Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pohjanmaan ELY-keskuksen sidosryhmät tyytyväisiä toimintaan ja vaikuttavuuteen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Jaa

Kahden vuoden välein toteuttavan sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat, että sidosryhmät kokevat ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteistyön tärkeäksi ollen asteikolla 1–5 peräti 4,48. Lähes yhdentoista toimintavuotensa aikana ELY-keskukset ovat tulleet myös alueensa sidosryhmille tutuiksi. ELY-keskukset koetaan asiantuntevaksi, yhteistyökykyiseksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi.

Vuoden 2019 tulokset olivat selvästi aikaisempia vuosia parempia. Tulosten säilyessä samalla korkealla tasolla voidaankin pitää hyvänä onnistumisena huomioiden lähes kahden viime vuoden poikkeuksellinen Covid19 ajanjakso. Kokonaistyytyväisyysarvosana vaihtelee ELY-keskuksittain 3,86–4,26 välillä. Vaihteluväli eri ELY-keskusten kesken on pienentynyt aikaisempaan nähden.

Pohjanmaan-, Satakunnan-, Kainuun- ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset saivat sidosryhmiltään parhaat keskimääräiset tyytyväisyysarvosanat.

-          ELY-keskuksen henkilökunta on venynyt pandemia-aikana normaalityön lisäksi erilaisten koronatukien neuvontaan, myöntämiseen ja maksatukseen. On todella ilahduttavaa huomata, että kaiken kiireen keskellä olemme silti pystyneet säilyttämään oikein hyvät suhteet sidosryhmiimme. Asiantuntijamme ovat osaavia ja helposti lähestyttäviä. Aktiivisuudestakin olemme saaneet kiitosta. Tulemme jatkamaan samaan tyyliin! kiittää elinvoimapäällikkö Terhi Mäkinen Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Pohjanmaan ELY-keskus on aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hillinnässä ja elinvoiman edistämisessä

Pohjanmaan ELY-keskuksen sidosryhmät arvioivat olevansa tyytyväisiä toimintaan asteikolla 1-5 asteella 4,25. Varsinkin elinkeinoelämän menestyksen tukemisessa on koettu onnistuneen maan parhaiten (4,05), niin ikään alueen elinvoimaisuuteen oltiin tyytyväisiä asteikolla 3,97. Näkyvyys alueen toimijana (3,81), vaikuttavuus (3,97) ja alueen asioiden edistämisessä valtakunnallisesti (3,66) arvioitiin onnistuneen hyvin. Pohjanmaan ELY-keskus koettiin myös aktiiviseksi vaikuttajaksi ilmastomuutoksen hillinnässä (3,63) ja digitaalisuuden kehittämisessä (3,85). Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta onkin yksi AVI-ELY-strategian painopisteistä ja sen myötä ilmastotyö jalkautuu poikkileikkaavasti ELY-keskusten tehtäviin kaikilla vastuualueilla. Näiden myötä ilmastotyö nousee esiin esimerkiksi EU-rahoituksessa ja aluekehittämisessä. Pohjanmaan ELY-keskus on myös tukenut vaikuttavasti talouden kasvutavoitteiden toteutumista (3,69) ja panostanut aktiivisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseen (3,69).

Pohjanmaan ELY-keskuksen koettiin onnistuneen vaikuttamaan toimillaan työllisyysasteen myönteiseen kehitykseen (3,86). Pohjanmaan ELY-keskus onkin ottanut aktiivista roolia mm. Vaasan työllisyyden ekosysteemin kehittämisessä. Ekosysteemityön tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon.

Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti noin 1792 henkilöä ja vastausprosentti oli 30, mitä voidaan pitää varsin hyvänä. Pohjanmaan ELY-keskusalueella kyselyyn vastasi 66 sidosryhmää.

Läsnäolo maakunnissa tärkeää

Kehittämiskohteiksi kuitenkin nähtiin entistä vahvempi alueellisen kehittäjäroolin edistäminen. ELY-keskusten toivottiin ottavan entistä vahvempaa roolia alueellisessa vaikuttamisessa. Huolta vastaajat kantoivat ELY-keskusten riittävän ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä.

 - Valtion alueellinen läsnäolo on maakunnissa iso voimavaratekijä. ELY-keskusten työssä yhdistyy useiden ministeriöiden ja hallinnonalojen asiat. Kun työ tehdään mahdollisimman avoimesti, aktiivisesti ja verkostomaisesti, saadaan myös parhaat tulokset. Sidosryhmäkumppanimme ovat antaneet meille loistavan arvosanan kyselyssä. Haluan vastavuoroisesti kiittää sidosryhmiämme ja yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteispelistä, ylijohtaja Timo Saari sanoo.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för oktober: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla kommuner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 6 601 arbetslösa arbetssökande, vilket är 3 390 färre än för ett år sedan. När man jämför antalet arbetslösa med året innan, minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i Vasa, Korsholm och Jakobstad. Den lägsta arbetslöshetsgraden inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns i Larsmo kommun, där andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 1,6 %. Arbetslöshetsgraden i Vasa var 7,5 % och i Jakobstad 6,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var störst i Karleby (7,8 %). Totalt sett hade arbetslösheten minskat inom området för NTM-centralen i Österbotten med 33,9 % jämfört med förra året. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,8 %).

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen kunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa lokakuussa. Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 6 601 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 390 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuoteen verrattuna määrällisesti eniten työttömien määrä vähentyi Vaasassa, Mustasaaressa ja Pietarsaaressa. Pohjanmaan ELY- keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Luodon kunnassa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 1,6 %. Vaasan työttömyysaste oli 7,5 % ja Pietarsaaren 6,3 %. Suurin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kokkolassa (7,8 %). Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 33,9 % vuodentakaisesta. Pohjanmaan ELY-­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner­-Suomen alhaisin (5,8 %).

Österbottens NTM-centrals intressentgrupper är nöjda med verksamheten och effektiviteten inom området (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2021 13:10:00 EET | Tiedote

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupper upplever samarbetet med NTM-centralen som viktigt, resultatet på skalan 1-5 är så bra som 4,48. Under sina nästan elva verksamhetsår har NTM-centralerna också blivit bekanta för intressentgrupperna inom området. NTM-centralerna upplevs vara sakkunniga, de har samarbetsförmåga och de är en partner som är lätt att nå.

Sysselsättningsöversikten för september månad: andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 809 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 985 (- 30,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 581 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den lägsta i Fastlandsfinland (6,0 %) tillsammans med NTM-centralen i Södra Österbotten. Motsvarande andel i hela landet var 10,1 %. Jämfört med augusti månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,5 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av september var antalet heltidspermitterade 432 dvs. 2 092 färre än för ett år sedan (- 82,9 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Syyskuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli syyskuun lopussa yhteensä 6 809 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 985 (- 30,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli syyskuussa 581 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,0 %) yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Koko maassa vastaava osuus on 10,1 %. Elokuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Syyskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 432 eli 2 092 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 82,9 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Regionala utvecklingsutsikter: Utsikterna för Österbotten och Mellersta Österbotten ser ljusa ut med undantag av utmaningarna med tillgången på kompetent arbetskraft22.10.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet publicerade fredagen den 22 oktober översikten Regionala utvecklingsutsikter. Enligt bedömningar som NTM-centralen i Österbotten har gjort tillsammans med andra regionutvecklare ser utsikterna för den närmaste framtiden för Österbotten och Mellersta Österbotten ljusa ut gällande utvecklingen av näringslivet och arbetslösheten. Däremot utgör tillgången på kompetent arbetskraft allvarliga utmaningar.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme