Marketing Finland ryMarketing Finland ry

MUUTOKSEN ROIHU SYTTYY, KUN IHMISTÄ KUUNNELLAAN – NETPROFILEN, SIUN SOTEN JA VISMAN MUUTOSVIESTINNÄSTÄ VUODEN VIESTINTÄTYÖ, VIESTINTÄTOIMISTO DRUMISTA VUODEN VIESTINTÄTOIMISTO

Jaa
Netprofilen Siun Sotelle ja Vismalle toteuttama Muutoksen roihu syttyy, kun ihmistä kuunnellaan -työ valittiin Vuoden viestintätyöksi Finnish Comms Awards 2021 -kilpailussa. Vuoden viestintätoimistona palkittiin Viestintätoimisto Drum. Vuoden viestintäkonsultiksi valittiin Jirimiko Oranen Netprofilesta.

Tänä vuonna uutena tunnustuksena jaettiin Vuoden timantti -palkinto, jonka voitti Sari-Liia Tonttila Ahjo Communicationsilta. Vuoden ajatusjohtajana palkittiin Millariikka Rytkönen Tehyltä ja parhaaksi pitchaajaksi valittiin Erkki Salo John Nurmisen Säätiöltä. Finnish Comms Awards viettää tänä vuonna 10. juhlavuotta. Kilpailun järjestää Marketing Finland yhteistyössä VaLa Ry:n kanssa.

Monessa Finnish Comms Awards -voittajatyössä näkyy pandemia-ajan henki ja eetos. Tuomaristoa puhuttelivat erityisesti yhteiskunnalliset aiheet sekä strategisesti vahvat ja ihmistä lähellä olevat viestintä- ja vaikuttamistyöt. Viestintätoimiston asiakkaan ja toimiston välinen yhteistyö on usein saumatonta ja pitkäjänteistä, minkä vuoksi töiden arvioinnissa painotetaan erityisesti asiakaskokemusta ja asiakkaan kokemaa arvoa.

– Tänä vuonna kilpailu keräsi ennätysmäärän osallistujia, ja kilpailuhakemuksia jätettiin peräti 132. Mukana oli myös aikaisempaa laajempi joukko viestintää hyödyntäviä yrityksiä ja viestinnän palveluita tarjoavia toimistoja, kuten viestintätoimistoja, mainostoimistoja sekä vaikuttajayhteisöjä. Kilpailuun osallistuneita töitä tarkastelemalla saa monipuolisen katsauksen viestinnän voimasta johtamisen työkaluna, toiminnan edistäjänä ja tunnettuuden kasvattajana, sanoo Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Voittajat palkittiin 11.11.2021 Finnish Comms Awards -gaalassa, joka keräsi peräti 230 osallistujaa toimistoista ja asiakasyrityksistä. Pallkintojen jaoan ja kolmen ruokalajin illallisen lomassa kuultiin livemusiikkia sekä nautittiin tanssiesityksistä Emil Hallbergilta ja Lucy Evansilta. Tunnelma oli poikkeuksellisen korkealla ja huomasi kuinka paljon kohtaamisia, kollegojen ja tuttujen tapaamista oli kaivattu. Tapahtumasta saatu palaute oli yksimielistä –odotukset ylittyivät ja takana on huikea ilta, jota kuvailtiin parhaimmaksi tapahtumaksi mitä alalla on järjestetty. Tilaisuuden juontajana toimi kirjailija ja puhetaiteilija, Röyhkeyskoulun perustaja Jenni Janakka.

Yhteistyökumppaneina softataloja sekä Marketing Finlandin jäseniä

Finnish Comms Awards -gaalan yhteistyökumppaneina olivat tänä vuonna Cision, Visma Severa ja Visma Sign, Freja Logistics, Grano, Liana Technologies, STT viestintäpalvelut, Ranskalainen kauppa, Lejos, Orkla, Berner ja Fazer.


Tuomariston perustelut voittajista:

Vuoden viestintätyö: Siun sote, Visma ja Netprofile

Vuoden viestintätyö edustaa perinteisiä ja vitaaleja hyveitä, jotka tuntuvat unohtuvan erityisesti välttämättömien, vaikeiden ja suurten muutostilanteiden äärellä. Muutoksen johtaminen on viestintää ja toimintaa. Vaikuttava ja muutosta edistävä viestintä ei ole yksisuuntaista, vaan perustuu kunnioittavaan vuorovaikutukseen ja eri osapuolten kuulluksi tulemiseen. Asiakkaan sanoin: “Viestintäkonsultit, jotka puhuvat saumatta ylimmän johdon kieltä ja ymmärtävät samalla ruohonjuuritason työntekijöiden huolet, ovat harvinainen voimavara.”

Vuoden viestintätoimisto: Viestintätoimisto Drum

Vuoden viestintätoimisto päätti sijoittaa pandemia-ajan voimavaransa omaan henkilöstöön. Se halusi sekä vaalia että uudistaa yrityskulttuuriaan ja palauttaa työn ilon. Toimisto loi uusia rakenteita työhyvinvointiin ja piti yllä keskustelua aiheesta. Keskittyminen tuotti tulosta: etäapatiasta selvittiin vahvistuneena työyhteisönä. Toimisto sai ensimmäisenä viestintätoimistona Suomen Mielenterveys ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkin. Samaan aikaan toimisto teki myös taloudellisesti erittäin hyvän tuloksen ja sai vuotuisesta asiakaskyselystään kaikkien aikojen parhaan arvion. Toimisto menestyi jälleen myös Finnish Comms Awards -kilpailussa.

Vuoden viestintäkonsultti: Jirimiko Oranen, Netprofile

Pitkä ja monipuolinen ura viestinnän strategisessa konsultoinnissa, kriisiviestinnässä, kansainvälisissä viestinnän johtotehtävissä ja yritysjohdon viestinnän valmennuksissa näkyvät tämän vuoden viestintäkonsultin asiakastöissä ja asiakkaiden antamissa lausunnoissa. Hän osaa tuoda esiin viestinnän strategisen merkityksen organisaatioiden johdolle. Hän selvittää syvällisesti asiakkaan tarpeet ja puhuu sujuvasti sekä liikkeenjohdon että ruohonjuuritason kieltä. Hänen työnsä jälki on varmaa, tasalaatuista ja vaikuttavaa. Voidaan sanoa, että ympyrä sulkeutuu tänään 10-vuotisjuhlassa. Hänet palkittiin aikoinaan tämän viestintäkilpailun ensimmäisessä gaalatilaisuudessa Vuoden viestintätyöstä.

Vuoden Timantti: Sari-Liia Tonttila, Ahjo Communications

Viestintätoimistojen hallitus haluaa nostaa esiin ja palkita pandemian aiheuttaman historiallisen poikkeusajan vuoksi kriittisille toimialoille tehtyä pitkäjänteistä viestintäkonsultointia ja vaikuttavaa viestintätyötä. Tällä tunnustuksella hallitus haluaa osoittaa kollegiaalista arvostustaan viestintätoimiston perustajalle, toimialan edistäjälle, kokeneelle, palkitulle ja arvostetulle viestintäkonsultille, jonka pandemian aika on puristunut timantiksi.

 

Vuoden ajatusjohtaja: Millariikka Rytkönen, Tehy

Tämä vuoden ajatusjohtaja ei pelkää laittaa itseään likoon edustamansa asian puolesta. Hän on somen seuratuimpia työmarkkinajohtajia, aktiivinen keskustelija, kolumnisti ja tuttu esiintyjä TV:n ajankohtaisohjelmissa ja uutisissa. Hän on sote-alan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille samaistuttava äänitorvi, joka saa oman porukkansa innostumaan ja lähtemään mukaan toimimaan ja viemään yhteistä viestiä eteenpäin. Hän on oma itsensä, koska kaikki muut ovat jo varattuja. Hän noudattaa viestintäkoulutuksessaan saamaansa oppia: “Ole oma itsesi, se toimii.”

Vuoden pitchaaja: Erkki Salo, John Nurmisen Säätiö

Kilpailun parhaan pitchaajan tittelin vei nyt ensimmäistä kertaa viestintätoimiston sijaan brändin edustaja. Jokainen työ pitchattiin tuomaristolle, ja tämän pitchaajan energia sekä positiivinen asenne valloittivat tuomariston. Pitchauksessa nousi todella selkeästi esiin positiivnen energia sekä esitystapa. Hän tuli lähelle tuomaristoa, oli rauhallinen, hyväntuulinen ja selkeä. Hän piti kuulijat kiinnostuneina ja osasi kertoa työn kannalta olennaisimmat seikat kiehtovasti ja vakuuttavasti.

Asiakastöiden kategoriavoittajat:

Lifestyle, terveys ja hyvinvointi

Podiatri – podcast-sarja lääkärin elämästä

Boehringer Ingelheim & Suomen Podcastmedia

Huippusuoritus toimistolta, joka on luovalla tavalla ratkonut asiakkaan haastetta aiemmin heikosti tavoitetun kohderyhmän saavuttamisessa. Ansiokasta on ylittää edelleenkin melko tyypillisen yrityspropagandan vaatimustaso aidosti kohderyhmää puhuttelevilla ajankohtaissisällöillä yhä uudestaan.

Kauppa ja palvelut

Pullonpalautusautomaatti, joka sai jonoa kauppoihin

TOMRA & Viestintätoimisto Drum

Viestintätyössä on tehty välttämättömyydestä hyve ja hyödynnetty täysimääräisesti aktiivisten mediasuhdepalvelujen mahdollisuudet niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. Mediaviestintää on tuettu somessa, mikä osoittaa ymmärrystä perinteisen ja sosiaalisen median vaikutuksista toisiinsa. Temppuja ei ole tarvittu: Monelle tutussa arkisessa ympäristössä tapahtuva teknologiaa hyödyntävä edistysaskel uusintaa mediassa yhteistä todellisuutta samalla kun se tuottaa positiivisia tuloksia asiakkaan liiketoiminnassa.

Julkishallinto ja järjestöt

RuokaTutka – Suomi näyttää Euroopalle mallia lasten ja nuorten ruokakasvatuksessa

Ruokavirasto & Kaiku Helsinki Cocomms

Monitahoinen, pitkäjänteinen, vuorovaikutteinen, informatiivinen, aktivoiva ja vaikuttava viestintätyö, joka tavoittaa kattavasti kohderyhmänsä, lapset, nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattikasvattajat. Esimerkki hyvin suunnitellun, resursoidun ja toteutetun viestintäyhteistyön mahdollisuuksista saada aikaan muutosta ja kestäviä tuloksia ikäluokat tasapuolisesti tavoittaen.

Teollisuus ja rakentaminen

Pörssin hiljaisesta suorittajasta kuoriutui teknologiaparkettien partaveitsi

Etteplan & Netprofile

Viestinnän, mediasuhteiden, somen ja sisältömarkkinoinnin keinoja on hyödynnetty monipuolisesti asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Viestinnän eri ulottuvuuksien teknisen hallinnan lisäksi asiakas on hyötynyt toimiston toimialatuntemuksesta ja kyvystä tarkastella ja puhutella laajasti asiakkaan tärkeimpiä sidosryhmiä. Samalla on osoitettu ymmärrystä mediamaiseman ja viestintäteknologian muutosvoimiin erityisesti pandemian pakkotilanteessa, jossa mahdollisuudet viestiä f-2-f ovat poissa laskuista.

Liikenne ja logistiikka

Ei haukku haavaa tee

Matkahuolto & No No No

Työn ytimessä on ymmärrys tilaajan perustehtävästä ja asiakastyytyväisyyden merkityksestä tämän liiketoiminnalle ja maineelle. Haasteeseen on tartuttu rohkealla ja reippaalla otteella luottaen tilaajan kykyyn lunastaa asiakaslupauksensa. Samalla on voitu vahvistaa henkilöstön motivaatiota ja ammattiylpeyttä, joka puolestaan heijastuu asiakastyytyväisyyteen. Viestinnän keinovalikoimaa on käytetty luovasti ja herätelty eri sidosryhmiä tunnistamaan tilaajan vahvuudet kilpailutilanteessa. Kilpailijan ongelmista on hyödytty tyylipisteitä menettämättä. Haukku ei tee haavaa – ja rehellisyys maan perii.

Teknologia

75 prosentin henkilöstömäärän kasvu alalla, jolla on osaajapula

Luoto Company & Viestintätoimisto Drum

Ansiokasta toimintaa viestintätoimistolta suhteessa mediaan. Asiakkaan tarve ja ratkaisumalli on onnistuneesti esitetty aikamme ilmiönä. Tarinan jatko kiinnostaa – kuinka pitkälle organisaatiomalli kantaa ja miten hyvin se onnistuu ratkomaan alan haasteita, kun mallia on tarkoitus levittää.

Yritys- ja organisaatioviestintä

 

Vuorovaikutuksesta rakennettiin menestystekijä OX2:lle

OX2 & Brunnen Communications

Vaativien isojen investointihakkeiden onnistuminen vaatii huolellisen sidosryhmäkartoituksen ja -tuntemuksen, pitävät perustelut sekä jatkuvaa vuorovaikutusta, jossa myös paluukanava pysyy auki. Ilman tällaista viestinnän asiantuntemusta, suunnittelua, konsultointia, valmennusta ja käytännön toteutusta voidaan menettää merkittäviä mahdollisuuksia niin kansantalouden kuin yritystalouden näkökulmasta. Tässä työssä lähtökohdat on ymmärretty ja luotu muissakin vastaavissa hankkeissa käyttökelpoinen toimintamalli. Vuorovaikutukseen panostamisesta on tullut asiakkaalle kriittinen menestystekijä.

Vastuullisuusviestintä

 

The Polite Type – fontti, joka vaientaa vihapuheen

TietoEVRY & TBWA\Helsinki

Kunnianhimoinen tavoite ja toteutus huomattavalla panostuksella mediasuhteisiin on yltänyt puheenaiheeksi ja profiloinut hyvin tarkoitustaan vastaavasti työn tilaajaa sekä sisäisesti että ulospäin. Kampanjaluonteinen viestintäteko on hyödyntänyt taitavasti tilaajan omaa ydinosaamista. Vastuullisuus on rakentanut uutta yrityskuvaa.

Strateginen viestintäkonsultointi

 

Nobodystä ajatusjohtajaksi – mySafetyn kasvutarina

mySafety & Viestintätoimisto Manifesto

Strategisen tason viestintäyhteistyötä on kuvattu monipuolisesti ja osoitettu, että toimisto on onnistunut tuomaan viestinnän osaksi asiakkaan yritysstrategiaa, ja viestintä nähdään nyt yhtenä menestyksen kivijalkana.

Kriisi- ja poikkeustilaviestintä

Mainekriisi Ähtäri Zoo Karhulassa selätettiin ennakoivalla viestinnällä

Ähtäri Zoo & Brunnen Communications

Onnistuneeseen vuorovaikutukseen luottanut ansiokas kriisiviestintätyö. Asiakkaan kriisi realisoitui strategisesti tärkeällä hetkellä. Tiivis, ketterä ja avoin yheistyö asiakkaan ja toimiston välillä on ollut tilanteessa tarpeen. Sekä asiakas että toimisto olivat valmiita rakentavaan vuoropuheluun. Lukuisista sidosryhmistä tunnistettiin kriittisimmät, ja niiden kanssa aloitettiin aktiivinen vuoropuhelu, joka myös johti käytännön toimiin. Asiakaspalaute kertoo tyytyväisyydestä ja huojentuneisuudesta.

Muutosviestintä

Muutoksen roihu syttyy, kun ihmistä kuunnellaan

Siun Sote & Visma Numeron & Netprofile

Perusteellista viestinnän kehittämistä lähtötilanteen analyysistä suunnitteluun ja toteutukseen. Vastavuoroisuus sidosryhmien kanssa ei ole jäänyt juhlapuheiden tasolle vaan luottamusta on kyetty rakentamaan hierarkisen organisaatiokulttuurin haastavista lähtökohdista. Asiakkaan arvion mukaan toimiston apu on ollut kriittisen tärkeää välttämättömän tietojärjestelmän käyttöönotossa: “Viestintäkonsultit, jotka puhuvat saumatta ylimmän johdon kieltä ja ymmärtävät samalla ruohonjuuritason työntekijöiden huolet, ovat harvinainen voimavara”.

Vuoden tapahtuma, lanseeraus tai repäisy

Yli 23 000 kertaa hymy opettajan huulille

Studeo & Republic of Communications

Omaa, ostettua ja ansaittua näkyvyyttä on käytetty rakentavasti koko kansaa koskettavan koulumaailman tervehdyttämiseen opettajien jaksamisen kautta. Onnistuessaan monta ikäluokkaa koululaisia saa mahdollisesti nauttia paremmin jaksavan ja motivoituneen opetusammattilaisen arvokkaasta työstä. Samalla vahvistuu ja kertautuu mielikuva hyvästä opettajuudesta ja koulusta kansakunnan voimavarana. Onnistunut sidosryhmätyö näyttää muillekin hyvää suuntaa eteenpäin – ja palkitsee asiakkaan myös taloudellisesti.

Ansaittu näkyvyys ja mediasuhteet

Strateginen mediaviestintä nosti Ponssen Scorpion-harvesterin koko maailman tietoisuuteen

Ponsse & SEK

Kansainvälinen mediakampanja on hoidettu hyvin pätevästi ja viitseliäästi ja saavutettu erinomaisia tuloksia. Asiakkaalla on ollut aihetta tyytyväisyyteen ja luottamus yhteistyössä toimiston kanssa on vahvistunut. Sisällöllisesti painotus vastuulliseen metsätalouteen on edelläkävijän valinta. On tärkeää, että tarina kantaa jatkossakin. Kestävää lisäarvoa tilaajalle syntyy oikeiden sidosryhmien huomion ansaitsemisesta omin avuin, eli asiakastarpeeseen vastaavalla innovatiivisella tuotteella ja oikeita yleisöjä puhuttelevilla, perustelluilla ja kohdennetuilla avainviesteillä.

Pro Bono

#mitäkuuluu – itsetuhoisuudesta voi ja pitää kysyä

Mieli ry & Viestintätoimisto Manifesto

Kampanjassa on käytetty median ja somen keinoja niille ominaisilla, tuloksellisilla tavoilla kaikkien suomalaisten huomion kiinnittämiseksi kansallisesti painavaan aiheeseen. Asiakkaan kiitos toimiston kyvystä yltää ilmiselvien kampanjaideoiden toiselle puolelle kertoo keskinäisestä arvostuksesta, luottamuksesta ja tinkimättömyydestä pro bono -työssä.

Vuoden Varainhankintateko

 

#MEIDÄNMERI-kampanja – Auta Muumeja pelastamaan #MEIDÄNMERI

Moomin Characters & John Nurmisen Säätiö sr & Rights and Brands & Kobra Agency

Vuoden varainhankintateko -kategoriassa pisteitä tulee nimenomaan varainhankinnallisesta onnistumisesta. Varainkeruukampanjan osapuolet ovat kiinnittäneet yritysten, julkisyhteisöjen ja suuren yleisön huomiota Itämeren tilaan ja merkitykseen meille kaikille. He ovat onnistuneet myös taloudellisessa tavoitteessaan. Tässä työssä teema ja tuote yhdistyivät loistavasti. Kampanjan verkkosivut ja materiaalit hurmaavat kenet tahansa. Tulokset ovat erinomaiset.

– Yksi yhdistävä tekijä korostui Vuoden varainhankintateko -kategoriassa menestyneissä kisatöissä ja se oli kumppanuus. Laajalla ja luovalla yhteistyöllä myös voittaja #MEIDÄNMERI-kampanja onnistui saavuttamaan huikeita tuloksia, kommentoi Pia Tornikoski, VaLa ry:ltä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Päätuomari Tiinu Wuolio, toimitusjohtaja, Viestintätoimisto Medita Oy, tiinu@medita.fi

Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Marketing Finland,
riikka-maria.lemminki@marketingfinland.fi

Pia Tornikoski, pääsihteeri, VaLa ry, paasihteeri@vala.fi

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Marketing Finland ry
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki

010 248 1060https://www.marketingfinland.fi/

Marketing Finland on markkinoinnin liike, johon voivat liittyä jäseniksi markkinointia ja viestintää tekevät yritykset sekä alan palvelutarjoajat. Marketing Finlandin jäsenet ovat mukana ostamassa ja tuottamassa suurinta osaa Suomessa tehtävää markkinointia ja viestintää.

Marketing Finland kuuluu maailman johtaviin markkinoinnin verkostoihin: WFA, 90 % maailman markkinointiostoista, EACA, 2500 markkinoinnin ja viestinnän organisaatiota ja 120 000 ammattilaista 30 Euroopan maasta ja ICCO, 3000 viestintätoimistoa globaalisti 66 maasta.

Marketing Finlandin tehtäviin kuuluvat muun muassa edunvalvonta, alan koulutukset, konsultointi, sekä verkostojen rakentaminen. Marketing Finland järjestää Suomessa markkinoinnin ja viestinnän johtavia kilpailuja kuten Cannes Lions, Effie Awards Finland, Finnish Comms Awards, Young Lions Finland ja Vuoden brändinrakentaja.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Marketing Finland ry

Porisuhde-kampanja putsasi palkintopöydän – Effie Awards Finland voittajat 2022 on julkistettu10.2.2023 08:34:30 EET | Tiedote

Maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu Effie Awards järjestettiin Suomessa nyt 21. kerran. Kilpailu huipentui 9.2.2023 järjestetyssä gaalassa, jossa palkittiin suomalaisia markkinoinnin töitä yhdellä Grand Effiellä, kahdella kultaisella, kahdella hopeisella ja kuudella pronssisella Effiellä. Effie Awards Finlandia järjestää Marketing Finland yhteistyössä Sanoma Media Finlandin kanssa.

Effie Awards Finland starttaa tänään – päätuomarina tamperelaisen Villivision toimitusjohtaja Anna Lehtisalo19.9.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu Effie Awards järjestetään Suomessa jo 21. kerran. Kilpailua järjestää Suomessa Marketing Finland ry. Tuomarointia ohjaa ja valvoo ohjausryhmä, joka koostuu kokeneista markkinoinnin ammattilaisista, jotka edustavat alan toimistoja, markkinoinnin ostajia, mediaa, tutkimusyrityksiä ja oppilaitoksia. Ilmoittautuminen kilpailuun avataan 19.9.2022 ja kilpailutöitä otetaan vastaan 3.11.2022 saakka.

Finnish Comms Awards 2022 sai uudet kategoriat – aika tunnustaa vuorovaikutuksessa syntyvä arvo10.6.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Järjestyksessä 11. Finnish Comms Awards uudisti kilpailun kategoriat vastaamaan ammattimaisen viestintäkonsultoinnin palvelutarjontaa ja -kysyntää. Lähtökohtana on edelleen jakaa tunnustusta viestintätoimiston ja asiakkaan tulokselliselle yhteistyölle. Uusissa kategorioissa nostetaan vahvemmin esiin viestinnän strategista roolia ja neuvonannon merkitystä asiakkaille. Ansaitussa julkisuudessa näkyminen ei ratkaise viestintätöiden paremmuutta, vaan asiakkaan kokema hyöty ja vaikuttavuus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme