Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten och Försvarsutbildning (MPK) vill utöka jordbruksföretagarnas beredskapskunskap – kurser för jordbrukare ordnas i samarbete med olika aktörer (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Österbotten ordnar tillsammans med Försvarsutbildningens (MPK) försvarsdistrikt i Österbotten regelbundet beredskapskurser för jordbrukare i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Nästa kurs ordnas i Närpes den 30.11.2022. År 2023 ordnas en kurs i Nykarleby den 19.1.2023 och en i Kannus den 15.11.2023.

Beredskapen inom primärproduktionen är en viktig del av samhällets övergripande säkerhet

Det är av yttersta vikt att primärproduktionen kan tryggas även i exceptionella situationer så att livsmedelsproduktionens mängd, kvalitet och säkerhet kan säkerställas för medborgarna även vid olika störningar.Det kan t.ex. vara långvarig torka, långvarigt elavbrott på området, pandemier, omfattande störningar i förbindelserna eller allvarliga djursjukdomar.

Jordbruket har en speciell roll när det gäller samhällets övergripande säkerhet. Det har att göra med det stora antalet företag, den över hela landet utspridda produktionen, beroendet av naturförhållanden samt den osäkra lönsamhetsutvecklingen.För att trygga en fortsatt produktion krävs samarbete mellan olika myndigheter och jordbrukarna.Att främja den regionala beredskapen inom näringslivet är en av NTM-centralernas centrala uppgifter.  

Kurserna ökar beredskapskunskapen och samarbetet

Avsikten med kurserna är att öka jordbrukarnas kunskap i beredskapsfrågor samt utöka samarbetet mellan jordbrukare och olika myndigheter.På kurserna funderar jordbrukare och arrangörer tillsammans på hur jordbruksproduktionen kunde organiseras vid större kriser.På kurserna behandlas olika exceptionella situationers inverkan på jordbruksproduktionen och ges praktiska råd om hur man borde förbereda sig inför sådana.  

– Vi har regelbundet ordnat beredskapskurser för jordbrukare i flera år redan, men frågan är särskilt aktuell just nu.Detta är en åtgärd som kan vidtas för att säkerställa landets försörjningsberedskap, berättar Maria Swanljung från NTM-centralen i Österbotten.

I planeringen av denna kursomgång deltar även kommunernas landsbygdsmyndigheter och Beredskap i Österbotten!-projektet.  Kurserna finansieras av Försörjningsberedskapscentralen. Information om kurserna skickas ut till jordbrukarna på området närmare kurstillfället.

Motsvarande kurser ordnas runtom i Finland.Frågor om kursarrangemangen besvaras av den lokala NTM-centralen eller Försvarsutbildningens (MPK) lokala försvarsdistrikt. 

Nyckelord

Kontakter

Utvecklingschef Maria Swanljung (tfn 0295 028633), NTM-centralen i Österbotten

Försvarsutbildning (MPK), Österbottens försvarsdistrikt, distriktschef Jani Pikkarainen (tfn 050 553 6828, på finska)

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för december månad: Arbetslösheten ökade, men måttligt (Österbotten, Mellersta Österbotten)27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av december sammanlagt 7 424 arbetslösa arbetssökande. Det är 44 (+ 0,6 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i december 1 091 fler än i november. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 6,6 %. Motsvarande andel i hela landet är 9,9 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i december 1 250 (- 26,3 %) färre än för ett år sedan. Under december fanns det totalt 5 408 lediga arbetsplatser, vilket var 1 659 (- 23,5 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 363 personer jämfört med förra året (- 16,0 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus joulukuu: Työttömyys kääntynyt maltilliseen kasvuun (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli joulukuun lopussa yhteensä 7 424 työtöntä työnhakijaa. Se on 44 (+ 0,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli joulukuussa 1 091 enemmän kuin marraskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,6 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena joulukuussa 1 250 (- 26,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuun aikana avoinna oli yhteensä 5 408 työpaikkaa, mikä oli 1 659 (- 23,5 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 363 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 16,0 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Från Österbotten och Mellersta Österbotten till Houten i Holland för att rekrytera experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)19.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Emigration Expo -rekryteringsmässan som ordnas 1-2.4.2023 i Houten, Holland, är Europas största utvandringsevenemang. Den besöks årligen av ca 11 000 arbetssökande eller experter som planerar utvandring på basis av arbete. Finland deltar och har en egen avdelning på mässan - Finland Works. Österbottens och Mellersta Österbottens arbets- och utbildningsbaserade invandring via Talent Coastline-ekosystemet representeras på FinlandWorks -avdelningen av Kristinestads näringslivscentral, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia samt Österbottens AN-byrå.

Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta lähdetään tavoittelemaan osaajia Hollannin Houtenista (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) 19.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Hollanin Houtenissa 1.-2.4.2023 järjestettävä Emigration Expo -rekrytointimessu on Euroopan suurin maastamuuttotapahtuma. Tapahtumassa käy vuosittain noin 11 000 työnhakijaa tai työperäistä maastamuuttoa harkitsevaa osaajaa. Suomi on tapahtumassa mukana Finland Works osastolla. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Coastline -ekosysteemistä messujen Suomi-osastolla edustaa Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia sekä Pohjanmaan TE-toimisto.

Sysselsättningsöversikt för november månad: Minskningen i arbetslösheten avtar (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.12.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av november sammanlagt 6 333 arbetslösa arbetssökande. Det är 132 (- 2,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i november 159 fler än i oktober. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,9 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i november 224 (- 7,7 %) färre än för ett år sedan. Under november fanns det totalt 4 673 lediga arbetsplatser, vilket var 571 (- 10,9 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 382 personer jämfört med förra året (- 17,0 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum