HUS

Lojo sjukvårdsområde arbetar för att förbättra sin tvåspråkiga service

Dela

Lojo sjukvårdsområde har gjort satsningar för att förbättra sin service på svenska. Ledningen följer regelbundet språkfrågan genom bland annat kundnöjdhetsenkäten.

I de senaste rapporterna om kundnöjdhet framgår det att den svenskspråkiga servicen blivit bättre. Kundnöjdheten gällande service på svenska för 2020 ligger nu på 80,4 % vilket är en förbättring från året innan, då den låg på 71,2 %.

”Vi är glada att de satsningar vi gjort för att stärka vår tvåspråkiga service gett konkreta resultat. Det sporrar oss att utveckla oss ytterligare”, säger chefsläkare Tom Löfstedt.

Personalen får starkt stöd från ledningen i språkfrågor

En språkkunskapskartläggning gjordes hösten 2020, där personalens språkkunskaper mättes. Samma höst fick HUS ett nytt tvåspråkighetsprogram. Det innehåller olika åtgärder på flera nivåer, vilka bland annat ska förbättra och förstärka personalens språkkunskaper. HUS har sedan flera år tillbaka också haft språkambassadörer. Språkambassadörerna har i uppgift att främja tvåspråkigheten på enheterna genom att uppmuntra och stödja sina kolleger att prata svenska med varandra och patienterna. Lojo sjukvårdsområde fick många nya språkambassadörer i fjol.

Det är lättare att delta i språkkurser som ordnas av HUS i och med att de nu ordnas på distans. Språkkurserna har också utvecklats och kan skräddarsys för olika yrkesgrupper, som exempelvis läkare. Med intyg på språkkunskaper har beviljandet av språkbrukstillägg ökat. Mängden personer som får språkbrukstillägg har ökat med nästan 30% från juni 2020 till februari 2021. Man har också utvecklat sidor på intranätet där personalen får information och tips gällande språkfrågor.

“Vi vill verkligen stödja personalen när det gäller språkkunskaper och speciellt kunskaper i svenska. Ett av våra mål för i år är därför att öka deltagarantalet i våra språkutbildningar”, berättar Tom Löfstedt. ”Vi hoppas också att man med låg tröskel ger oss respons gällande vår tvåspråkiga service. Det ger oss värdefull information och hjälper oss utveckla vår service vidare”

Avdelningarna erbjuder också själv inspirerande och kreativa sätt att uppmuntra användningen av svenskan. Som exempel kan Lojo sjukvårdsområdets förlossningsavdelning nämnas, som redan i flera år varit aktiv i sociala medier på både finska och svenska.

Nyckelord

Kontakter

Tom Löfstedt
chefsläkare, HUS Lojo sjukvårdsområde
tfn. 050 373 1288
tom.lofstedt@hus.fi

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum