VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Puoluerahoituksessa ja -tuessa korjaustarpeita – tarkastukset lisänneet läpinäkyvyyttä

Jaa

Puolueet noudattavat rahoitussäännöksiä pääosin hyvin, mutta niiden rahoitus- ja raportointimenettelyissä on myös monia puutteita. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) teki viime vuonna 50 tarkastusta, joissa se selvitti eduskuntapuolueiden ja niiden piirijärjestöjen rahoitusta. Lisäksi VTV valvoi puolueiden saamia valtionavustuksia eli ns. puoluetukea.

Eduskuntapuolueet saivat valtion vuoden 2016 talousarviosta valtionavustusta yli 29 miljoonaa euroa. VTV on havainnut parannettavaa näihin tukiin liittyvissä sopimuksissa ja tilityksissä, joita valtionavustuslaki edellyttää. Valtionavustuksia oli osoitettu myös muille yhteisöille kuin puoluelain tarkoittamille yhdistyksille. Havaintojen perusteella puolueet ja muut avustuksia saaneet ovat sittemmin korjanneet tilityksiään.

”Valvottavien yhteisöjen kirjanpito oli hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti. Aiempien vuosien tapaan tilintarkastajat eivät kuitenkaan aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain edellyttämiä lausumia tuista ja valtionavustuksista. Annetut lausumat eivät myöskään aina olleet yksiselitteisiä”, kertoo VTV:n johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors.

VTV:n ylläpitämään, puoluerahoituksen sähköiseen ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin vuonna 2017 puolueiden, niiden piiri- ja naisjärjestöjen sekä muiden puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukia yli 2,9 miljoonaa euroa. Määrä kasvoi hiukan edellisvuotisesta. Vuosina 2011–2017 näitä tukisuorituksia ilmoitettiin rekisteriin kaikkiaan noin 21,3 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin 0,5 miljoonaa euroa oli jälkikäteen ilmoitettuja, aiempiin vuosiin kohdistuvia tukisuorituksia.

”VTV:n valvonta ja tarkastukset ovat osaltaan lisänneet puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä. Jälkikäteen tehtyjen täydennysilmoitusten jälkeen puoluerahoitusta koskevat ilmoitukset olivat olennaisilta osin oikein. Kaikki valvottavat yhteisöt eivät kuitenkaan ole noudattaneet VTV:n suositusta ilmoittaa rekisteriin myös saamansa ehdokas- ja kansanedustajamaksut”, sanoo Krokfors.

VTV tarkasti vuonna 2017 kaikki kahdeksan valtionavustusta saanutta eduskuntapuoluetta ja niiden 42 piirijärjestöä, jotka toimivat Helsingissä, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla, Savo-Karjalassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Valvottavien kirjanpitoa käytiin läpi enimmillään vuosien 2011–2017 ajalta. Suomessa on noin 6 000 puolueyhdistystä, joista VTV:n valvottavia on 154. Vuodesta 2016 VTV on toiminut myös eduskuntapuolueiden valtionavustuksen eli ns. puoluetuen valvojana. Puoluerahoitustarkastukset jatkuvat syksyllä 2018.

Tiedote ja tarkastuskertomus VTV.fi-palvelussa

Lisätietoja

Klaus Krokfors, johtava tilintarkastaja
Puh. 09 432 5743
klaus.krokfors@vtv.fi

Jaakko Eskola, tilintarkastuspäällikkö
Puh. 09 432 5713
jaakko.eskola@vtv.fi

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Behov att rätta till partifinansiering och partibidrag – granskningar har ökat transparensen15.2.2018 12:00Tiedote

Partierna följer reglerna om partifinansieringen i stort sett bra, men det finns också många brister i partiernas finansierings- och rapporteringsförfaranden. År 2017 gjorde Statens revisionsverk (VTV) 50 granskningar, där VTV utredde finansieringen av riksdagspartierna och deras distriktsorganisationer. Därutöver utövade VTV tillsyn över statsunderstöden till partierna, det så kallade partibidraget.

Kansainvälistä suojelua saavien ohjaus kuntiin parantunut – maakuntauudistus tuo uusia kehittämistarpeita23.1.2018 07:00Tiedote

Kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä koskevaa kuntakorvausjärjestelmää on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Samalla vastaanottokeskusten, ELY-keskusten ja kuntien välinen yhteistyö kuntiin ohjaamisessa on parantunut. Maakuntauudistuksen toteutuessa myös jatkossa tarvitaan kiinteää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, jotta asiakkaat saadaan ohjattua hallitusti kuntiin ja kotoutuminen onnistuu.

Kommunanvisning av personer som beviljats internationellt skydd har förbättrats – landskapsreformen ger upphov till nya utvecklingsbehov23.1.2018 07:00Tiedote

Systemet med kommunersättningar för personer som beviljats internationellt skydd har utvecklats aktivt de senaste åren. Samtidigt har samarbetet mellan mottagningscentralerna, Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna blivit bättre i fråga om kommunanvisningar. Även i framtiden – efter landskapsreformen – kommer det att behövas nära informationsutbyte och samarbete för att uppnå smidig kommunanvisning och lyckad integration av klienterna.

Forststyrelsen strävar efter att sammanföra olika behov för användningen av statens mark- och vattenegendom17.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk har granskat Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom. Forststyrelsens affärsverksamhet för skogsbruk har uppnått och i vissa fall till och med överträffat de resultat- och intäktsmål som uppställts för den. Däremot har målet för avkastningen på investerat kapital inte uppnåtts på koncernnivå efter 2012. Den största orsaken har varit förlustbringande verksamhet i dotterbolag som Forststyrelsen genom ägarstyrningen har avyttrat. Forststyrelsen arbetar aktivt för att sammanjämka de olika behov som riktas på användningen av statens mark- och vattenresurser. Genom samordning av affärsverksamheten för skogsbruk och Forststyrelsens samhällsåtaganden är det möjligt att åstadkomma betydande fördelar. Resultatenheterna Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster har förutsättningar att sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme