Suomen riistakeskus – Pohjois-Savo

Pohjois-Savoon lähes 2 500 hirven pyyntilupaa

Jaa
Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon alueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle 2 465 hirven pyyntilupaa.

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon alueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle 2 465 hirven pyyntilupaa. Ne mahdollistavat tarvittaessa noin 750 hirveä viime syksyä suuremman kaatomäärän eli noin 3 200 hirven kaatamisen. Hirven pyyntilupia myönnettiin noin 8 % edellisvuotta enemmän. Lupamäärä kasvoi alueen eteläisillä hirvitalousalueilla (Pohjois-Savo 3 ja Pohjois-Savo–Etelä-Savo). Alueen pohjoisilla hirvitalousalueilla (Pohjois-Savo 1 ja 2) lupamäärä on viimevuotisella tasolla. Myönnettyjen valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä, 290 kpl, oli noin 50 pyyntilupaa edellistä vuotta suurempi. (Taulukko 1).

Viime syksyn jahdin jälkeen kanta oli tavoitetiheydessä 2,5–3,5 hirveä /1000 ha, lukuun ottamatta hirvitalousalue Pohjois-Savo–Etelä-Savoa, jossa kannan tiheys viime vuoden jahdin jälkeen oli 3,6 hirveä / 1000 ha. Hirven aiheuttamat korvatut metsävahingot olivat viime vuonna alhaisimmalla tasolla (16030 euroa) moneen vuoteen. Vastaavasti hirveä ravintonaan käyttävän karhun aiheuttamat vahingot ovat olleet viime vuodet hirvivahinkoja selkeästi korkeammalla tasolla ja olivat viime vuonna noin 33500 euroa.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Edelleen monelle alueelle haettiin ja myönnettiin lupia enemmän kuin laskennallisesti oli tarpeen. Näillä niin sanotuilla pankkiluvilla voidaan varautua mahdolliseen kanta-arvion epätarkkuuteen, jos hirviä onkin maastossa arvioitua enemmän. Pankkilupia voidaan kohdentaa joustavasti hirvitihentymiin ja alueille, joissa hirvet aiheuttavat vahinkoja. Tulevana syksynä vaaditaan metsästäjiltä tarkkaa harkintaa siitä, kuinka suuri osa pankkiluvista käytetään.

Pohjois-Savon alueellisen riistaneuvoston asettama hirvitalousalueittainen talvehtivan hirvikannan tavoitetiheys on 2,5–3,5 hirveä / 1000 ha. Pääosalla maakunnan aluetta syksyn metsästyksen tavoitteena on pitää hirvikanta viimevuotisella tasolla, alueelliset erot huomioiden. Valkohäntäpeuran osalta tavoitteena on kannan hallittu leviäminen ja kasvu paikallinen vahinkotilanne huomioiden.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin haettu määrä. Pohjois-Savo on valkohäntäpeuran levinneisyyden reuna-aluetta, ja metsästysoikeuden haltijoita on ohjeistettu metsästämään harkiten ja valikoiden paikallisen peurakannan mukaan. Myönnetyistä valkohäntäpeuran pyyntiluvista on viime vuosina käytetty keskimäärin noin kymmenen prosenttia.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Paikallisten riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien yhteystiedot:
http://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/#org=RHY&type=TOIMINNANOHJAAJA

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen riistakeskus – Pohjois-SavoSuomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.