Kuluttajaliitto

Minska på elräkningen genom att ändra avtalet?

Dela

Konsumentförbundet uppmanar konsumenter att kontrollera sitt eget elavtal innan vintern kommer. Om du inte har förbundit dig till ett avtal för viss tid är det nu ett bra tillfälle att utvärdera om du genom att byta eller ändra elavtalet kan minska på de växande kostnaderna när det gäller elenergi. Att konkurrensutsätta och jämföra priser har en allt större betydelse, då priserna på nya elavtal är rekordhöga och prisskillnaderna dessutom är höga.

”Förvånansvärt få har konkurrensutsatt sitt elavtal, trots att konsumenten skulle ha möjlighet att få ett mera fördelaktigt avtal genom att göra det”, säger Kristel Pynnönen som fungerar som jurist i boendeärenden på Konsumentförbundet.

Förutom att man genom att jämföra avtal kan få ett fördelaktigt pris kan man välja den el man vill. Elen kan exempelvis ha producerats helt från fossilfria källor.

”Det lönar sig för var och en att jämföra elbolagens pris innan man ingår ett nytt avtal men även det nuvarande avtalets villkor lönar dig sig att kontrollera. Likaså lönar det sig att bekanta sig med olika avtalstyper och fundera vilket som lämpar sig bäst för den egna förbrukningen”, säger Pynnönen.

Priserna kan man jämföra på hemsidan som Energimyndigheten upprätthåller sahkonhinta.fi. Pynnönen uppmanar ändå till en viss försiktighet när man väljer elbolag. ”Om bolaget inte är bekant för dig från tidigare så kolla upp bolagets bakgrund och pålitlighet innan du ingår avtalet.”

På hur sätt konkurrensutsätter jag elen i praktiken?

Kristel Pynnönen öppnar upp elavtalets detaljer som man bör känna till när man konkurrensutsätter samt ingår elavtal: ”Elräkningen består av tre delar: priset på el, priset på elöverföring och skatter. Av dessa är det bara elprisets andel som du fritt kan konkurrensutsätta och ingå avtal om med vilken som helst elbolag, oavsett var du bor. Det förekommer konsumenter som således inte upplevt det värt att konkurrensutsätta enbart denna andel av elavtalet.”

”Det lönar sig ändå alltid att jämföra priser”, påminner Pynnönen. ”Åtminstone då man gör ett avtal för viss tid, men även då man ingår ett avtal tills vidare.”

Så här jämför du elavtal och väljer rätt avtalstyp:

Pris

Kontrollera energiavgiften (snt/kWh eller c/kWh) och grundavgiften (€/mån). Grundavgiften (eller månadsavgiften) kan variera mellan några euro och vissa elbolag erbjuder även ett elavtal utan grundavgift. Exempelvis, enligt en utredning gjord av Helsingin Sanomat (1 augusti 2022), varierade elpriset från 13,43 cent per kilowattimme till mer än 30 cent.

Avtalstyp

Överväg vilken avtalstyp som passar dig. De vanligaste avtalstyperna är avtal som är ikraft tills vidare och avtal för viss tid med fast pris.

  1. I ett avtal som är ikraft tillsvidare bör elförsäljaren meddela prishöjningen en månad på förhand. Fördelen med att avtal som är ikraft tillsvidare är att man kan jämföra priser och byta avtal ifall man upplever att man kan köpa el av en annan försäljare mera fördelaktigt. Mest nytta har man alltså av ett avtal som är ikraft tillsvidare ifall man är aktiv och följer med prisutvecklingen samt jämför priser. Prisnivån ändrar ändå inte i samma snabba takt som den gör gällande börsel.
  2. Ett avtal på viss tid med fast pris har den fördelen att priset på el samt kostnaderna för din ekonomi går att förutspå på förhand. Avtalen på viss tid har i huvudsak fast pris och de innebär alltså att priset inte ändrar. Ifall priset stiger höjs inte ditt pris, men o andra sidan ifall priset sjunker så betalar de ett högre pris än marknadspriset. Det längsta möjliga tidsbestämda avtalet som binder konsumenten är två år enligt lagstiftningen. Om avtalet ingåtts för en längre tid är det bindande för säljaren, men inte för konsumenten.
  3. Om du som förbrukare av el är aktiv, intresserad av att följa med priser samt redo att flexibelt flytta din elförbrukning till billigare timmar på dygnet kan börsel vara rätt val för dig. Priset på börsel kan dock variera kraftigt, även per timme. Priset på börsel kan variera från mycket högt till nästan gratis. Men om du lyckas schemalägga hushållsaktiviteter, som att tvätta kläder, laga mat och ladda din elbil, till billiga timmar, kan du genom börsel spara mycket pengar.

Kontakter

Kristel Pynnönenlakimies (asumisasiat)Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Tel:040 579 6978

Länkar

Om

Kuluttajaliitto
Kuluttajaliitto
Ritarikatu 1 B
00170 HELSINKI

info@kuluttajaliitto.fihttps://www.kuluttajaliitto.fi/

Suomen ainoa yleinen kuluttajien ja julkisten palvelujen käyttäjien edunvalvonta-, koulutus- ja neuvontajärjestö.

Finlands enda allmänna intressebevaknings-, utbildnings- och rådgivningsorganisation för konsumenterna och användare av offentliga tjänster.

Följ Kuluttajaliitto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kuluttajaliitto

Kyselytutkimuksen tulokset julki: enemmistö suomalaisista kertoo onnistuneensa vähentämään ruokahävikkiä14.9.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tuore valtakunnallinen kyselytutkimus paljastaa, että enemmistö suomalaisista (74 %) on omasta mielestään onnistunut vähentämään oman taloutensa ruokahävikin määrää viimeisen vuoden aikana. Myös tulevaisuudessa suurin osa aikoo pitää ruokahävikin minimissä. Kyselyn tuloksista löytyi myös jonkin verran eroja maakunnittain tarkasteltuina. Esimerkiksi hävikin vähentämiseen aiotaan tulevaisuudessa keskittyä vahvimmin Etelä-Savossa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa sekä Kymenlaaksossa.

Kuluttajaliiton liittokokouksen kannanotto: Palveluja saatava myös ilman digitaalista osaamista12.9.2022 16:16:42 EEST | Tiedote

Kuluttajaliiton liittokokous vaatii, että kuluttajille tulee turvata mahdollisuus arjen välttämättömien asioiden hoitamiseen myös muulla tavoin kuin sähköisesti. Vaikka digitalisaatio helpottaakin monen arkea, liittokokous muistuttaa, että kaikilla ei ole mahdollisuutta hoitaa asioitaan digitaalisissa palveluissa. Kuluttajaliittoon tulee palautetta erityisesti palvelunumeroista sekä liikenteen matkalippujen hankinnan hankaluuksista.

Helpotusta sähkölaskuun sopimusta muuttamalla?8.8.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Kuluttajaliitto kehottaa kuluttajia tarkistamaan oman sähkösopimuksensa ennen talven tuloa. Mikäli ei ole sitoutunut määräaikaiseen sopimukseen, on nyt hyvä arvioida voisiko sähkösopimusta muuttamalla saada helpotusta oman talouden menoihin sähköenergian osalta. Kilpailuttamisella on tällä hetkellä entistä suurempi merkitys, kun uusien sähkösopimusten hinta on ennätyksellisen korkealla ja hintaerot suuret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum