HUS

Patientens anmälan om farlig situation tas i bruk inom HUS

Dela

Patientsäkerheten är en viktig del av kvaliteten på vården. En del av HUS utvecklingsarbete inom patientsäkerheten är att utöka anmälan om farliga situationer. Anmälan som hälso- och sjukvårdspersonalen redan länge haft i bruk kommer även att omfatta anmälningar gjorda av patienter.

Patientsäkerheten är en viktig del som ska finnas med från planering och genomförande av vård till utskrivning eller överföring av patienten till en annan vårdplats. Med patientsäkerhet avses att patienten får den vård han eller hon behöver vid rätt tidpunkt och att vården inte medför skada.

Vården sker dock inte alltid på ett önskat sätt. Om patienten observerar brister i patientsäkerheten är det önskvärt att han eller hon genast tar upp frågan med personalen. Patienten kan dessutom göra en anmälan om farlig situation elektroniskt på HUS webbplats från och med 1 maj 2021.

Med farlig situation avses en händelse som äventyrar patientens säkerhet, där patienten orsakades eller skulle ha kunnat orsakas skada, dvs. en händelse som kunde undvikas i sista stund.

”Patienten lämnar in anmälan om farlig situation anonymt utan identifieringsuppgifter. I anmälan beskrivs händelsen: vad och hur det hände samt följderna. Patienten kan dessutom berätta sin egen åsikt om hur en upprepning av händelsen skulle kunna hindras”, berättar kvalitetsöverläkare Sanna-Maria Kivivuori.

Patientens anmälan besvaras inte separat. ”Vi utnyttjar anmälningarna för att utveckla vår verksamhet. Det är viktigt att utreda faktorerna som lett till händelsen och utveckla verksamheten så att nya motsvarande händelser undviks”, fortsätter Kivivuori.

Förutom att patienten lämnar in en anmälan om farlig situation har patienten en möjlighet att utveckla HUS verksamhet genom att lämna öppen respons och besvara kundnöjdhetsenkäten. Utöver det kan patienten göra en anmärkning, patientförsäkringsanmälan eller lämna in ett klagomål.

För mera information om hur du gör en anmälan.

Kontaktperson, för mera information:

Sanna-Maria Kivivuori, kvalitetsöverläkare sanna-maria.kivivuori@hus.fi

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum