Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ota kantaa mt 110 jalankulku- ja pyöräilyväylän talvikunnossapitoon - kaikille avoin kysely 7.3. saakka

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston yhteisessä tutkimushankkeessa selvitetään jalankulku- ja pyöräilyväylien talvikunnossapidon kehittämistarpeita. Tutkimuskohteena on mt 110 (Uudenmaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylät Turun ja Kaarinan välillä, joka on ELY-keskuksen alueen merkittävimpiä jalankulun ja pyöräilyn reittejä. Kaikille avoimen kyselyn kautta selvitetään käyttäjien kokemuksia jalankulku- ja pyöräilyväylän talvikunnossapidosta.

Tutkimusalue maantiellä 110 (kuva muokattu Open Street Mapsista 2018).
Tutkimusalue maantiellä 110 (kuva muokattu Open Street Mapsista 2018).

Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus selvittävät liikenneympäristön, sään, kelin ja kunnossapidon vaikutuksia jalankulku- ja pyöräilyolosuhteisiin. Keskiössä on erityisesti talvikunnossapidon kehittäminen. Tutkimuskohteena on mt 110 (Uudenmaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylät Turun ja Kaarinan välillä.

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin alkuvuonna 2018, jonka jälkeen kohdeväylällä on tehty parannustoimenpiteitä liikenneympäristöön sekä kunnossapitoon. Nyt käynnissä olevan toisen vaiheen tarkoituksena on selvittää näiden vaikutuksia käyttäjien kokemuksiin väylän kunnosta ja hoidosta. Kyselyyn voi vastata joko jalankulkijan tai pyöräilijän näkökulmasta. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastaamiseen kuluu noin 5 minuuttia. Kysely on avoinna 7.3.2021 asti.

Kysely: https://webropol.com/s/st110jkpp

Tutkimuksen eri vaiheilla tietoa väylästä ja sen käytöstä

Väyläviraston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hanke käynnistettiin talvella 2017–2018. Ensimmäisessä vaiheessa seurattiin olosuhteita ja käyttäjämääriä mt 110 kohdeväylillä (”ennen-tilanteessa”). Lisäksi laadittiin diplomityönä toteutettu kansainvälinen kirjallisuuskatsaus. Siinä tarkasteltiin jalankulku- ja pyöräilyväylien ylläpito- ja hoito-ohjelmia, ohjeita kansainvälisellä tasolla, sekä niiden vaikutuksia polkupyöräilyyn, kulkutapaosuuksiin, käyttäjämääriin ja liikenneturvallisuuteen. Ensimmäisen vaiheen johtopäätöksinä esitettiin parantamistoimenpiteitä, joita on toteutettu vuosina 2018–2020. Näitä ovat mm. väylän päällysteen korjaus ja kulkumuotojen erottelu.

Parantamistoimenpiteiden valmistuttua tutkimushankkeen viimeinen vaihe (”jälkeen-vaihe”) käynnistettiin alkuvuonna 2021. Hankekokonaisuuden tavoitteena on selvittää liikenneympäristön, sään, kelin, hoidon ja kunnossapidon vaikutuksia jalankulku- ja pyöräilyolosuhteisiin sekä pyöräilijämääriin. Lisäksi selvitetään, miten ensimmäisessä vaiheessa todetut kehittämisehdotukset ovat edenneet käytäntöön, miten tulokset ovat nähtävillä väylällä, miten käyttäjät suhtautuvat muutoksiin, ja onko käyttäjämäärissä tapahtunut muutoksia. Työssä annetaan lisäksi ehdotuksia laatutasoon ja käytettävyyden edelleen kehittämiseksi.

Hankkeen viimeisessä vaiheessa talven 2021 aikana toteutetaan kelimittauksia, käyttäjämäärälaskentoja ja nyt avoinna oleva kysely, jolla selvitetään käyttäjien näkemyksiä kohteena olevasta Uudenmaantien jalankulku- ja pyöräilyväylästä sekä sen kunnossapidosta. Hankekokonaisuus valmistuu toukokuun 2021 lopussa.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, p. 0295 022797, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
- Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, p. 050 3580733, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Avainsanat

Kuvat

Tutkimusalue maantiellä 110 (kuva muokattu Open Street Mapsista 2018).
Tutkimusalue maantiellä 110 (kuva muokattu Open Street Mapsista 2018).
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus

Antalet arbetslösa och permitterade minskade som det brukar i januari2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av januari 26 700 arbetslösa arbetssökande. I januari brukar arbetslösheten vanligen minska och nu minskade antalet arbetslösa med 4 200 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 6 500 personer (32 %), dvs. i samma takt som i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av januari var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,7 %, vilket är 2,8 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,7 %). I januari ökade antalet arbetslösa drastiskt jämfört med året innan i de flesta av Egentliga Finlands ekonomiska regioner. Arbetslösheten ökade snabbast i Åbolands skärgård (42 %) och långsammast i Nystadsregionen (10 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Salo ekonomiska region (12,9 %) och

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät tammikuiseen tapaan2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 26 700 työtöntä työnhakijaa. Tammikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 4 200 henkilöllä.Viime vuoden tammikuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 6 500 henkilöä enemmän (32%) eli määrä kasvoi samaa tahtia kuin koko maassa. Lomautettujen määrä oli tammikuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se väheni tammikuun ajan. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetummin lomautettujen määrän kasvua. Työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,7 % eli 2,8 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,7 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Kovinta kasvu oli Turunmaan saaristossa (42%), kun Vakka-Suomessa se oli hitainta (10%). Turunmaa, Vakka-Suomi ja Loimaa

Suojatien SeeMee -varoitusjärjestelmä parantanut jalankulkijoiden turvallisuutta17.2.2021 12:56:30 EETTiedote

SeeMee on suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkiin asennettava varoitusjärjestelmä, joka havaitsee jalankulkijan automaattisesti. Järjestelmän toimintaa on seurattu kahdeksan (2012–2019) vuotta. Havaintoja saatiin 1 611:stä jalankulkijan ja autoilijan kohtaamisesta. Kun kaikkien suojateiden tulokset lasketaan yhteen, jalankulkijoiden väistäminen lisääntyi 14 prosenttia. Havaintojen pohjalta voidaan tehdä myös päätelmiä siitä, millaisiin liikenneympäristöihin SeeMee -varoitusjärjestelmä soveltuu ja toimii toivotunlaisesti. ELY-keskus tulee hyödyntämään tuloksia SeeMee -järjestelmän käyttökohteiden arvioinnissa.

Hanhiluodon ja Luotsinmäen sillat korjataan Porissa17.2.2021 12:47:20 EETTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Porissa valtatiellä 8 (Porin läntinen ohikulkutie) Hanhiluodon ja Luotsinmäen siltojen korjaustyöt maaliskuun aikana. Työt silloilla kestävät kuluvan vuoden 2021 syksyyn saakka. Töiden aikana yleinen liikenne molemmilla siltapaikolla ohjataan siltojen yli kaistajärjestelyin. Liikenteen ollessa töiden alkuvaiheessa kahdella kaistalla ajoradan leveys on yhteensä 7,00 m. Liikennettä joudutaan kuitenkin merkittävän osan ajasta rajoittamaan myös yhdelle kaistalle. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla. Nopeusrajoitus molempien siltojen kohdalla on korjaustöiden kestäessä 30 km/h. Siltojen välisellä osuudella Hanhiluodossa olevien liittymien käyttöä ei rajoiteta. Järjestelyissä varaudutaan Pori Jazz tapahtumaan siten, että aikavälillä 9. – 17.7.2021 molemmilla siltapaikoilla on käytössä kaksi kaistaa. Siltojen korjaustöistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Liikenne tulee ruuhkautumaan.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään - Millaista on tulevaisuuden liikenne Satakunnassa?8.2.2021 12:40:16 EETTiedote

Satakuntaliitto ja Varsinais‐Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen. Miten Satakunnassa tuetaan elinkeinoelämän kehitystä, helpotetaan ihmisten arkea, vähennetään liikenteen ilmastopäästöjä ja parannetaan liikenteen turvallisuutta? Mitkä ovat Satakunnan liikennejärjestelmän tärkeimpiä kehittämistoimia ja -hankkeita? Entä miten maakunnan liikenneverkkoja ja -palveluita on tarpeen kehittää? Liikennejärjestelmä-suunnitelman päivitystyössä pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme