittaa, että palveluvetoinen muutosstrategia ja jatkuvat investoinnit liiketoiminnan monipuolistamiseen ovat tuottaneet tulosta ja edistävät yhä tulevia kasvumahdollisuuksia. Nämä uudet kasvun moottorit, ratkaisut ja palvelut, infrastruktuuriratkaisut ja mobiililiiketoiminta, kasvattivat kaikki liikevaihtoa kaksinumeroisin luvuin edellisvuodesta, mikä edisti sekä liikevaihdon kasvua että Lenovon laajempaa sitoutumista kannattavuuden kaksinkertaistamiseen keskipitkällä aikavälillä. Konserni on edelleen sitoutunut kaksinkertaistamaan investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan (T&k), ja se kasvatti T&k-menoja 10 % edellisvuodesta ja lisäsi T&k-henkilöstöä 29 % edellisvuodesta.

Lenovo tarttuu edelleen vauhdittuvan digitaalisen/älykkään transformaation ja hybridityöskentelyn tarjoamiin mahdollisuuksiin ja selviytyen samalla menestyksekkäästi erilaisista alan haasteista. Kaiken kaikkiaan konserni on edelleen optimistinen alan pitkän aikavälin kasvupotentiaalin ja uusiin kasvumoottoreihin tehtävien investointien tarjoamien mahdollisuuksien suhteen. Lenovo on vakuuttunut siitä, että hyödyntämällä strategiaansa ja toteutustapojaan sekä innovoinnin, operatiivisen huippuosaamisen ja globaalin sekä paikallisen toimintamallinsa ydinosaamista se pystyy selviytymään menestyksekkäästi kaikista makro- ja mikrotason haasteista ketterästi ja joustavasti.

 

Q1 22/23

US$ millions

Q1 21/22

US$ millions

Change

 

Group Revenue

16,956

16,929

0.2%

 

Pre-tax income

691

650

6%

 

Net Income (profit attributable to equity holders)

516

466

11%

 

Net Income (profit attributable to equity holder – non-HKFRS) [1]

556

413

35%

 
 

Basic earnings per share (US cents)

4.39

4.02

0.37

 

"Kasvatimme menestyksekkäästi liiketoimintaamme ja paransimme kannattavuuttamme yhdeksännellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä, ja muiden kuin pc-liiketoimintojen liikevaihtojakauma nousi 37 prosenttiin. Tämä on seurausta strategisesta ennakoinnista, vahvasta toteutuksesta sekä operatiivisesta joustavuudesta", sanoo Lenovon hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Yuanqing Yang. "Vaikka ulkoiset haasteet saattavat jatkua lyhyellä aikavälillä, digitalisaatiokehitys kiihtyy edelleen ja hybridityömalli on tullut jäädäkseen. Luotamme siihen, että pystymme tarttumaan näihin mahdollisuuksiin, ja jatkamme investointeja, innovointia sekä kestävän kasvun ja kannattavuuden parantamista."

Solutions and Services Group (SSG): vahvaa kasvua ja korkeita marginaaleja – konsernin kokonaiskannattavuuden parantuminen

Mahdollisuudet:

Biljoonan dollarin IT-palvelumarkkinat kasvavat edelleen voimakkaasti, ja hybridityöskentelyn lisääntyminen lisää asiakaspalvelun kysyntää. Samoin digitaalisten työpaikkaratkaisujen laajeneminen on lisännyt laitteiden, infrastruktuurin ja työpaikan hallinnan as-a-Service-palvelujen kysyntää. Samaan aikaan vertikaalisten ratkaisujen, kuten älykkään kaupungin, älykkään valmistuksen, älykkään koulutuksen ja älykkään vähittäiskaupan markkinoiden odotetaan kasvavan kaksinumeroisella CAGR:llä vuoteen 2025 mennessä.

Q1 FY22/23 tulos:

 • Viimeisellä neljänneksellä SSG:n kannattavuus ja kasvu olivat korkeat, ja liikevaihto kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta. Käyttökate pysyi korkeana, lähes 23 prosentissa.
 • Tulot kasvoivat vahvasti kaksinumeroisin luvuin kaikilla segmenteillä, ja muiden kuin laitteistosta riippuvaisten hallinnoitujen palvelujen sekä projekti- ja ratkaisupalvelujen osuus SSG:n liiketoiminnasta on nyt lähes puolet.

Kestävä kasvu:

 • SSG jatkaa investointeja ohjelmistotyökaluihin, alustoihin ja toistettaviin vertikaalisiin ratkaisuihin Lenovon oman IP:n avulla, mihin lukeutuu myös TruScale as-a-Service-portfolion jatkuva laajentaminen laajemmille digitaalisen työpaikan ratkaisumarkkinoille.
 • SSG lanseerasi hybridi-/monipilviratkaisuja ja jatkaa kestävän tarjonnan kehittämistä. 
 • Kesäkuussa 2022 julkistettu strateginen kumppanuus PCCW Solutionsin kanssa laajentaa entisestään SSG:n jalansijaa ja mahdollisuuksia rakentaa teknologiaratkaisuliiketoimintaa koko Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

Infrastructure Solutions Group (ISG): FY21/22 ennätyksellinen liikevaihto ja kannattava kasvu jatkuu uudella tilikaudella

Mahdollisuudet:

ISG hyötyi edelleen ICT-infrastruktuurimarkkinoiden vahvasta kasvusta. Pelkästään palvelinmarkkinoiden odotetaan kasvavan kaksinumeroisella CAGR:llä vuoteen 2025 mennessä. Edge-infrastruktuurimarkkinat ylittävät 41 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2025 mennessä, ja tallennustilamarkkinat saavuttavat 36 miljardia Yhdysvaltain dollaria samassa ajassa.

Q1 FY22/23 tulos:

 • ISG:n liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, kasvoi 14 prosenttia edellisvuodesta ja on nyt ollut voitollinen jo kolmena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.
 • Pilvipalveluntarjoajien segmentti sekä palvelin- ja tallennuspalvelut ylsivät kaikkien aikojen liikevaihtoennätyksiin, ja kaikki ylsivät merkittävästi markkinoiden kasvuun.
 • Edge Computing -liiketoiminnan liikevaihto lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta, ja High Performance Computing -liiketoiminta-alueella ISG-liiketoiminta säilytti Top 500 -listan johtavan asemansa, kun Lenovon ainutlaatuista Neptune-nestejäähdytysteknologiaa hyödyntäviä Lenovo-järjestelmiä lisättiin. 

Kestävä kasvu:

 • ISG jatkaa investointeja kattavaan tuotevalikoimaan ja innovaatioihin erityisesti Edge-, Cloud- ja palvelualoilla.
 • ISG pyrkii jatkossakin tasapainottamaan mittakaavan ja kannattavuuden välillä keskittyessään olemaan yksi nopeimmin kasvavista kokonaisvaltaisen infrastruktuurin tarjoajista.

Intelligent Devices Group (IDG): markkinajohtaja edistää innovointia ja monipuolistamista

Mahdollisuudet:

Vaikka pc-markkinat kärsivät tällä hetkellä lyhyen aikavälin haasteista, pc:t ovat edelleen välttämättömyys ja keskeinen tuottavuusväline. Pc-tietokoneiden käytettävissä olevien kokonaismarkkinoiden odotetaan pysyvän pitkällä aikavälillä korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Pc-tietokoneiden ohella skenaariopohjaisten ratkaisujen markkinat kasvavat nopeasti, ja älykkään yhteistyön markkinoiden odotetaan ylittävän 80 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2025 mennessä.

Q1 FY22/23 tulos:

 • IDG säilytti alan johtavan kannattavuuden yli miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevoitollaan ja kasvoi markkinoita nopeammin säilyttääkseen ja vahvistaakseen maailmanlaajuista asemaansa maailman johtavana pc-yhtiönä. Menestys perustui vahvaan kasvuun huippuluokan segmenteillä, kuten peli- ja työasemissa.
 • Älypuhelinten liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia edellisvuodesta, ja kasvu tuli perinteisten vahvojen markkinoiden, Latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Amerikan, lisäksi myös Euroopan ja Aasian ja Tyynenmeren alueen laajentumismarkkinoilta.
 • IDG:n liikevaihdosta 22 prosenttia tulee muista kuin pc-älylaitteista, sulautetusta tietotekniikasta/IoT:stä ja skenaariopohjaisista ratkaisuista, kuten älykkäästä kodista ja älykkäästä yhteistyöstä.

Kestävä kasvu:

 • Lenovo keskittyy edelleen innovointiin koko tuotevalikoimassaan älykkäistä laitteista älykkääseen yhteistyöhön ja älykkäisiin tiloihin. 
 • Älykkäissä laitteissa keskitytään innovatiivisiin muototekijöihin, äärimmäiseen suorituskykyyn, mukautuvaan älykkyyteen ja turvallisuuteen. Digitaalisissa työtiloissa keskitytään saumattomiin yhteyksiin ja integrointiin, jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen yhdistelmän fyysistä ja virtuaalista yhteistyötä.

Operatiivisten toimien kohokohdat ja investoinnit tulevaisuutta varten

Lenovo toteutti hiljattain vihreiden joukkovelkakirjalainojen ensimmäisen liikkeeseenlaskun osana 1,25 miljardin Yhdysvaltain dollarin kaksoistransaktiota Rule 144A/Regulation S -lainojen liikkeeseenlaskun yhteydessä. Liikkeeseenlasku on tähän mennessä suurin teknologiasektorin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvä debyyttiobligaatio maailmanlaajuisesti vuonna 2022[2], ja se on tärkeä virstanpylväs Lenovon ESG-kehityksessä ja tukee sen visiota saavuttaa nettonollavero vuoteen 2050 mennessä. Tämä on tärkeä kehitysaskel yhtiön jatkaessa integroitujen ilmasto- ja kestävyystavoitteidensa edistämistä. Se antaa yhtiölle mahdollisuuden rahoittaa hankkeita ja aloitteita, jotka tukevat ESG-sitoumuksia ja rakentaa älykkäämpää ja kestävämpää tulevaisuutta kaikille. Lisätietoja on saatavilla konsernin Green Finance Frameworkista.

Kesäkuussa 2022 Lenovo avasi virallisesti ovet ensimmäiseen omaan tuotantolaitokseensa Euroopassa. Unkarin Ullossa sijaitseva tehdas keskittyy ensisijaisesti palvelininfrastruktuurin, tallennusjärjestelmien ja huippuluokan pc-työasemien rakentamiseen, joita asiakkaat käyttävät kaikkialla Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, mikä laajentaa entisestään Lenovon globaalia valmistusjalanjälkeä. 

Gartnerin vuotuisessa Global Supply Chain Top 25 -listauksessa vuodelle 2022 Lenovo saavutti kaikkien aikojen korkeimman sijoituksensa ja nousi seitsemän sijaa vuodesta 2021 sijalle 9. Gartner Supply Chain Top 25 tunnistaa ja profiloi yrityksiä, jotka osoittavat erinomaisuutta toimitusketjun hallinnassa korkean riskin toimitusketjun häiriöiden keskellä.

[1] Non-HKFRS measure was adjusted by adding back net fair value changes on financial assets at fair value through profit or loss, amortization of intangible assets resulting from mergers and acquisitions, mergers and acquisitions related charges; and the corresponding income tax effects, if any. [2] Source: Dealogic, Asia excluding Japan, jumbo deals in excess of US$1 billion (equivalent).

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Lenovo Suomi
Linnoitustie 6 C
02600 Espoo

https://www.lenovo.com/fi/

Lenovo

Lenovo Groupin (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) liikevaihto tilivuonna 21/22 oli 70 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja yritys on Fortune Global 500 -listan sijalla 171. Lenovo työllistää 75 000 ihmistä ympäri maailmaa ja palvelee miljoonia asiakkaita päivittäin 180 markkina-alueella. Lenovon visio on tarjota älykkäämpää teknologiaa kaikille, ja se on jatkanut menestystään maailman johtavana pc-palveluntarjoajana laajentamalla toimintojaan infrastruktuuriin, mobiililaitteisiin sekä älykkäisiin ratkaisuihin ja palveluihin. Tämä muutos yhdessä Lenovon innovaatioiden kanssa rakentaa osallistavampaa, luotettavampaa ja kestävämpää digitaalista yhteiskuntaa kaikille. Lisätietoja Lenovosta: https://www.lenovo.com/fi/fi/. Uutiset ja tiedotteet löydät StoryHubista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lenovo Suomi

Lenovo paransi kannattavuuttaan edellisvuodesta kymmenennellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä3.11.2022 12:47:02 EET | Tiedote

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) julkisti tänään konsernin toisen vuosineljänneksen tulokset. Konsernin kannattavuus parani edellisvuodesta jo kymmenettä peräkkäistä neljännestä. Toisen vuosineljänneksen nettotulos kasvoi 6 % edellisvuodesta 541 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin ja konsernin liikevaihto kasvoi 17,1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, mikä oli 3 % enemmän kuin edellisvuonna kiintein valuuttakurssein laskettuna. Kaikkien tärkeimpien liiketoimintojen liikevoitto oli positiivinen, mikä osoittaa, että konserni on edelleen edistynyt kohti tavoitettaan kaksinkertaistaa kannattavuus keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi monipuolisten kasvumoottoreiden kehittyminen jatkui vahvana, kun sekä ratkaisu- ja palveluliiketoiminta että infrastruktuuriliiketoiminta kasvoivat kaksinumeroisia lukuja edellisvuodesta. Muiden kuin pc-liiketoimintojen osuus konsernin kokonaistuloista on nyt yli 37 prosenttia. Konsernin hyvä kassatase tarkoittaa, että se on edelleen sitoutunut kaksinkertaista

Lenovon asiakkaat ovat kompensoineet yli miljoona hiilidioksiditonnia yhä useampien yritysten panostaessa kestävään kehitykseen13.10.2022 10:56:28 EEST | Tiedote

CO2 Offset -kompensointipalvelut laajentuvat valittuihin Lenovo ThinkSystem -palvelimiin. Kompensointivarat sijoitetaan YK:n hyväksymiin aloitteisiin, kuten uusiutuvaan energiaan tai ekologisiin hankkeisiin eri puolilla maailmaa. Kokonaisvaltainen kestävän kehityksen lähestymistapa kattaa matalan lämpötilan juotostekniikan käytön valmistuksessa, as-a-Service-tarjoukset, jotka pidentävät laitteiden elinkaarta, ja omaisuuserien talteenottopalvelut, jotka mahdollistavat ympäristöystävällisen laitteiston hävittämisen ja tukevat kiertotaloutta. Lenovon asiakkaat ovat kompensoineet yli miljoona hiilidioksiditonnia Think-tietokoneiden (pöytätietokoneet, työasemat, kannettavat tietokoneet) hankinnoista. Tämä vastaa yli 215 000 henkilöauton kasvihuonekaasupäästöjä yhden vuoden aikana. Uutuutena yritykset voivat nyt lisätä Lenovon hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin tiettyjen Lenovo ThinkSystem -palvelinten ostoon. Miljoonan tonnin virstanpylväs on tärkeä Lenovon CO2 Offset Services -aloitteell

Lenovon uusi IdeaPad Chromebook tuo pilvipelaamisen kaikkien ulottuville sekä helpon väylän premium-pelaamiseen11.10.2022 16:00:00 EEST | Tiedote

Lenovo esittelee uusimman lisäyksen pelilaitevalikoimaansa. Laajaan, eri taitotasojen peliharrastajien yleisöön suunnattu 16-tuumainen Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook on yhtiön ensimmäinen pilvipelikannettava. Se tarjoaa Chromebook-kategoriassa enemmän tehoa sekä lisää nopeutta ja siinä on myös uusia ChromeOS-järjestelmäominaisuuksia pelikokemuksen parantamiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme