HUS

Organdonation efter att blodcirkulationen avstannat och döden konstaterats har inletts i Finland

Dela
En organtransplantation kan vara den enda botande behandlingen vid en långt framskriden sjukdom. Det råder dock ständig brist på organdonatorer.

Antalet hjärndöda organdonatorer räcker inte till för att täcka antalet nödvändiga organtransplantationer. Därför har man i flera länder infört organdonation efter att blodcirkulationen avstannat och döden konstaterats, dvs. Donation After Circulatory Determination of Death (DCDD). Nu har DCDD-verksamheten inletts även i Finland.

"DCDD-verksamheten har förberetts vid HUS sedan början av 2019 och erfarenheterna har varit goda", berättar avdelningsöverläkare Marko Lempinen vid enheten för organtransplantation och leverkirurgi och den riksomfattande organdonationskoordinatorn Anna-Maria Koivusalo.

Organdonation efter att blodcirkulationen har avstannat och döden konstaterats kan komma i fråga om tillståndet hos en patient med svår hjärnskada inte framskrider till hjärndöd, men patienten inte har förutsättningar att tillfriskna och livsfunktionerna upprätthålls endast på konstgjord väg. Då avstår man från intensivvård och övergår till god vård i livets slutskede och garanterar en värdefull död. En sådan patient kan vara organdonator efter att blodcirkulationen har avstannat, om patienten inte har motsatt sig organdonation under sin livstid.

"DCDD-funktionen har inletts med njurtransplantationer. I fortsättningen, när verksamheten blir etablerad kan vi eventuellt också transplantera lever, lungor, bukspottkörtel och till och med hjärtan", berättar Lempinen.

Organdonation är inte orsaken till att man avstår från vård

DCDD-funktionen påskyndar inte patientens död och orsakar inte lidande för patienten. Om närstående önskar kan de vara närvarande från avstående från behandling ända fram till donationsoperationen. Avstående från vård och övergång till vård i livets slutskede sker enligt normal intensivvårdspraxis.

”Organdonation är inte orsaken till att man avstår från vård. Beslut om att avstå från vård och möjligheten till organdonation är alltid separata beslut. Transplantationskirurgerna deltar inte i beslutsfattandet om att avstå från vård. Beslutet om att avstå från vård fattas alltid på medicinska grunder av de behandlande läkarna och multiprofessionellt", betonar Koivusalo.

DCDD-verksamheten ökar antalet givare

På transplantationslistan finns allt fler och allt äldre patienter som väntar på organtransplantation. Ju fler donatorer det finns desto fler transplantationer kan man göra. Till exempel väntar för närvarande 450 personer på njurtransplantation och det finns över 2000 personer i dialysbehandling.

Lagändringen om organdonation från levande givare som trädde i kraft 2019 har möjliggjort donationer från en vän till en annan samt anonyma organdonationer.

"Organdonation efter hjärndöd är det primära alternativet för att få transplantationsorgan. Genom DCDD-verksamheten kan dock antalet avlidna donatorer ökas", berättar Lempinen.

För mera information:

Överläkare Arno Nordin
Riksomfattande organdonationskoordinator Anna-Maria Koivusalo
Avdelningsöverläkare Marko Lempinen

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum