HUS

Patienterna är nöjda med sin vård vid HUS

Dela

Trots coronapandemin och den hektiska sommaren har kundnöjdheten bland HUS patienter ökat. Patienterna har redan i år gett respons på sin vård nästan 250 000 gånger.

Patienternas och kundernas bedömningar av vården vid HUS har varit goda.

”Sommaren och coronatiden har varit en hektisk tid på våra sjukhus, men det syns inte i hur patienterna upplevt vården, de har varit mycket nöjda med vår vård”, säger HUS förvaltningsöverskötare Marja Renholm.

HUS patienter och kunder hade fram till slutet av augusti i år lämnat respons sammanlagt 243 631 gånger.

HUS mäter kundupplevelsen med det internationella rekommendationsindexet NPS, vars värde kan variera mellan -100 och +100. NPS-värdet mäts genom frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt sjukhus eller vår enhet för dina vänner eller din familj om de skulle behöva samma typ av vård eller undersökning?”

NPS-rekommendationsindexet för patienter som besökt olika mottagningar var i augusti 75,4. På HUS mottagningar är målet ett NPS-värde på över 70 och det har överskridits under hela detta år.

Vid jouren och inom psykiatrin är motsvarande mål över 50.

Respons utvecklar verksamheten

Målet för HUS är att kontinuerligt förbättra patientvården och satsa på hög kvalitet inom vården. Verksamheten förnyas utifrån patientresponsen.

”I år har vi bland annat placerat infoskärmar i väntrummen i syfte att förbättra kommunikationen. Telefontjänsterna och den elektroniska tidsbokningen har också utvidgats på önskemål av våra patienter”, berättar utvecklingschef Katriina Mikkonen.

Särskild uppmärksamhet har också fästs vid att förbättra den tvåspråkiga servicen och förtydliga patientanvisningarna och övriga anvisningar.

HUS samlar in respons via textmeddelanden, webbenkäter och pappersblanketter. Information om rekommendationsindexet NPS som uppdateras varje månad finns på HUS webbplats på adressen www.hus.fi/sv/respons.

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Nyckelord

Kontakter

Förvaltningsöverskötare Marja Renholm, marja.renholm@hus.fi
Utvecklingschef Katriina Mikkonen, katriina.k.mikkonen@hus.fi

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum