Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverkets föreläggande: Åbo och Nådendal ska hänföra var och en som kommer in i landet till en hälsokontroll

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ålägger med stöd av paragraf 15 i lagen om smittsamma sjukdomar städerna Åbo och Nådendal att ordna hälsokontroller vid gränsövergångarna inom sitt område för alla personer som kommer in i landet. Hälsokontrollerna ska göras för att hindra spridningen av muterat coronavirus.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 26 februari fattat ett beslut som förelägger Åbo och Nådendal stad att inom sitt område ordna hälsokontroller vid gränsövergångarna för alla personer som kommer in i landet. Städerna ska dessutom på ett tydligt sätt kommunicera om rutinerna för hälsosäkerhet till resenärerna vid gränsövergångarna och inom sitt område. Beslutet är i kraft under perioden 1-31.3.2021. 

Vid gränsövergångarna ska man säkerställa att alla som kommer in i landet på ett effektivt sätt styrs till en hälsokontroll vid gränsövergången eller dess närhet. Vid alla gränsövergångar förutsätts att var och en som reser in i landet deltar i ett covid-19-test, om inte personen i fråga presenterar en tillförlitlig utredning som befriar från testet. 

 Det är i regel frivilligt att delta i kontrollen. Om någon person vägrar kan regionförvaltningsverket efter prövning för varje person fatta ett särskilt individuellt överklagbart beslut om att ta del i en hälsokontroll. 

Stöd av social- och hälsovårdsministeriets modell 

Bakgrunden till föreläggandet är behovet att skärpa åtgärderna vid gränsövergångarna eftersom det epidemiologiska läget ytterligare har försämrats. Den nya virusvarianten är ett avsevärt hot och spridningen av den till Finland måste bekämpas effektivt.  

Social- och hälsovårdsministeriet har den 3 februari 2021 skickat kommunerna ett brev där man beskriver verksamhetsmodellen som ska genomföras vid gränsövergångarna. Kommunerna ska nu säkerställa att planen verkställs vid gränsövergångarna.   

Kommunernas hälsomyndigheter ska beakta gällande lagstiftning, lokala förhållanden och tillgängliga resurser för att organisera hälsokontrollerna så att verkställandet av det här föreläggandet inte äventyrar ordnandet av de övriga hälso- och sjukvårdstjänsterna. 

Mer information: 

Beslut 26.2.2021 

Styrningsbrevet som social- och hälsovårdsministeriet skickade kommunerna 3.2.2021: Bekämpningen av coronavirussmitta i den gränsöverskridande trafiken (stm.fi) 

Mediakontakt: 

Heikki Mäki, direktör, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket upphäver stängningsbeslutet för motions- och rekreationsutrymmen i Päijänne-Tavastland - utrymmena kan öppnas 21 april men säkerhetsåtgärder ska vidtas20.4.2021 14:02:29 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver beslutet som förordnade att bland andra utrymmen för motion och rekreation i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område ska hållas stängda till den 28 april 2021. Utrymmena kan öppnas för kunder onsdagen den 21 april, men vid användningen av utrymmena ska hygienkraven uppfyllas och säkerställas att deltagarna kan hålla säkert avstånd.

Aluehallintovirasto kumoaa liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksen Päijät-Hämeessä - tilat voi avata 21.4., mutta turvatoimia on noudatettava20.4.2021 14:00:37 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksen, jolla se määräsi mm. liikunta- ja virkistystiloja suljettavaksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 28.4.2021 asti. Tilat voi avata asiakkaille keskiviikkona 21.4., mutta tilojen käytössä on noudatettava hygieniavaatimuksia ja varmistettava, että osallistujilla on mahdollisuus säilyttää turvavälit.

Itä-Savossa on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, muualla Itä-Suomessa rajoitus on 20 henkilöä20.4.2021 08:00:27 EEST | Tiedote

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat Itä-Suomen alueella. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla on kielletty yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräykset ovat voimassa 23.4. - 22.5.2021.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetstider och ackordslön för utländska säsongsarbetare20.4.2021 07:10:00 EEST | Tiedote

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsplatser inom jordbruk, som använder utländsk säsongsarbetskraft. Under den kommande skördesäsongen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt bokföringen av arbetstider och åt ackordsprissättningen. Vid den övervakning som genomfördes i fjol hade två tredjedelar av inspektionsobjekten försummat arbetstidsbokföringen. Hälften hade lönerelaterade brister.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum